Sortkrage

Generel beskrivelse

 


Sortkrage (Corvus corone corone)

 

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Spurvefugle (Passeriformes)
Familie: Kragefugle (Corvidae)

Størrelse: 47 cm.
Vingefang: 90 cm.
Vægt: 500 gram.

 

Sortkrage, Corvus corone, er nært beslægtet med gråkragen, men i modsætning til denne er den helt sort. De to arter har samme størrelse og kropsbygning.

 

Sortkragen er ligesom gråkragen meget alsidig i sit fødevalg. Den æder orme, insekter, mindre hvirveldyr, ådsler, frø og affald. Kragen æder også fugleæg og fugleunger, også fra artsfæller.

 

Om vinteren færdes kragerne ofte i store flokke, og om natten søger de sammen på fælles sovepladser i større skove.

 

Sortkrage er nært beslægtet med gråkrage og tidligere betragtede man dem som værende to underarter af samme art, men nyere undersøgelser påviser, at de to underarter er så forskellige, at de bør opfattes som hver deres art. I de områder hvor de to former overlapper, hybridiserer de og danner mellemformer, hvilket har bidraget til forvirringen, om de skulle betragtes som arter eller underarter.

 


Sortkragens udbredelse

Sortkragen lever i Europa vest for gråkragens udbredelsesområde og i Asien øst for gråkragens udbredelsesområde, fra Kasakhstan til Stillehavskysten. I Europa yngler den således i England og det sydlige Skotland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien og Portugal. Grænsen mellem sort- og gråkragens udbredelsesområder går gennem det sydlige Danmark.

I Danmark er sortkragen almindelig i Sønderjylland og på øerne syd for Fyn og Sjælland. Den kan ses i resten af landet, men desto sjældnere jo længere man kommer mod nord. I 2000 blev bestanden anslået til 2.500-5.000 ynglepar.

 

 

På det personlige plan har jeg gennem årene haft en del oplevelser med sortkragen. De følger her:

 

1988.Aug.25
Sortkrage (Corvus corone)
set på Bellevue Strand, den 25. aug. 1988 i selskab med Gråkrage. De to fugle fouragerede sammen på stranden og holdt god afstand til en allikeflok, som også var på stranden. Sortkragen så en anelse mindre ud end gråkragen, men alligevel klart større end allikerne. Den var sortpjusket, altså ikke rigtig sort, nakken var grå når fjerene blev blæst op, min fornemmelse var nærmest at den hverken var helt krage eller helt allike. Men allike og krage yngler da ikke med hinanden??

Muligvis er det en "melanistisk" gråkrage, de grå underfjer kunne tyde på det, altså en "fejlfarvet" gråkrage, hvor der er for meget farvestof - melanin - i pigmenteringen. Fænomenet kendes fra praktisk taget alle fuglearter og er indgående beskrevet i litteraturen. Desværre gav den ikke lyd fra sig, gråkragen heller ikke, hvorfor min identifikation er behæftet med nogen usikkerhed. På et tidspunkt fløj den bort, med retning mod Dyrehaven, men da havde jeg også observeret "parret" i ca. 30 minutter, v.h.a. fotoapparatet (300 mm), desværre var filmen i apparatet opbrugt, så begivenheden kunne ikke foreviges. Dagene i forvejen så jeg også de to krager sammen, dog ikke v.h.a. fotoapparatet, men kun med det blotte øje.

1990.April.19
Vedr. den "melanistiske" gråkrage, som jeg har beskrevet ovenfor, er jeg i mellemtiden blevet klar over at den grå farve på underfjerene er ganske normal for både Sort- og Gråkrage.

 

1989.Febr.01
Sortkrage (Corvus corone corone)

så jeg med fuld sikkerhed på Bellevue Strand. Sidste gang jeg så den (25. august) var jeg ikke helt sikker i min sag, men denne gang kom jeg tæt på (ca. 30 m), og havde desuden min kikkert med. Den fouragerede på stranden sammen med en gråkrage, så det kunne tyde på at de danner par; sidste gang var den jo også i gråkrage selskab. Benene var nøgne, altså ingen bukser som hos rågen, og på et tidspunkt gav den lyd fra sig: et typisk kragevræl, og fløj derefter hen over hovedet på mig i 5 meters højde. Den kom dog tilbage et kvarter senere og spankulerede rundt på stranden, så jeg havde rig lejlighed til at studere den: næbbet mørkegråt, næsten sort, skiller sig altså ikke ud fra resten af kroppen som hos rågen. Det ornithologiske højdepunkt i år!

 

1990.Sept.19
Sortkrage (Corvus corone)

SORTKRAGE (Corvus corone) så jeg igen v. Bellevue Strand. Denne gang var der kun een fugl. Den var ikke helt sort: en del af halsen havde grå glans. Jeg tror derfor at det må have været en efterkommer af forældreparret Gråkrage plus Sortkrage.

 

1991.Marts
Sortkrage (Corvus corone)

SORTKRAGER (Corvus corone corone) set i massevis i Tyskland, hvor vi var nede og besøge nogle venner i Wuppertal. Så snart man er på tysk jord efter overfarten fra Rødby Havn til Puttgarden, er det udelukkende sortkrager der ses - gråkragen er helt fortrængt her.

 

1995.Juni.30
Sortkrage (Corvus corone)

SORTKRAGE set i "toppen" af Utterslev Mose, da jeg kom cyklende forbi. Fjerdragten skinnede i solen, jeg var meget tæt på fuglen og kunne bestemme den med fuldstændig sikkerhed. Det var absolut ikke en Råge, idet den havde sort næb.

 

2007.Juli.02
Sortkrage (Corvus corone)

Sortkrage set ved Rågeleje Klit. Den fouragerede på stranden sammen med sin mage, som var alm. Gråkrage. Den sorte fjerdragt var pletvis grålig, hvilket indikerer at Sortkragen er en "bastard" - en blanding af Sort- og Gråkrage. I overgangszonen (som ligger omkring Åbenrå i Sønderjylland) ser man mange bastarder - og mange farvemæssige varianter.

 

 

 

LiNKS:

Sortkrage (DOF)

Sortkrage (Wikipedia)

Sortkrage (Fugle og Natur)

 

 

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne side, så skriv til:

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

Fugle Index

Til forsiden