RAVN (Corvus corax)


 

Beskrivelse
Ravnen er vor største kragefugl, på størrelse med musvågen. Den kan forveksles med de andre sorte kragefugle, men kendes på sin størrelse, det meget kraftige næb og kileformede hale. Stemmen er karakteristisk, et meget dybt, groft og vidtlydende rårk. Ravnen har en central rolle i den nordiske mytologi, som Odins to spejdere Hugin og Munin. Før Dannebrog udgjordes danernes fane af Ravnebanneret, der viser en ravn på en rød baggrund.

 

Levested
Ravnen yngler i det meste af Europa, bortset fra dele af Vest- og Mellemeuropa. Herfra strækker udbredelsen sig østover gennem Asien til Stillehavet. I Afrika findes ravnen kun i de nordligste dele. Herudover findes den på Grønland, samt i store dele af Nordamerika. I Danmark er arten mest talrig i det sydlige og østlige Jylland og på Fyn, men har spredt sig over det meste af landet.
Ravnens valg af ynglested er meget alsidigt. I Danmark yngler den mest i gamle løvtræer, undtagelsesvis i nåletræer. Den store rede placeres i en grenkløft højt i træernes kroner. Ravneparret holder sammen flere år i træk, hvor de bygger flere reder indenfor territoriet, og parret veksler mellem disse fra år til år.
Æglægning foregår i marts-april og det er hunnen, der alene udruger ungerne. De gamle ravne er udprægede standfugle, der forbliver i territoriet året rundt, medens ungfuglene kan strejfe noget omkring. Ravnene overnatter, som vore øvrige kragefugle, kollektivt på udvalgte overnatningspladser.

 

Føde
Ravnen er nærmest altædende, men foretrækker dyrisk føde. Den ernærer sig primært af ådsler, syge eller svækkede dyr og fugle, samt æg og unger. Tager desuden affald fra møddinger, og mange forskellige hvirvelløse dyr. Planteføde indtages i mindre omfang. Ravnen søger hovedsageligt føde i det åbne land.

 

Bestandsudvikling
Indtil midten af 1800-tallet ynglede ravnen almindeligt over hele landet. Herefter skete en voldsom tilbagegang pga. forfølgelse i form af beskydning og forgiftning.. I 1950 var landsbestanden reduceret til blot 16 par, udelukkende i Sydøstjylland og på Fyn. Siden har artet været i fremgang. I 1970 var landsbestanden steget til 120-130 par, i slutningen af 1980erne vurderedes 200-250 par og i 2000 er der estimeret 500-700 par.

 


 

Fakta
Længde: 64 cm.
Vægt: 800-1.500 g.
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21 dage
Ungetid: 35-40 dage

 

Ynglebestand
Ynglepar: 500-700
Status (1990-2000): Fremgang
Ændring: 10-20%

 

Fredningsforhold
Rødliste: -
Gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet

ref.:  http://www.dofbasen.dk/ART/art.php

 

=============================================

 

Carsten Siems har fotograferet ung ravn ved Runde (Norge):

Jeg startede med at fotografere den langt fra og nærmede mig så langsomt. Den sad og pudsede sig og småpludrede. Til sidst var jeg kun ca. 6-7 meter fra den, og jeg stod der længe. Det var en fin oplevelse. Den er fra Norges sydligste fuglefjeld Runde lige syd for Ålesund.

 

Artikler om ravn:

 

Fugle Index

Til forsiden