Facts om FORUM

 


Forum blev opført i 1925-26 , grundstenen blev lagt 25. september 1925 af statsminister Thorvald Stauning.

20. februar 1926 indviedes "Kæmpehallen" med den første biludstilling. Hallen var blevet til på initiativ af "Automobil- og Cycle Grossist Foreningen".

Kæmpehallen eller Udstillingshallen var de oprindelige navne i folkemunde, navnet Forum kom først til senere som resultat af en publikumskonkurrence.

Hallens oprindelige længde var 110 meter, bredden 60 meter og højden fra trægulvet til det øverste glastag 21 meter. Samlet areal 7.000 kvm., gulvareal 5.000 kvm.

Hallen var budgetteret til en pris på ca. 400.000 kr., men kom til at koste tæt ved en million.

Der har været kørt vinterbaneløb og 6-dagesløb i Forum i tre perioder:

1934-39
1951-61
1975-99

24. august 1943 sprængte modstandsgruppen Holger Danske Forum i luften for at forhindre, at hallen blev anvendt som kaserne for tyske tropper.

Efter krigen blev Forum genopbygget og genindviet 27. september 1946.

Frederiksberg Kommune overtog Forum i 1969 og indrettede bl.a. isbane, både med henblik på ishockeykampe og offentligt skøjteløb.

Fra vinteren 1975-76 var Københavns Vinterbane A/S lejer i Forum og fik lov at opføre en cykelbane, der i en periode stod permanent i hallen.

I perioden 1987-97 var Københavns Vinterbane A/S på kontrakt med Frederiksberg Kommune forpagter af Forum og stod for driften.

I 1994 blev Forum solgt til den private forretningsmand Poul Sundberg, der fortsat er ejer af Forum.

 

Kilde: "Kæmpehallen 75 år", artikel af O.E. Riisager i Veterantidende nr. 296, febr. 2001

 

-------------------------------------------------

 

Københavns Vinterbaner

 

Af Henrik Elmgreen

 

Den første vinterbane i Forum (1934-39) blev opført af den tyske bygmester Geringhoff efter tegning og anvisninger fra arkitekt Clemens Schürmann fra Münster. Banen var 180 meter lang med gangbro fra inder- til yderkreds.

Den 2. vinterbane, der opførtes i 1951, blev bygget af firmaet A/S UMACO med arkitekt Gundelach-Pedersen og civilingeniør Leth-Hansen som tekniske rådgivere. Banen var det første år 210 meter lang og gangbroen var udskiftet med en tunnel.

Året efter blev banens mål kortet ned til 200 meter, og den længde havde den resten af perioden. Forud for sæsonen 1955-56 "vendte" man banen, så målstregen, der før var på langsiden ved Steenstrups Alle ("restaurations-siden") nu kom til at ligge på langsiden ved hovedindgangen på Julius Thomsens Plads. Det var en mere logisk løsning, og sådan var det også i perioden 1975-99.

Op til sæsonen 1958-59 blev banelegemet forstærket og fik en delvis ny profil. Det skete bl.a. med henblik på, at præsentere motorpacede løb (Stayerløb - ikke at forveksle med dernypace) på banen. Det gjorde man, fordi Evan Klamer i sit cykelmæssige efterår havde forsøgt sig som stayer efter stor motor og bl.a. kørt løb i Berlins Deutschlandhalle med en vis succes. Men det var nu ikke nogen succes i København, trods Klamers store popularitet, og det blev kun til et enkelt stævne.

Da der fra vinteren 1975-76 igen skulle være vinterbaneløb i Forum, måtte en ny bane bygges. Den blev tegnet og konstrueret af arkitekt Herbert Schürmann (søn af ovennævnte Clemens), tømrerfirmaet Gerner Hansen stod for opbygningen. Der var i nogen grad tale om en bunden opgave, fordi Forum på det tidspunkt indeholdt en permanent isbane. Isbanen var der naturligvis ikke, når der kørtes 6-dagesløb (men eksempelvis ved DBC's amatørstævner i Forum) og isbanens mål skulle respekteres, når man ønskede en permanent bane.

Samtidig skulle der også gerne være plads til flest mulige tilskuerpladser. Derfor fik banen den form og det mål - 190 meter - som den fik. Det var en glimrende bane, ideel til parløb, men knapt så egnet til sprint og motorpacede løb. Også på denne bane blev der dog en enkelt gang forsøgt med motorpace, det var i januar 1994, efter at Jens Veggerby året forinden i Hamar i Norge var blevet verdensmester i disciplinen.

Omkring 1980 blev der anlagt endnu en tunnel, så der nu var adgang fra inder- til yderkreds fra begge ender af hallen. Det var et stort fremskridt som både publikum og ikke mindst brandvæsnet satte pris på...

Hvor vinterbanen i 1930'erne og 1950'erne var blevet bygget op og taget ned i forbindelse med hver sæson, var banen fra 1975 bygget som en permanent bane, og som sådan stod den også i en årrække. Op gennem 1980'erne blev behovet for mere plads ved store arrangementer som koncerter og udstillinger mere og mere presserende, og så måtte cykelbanen vige udenfor cykelsæsonen. Først fjernede man langsiderne, siden også kurverne og de interimistiske tribuner. Det forøgede etableringsomkostningerne betydeligt, men gav mulighed for større indtægter på andre fronter.

Da der i 1998 kørtes 6-dagesløb i Brøndbyhallen, blev der kørt på den af australieren Ron Webb ejede bane, som også havde været anvendt ved 6-dagesløbene i Herning. I Herning målte banen 160 meter, i Brøndby-Hallen var det nødvendigt at korte den ned til 150 meter, for at få den til at passe ind i forhold til det givne areal og de permanente tribuner.

Da den gamle Ordrupbane lukkede i september 2000, var planerne for en ny cykelhal med en permanent cykelbane i Ballerup langt fremskredne. Hallen blev opført i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Dansk Bicycle Club, der til byggeriet indskød hovedparten af den kapital, man havde fået ind ved salget af Ordrupbanen.

Banen, hvis mål er 250 meter, blev tegnet og konstrueret af arkitekt Ralph Schürmann, 3. generation af Schürmann-dynastiet og sønnesøn af den Clemens Schürmann, der i 1934 havde givet tegninger til den første vinterbane i Danmark. Ringen var sluttet.

 

-------------------------------------------------

 

6D Index

 

Til forsiden