Lov om

FUGLEFANGST

på Færøerne

 

 

Tilladt at jage og skyde

 

Følgende fugle er det tilladt at fange og skyde:

 

Hele året:

Krage (kráka),
Ravn (ravnur),
Kjove (kjógvi),
Storkjove (skúgvur),
Mallemuk (havhestur),
Sule (súla) og
alle mågearter (másasløg),
den tretåede måge (rita) dog kun på havet

 

1. oktober - 20. januar:

Lunde (lundi),
Lomvie (lomvigi) og
Alke (álka)

 

1. oktober - 30. november:

Skarv (skarvur)

Overalt på landjorden, herunder alle ferske vande, i fjorde, vige, sunde samt på have, så langt fiskeriterritoriet går, skal alle fugle, som ikke er angivet ovenfor, være fredet mod jagt og fangst.

Jagt og fuglefangst er ikke tilladt på søn- og helligdage.

Det er kun tilladt at benytte haglgevær, der højst kan lades med to patroner.

 

Jagtområde
Fuglejagten er tilladt på havet ud til fiskerigrænsen. Alle personer med færøsk/dansk indfødsret har ret til at drive jagt på havet.

Jagtretten til lands tilkommer grundejeren.

Ved fredlyst fuglebjerg må ingen i tiden fra 15. marts - 31. august affyre skud på søen inden for en afstand af 3 sømil, regnet fra nærmeste punkt af fuglebjerget og ½ sømil til hver side.

Ved fredlyst ur (naturlig stensamling) må i samme tidsrum ingen affyre skud på søen inden for en afstand fra uren af ½ sømil, regnet på ovennævnte måde.

 

Senest opdateret: 25. august 2005

 

ref.:
Fuglefangst

 

Færøernes Politi
Yviri við Strond 17
Postboks 3018
FO 110 Tórshavn
Tlf. (+ 298) 351 448
E-mail: politi@politi.fo

 

 

Fugle Index

 

Til forsiden