FUGLESTEMMER

Når man kigger på fugle, kan en lydoptagelse være med til at gøre bestemmelse af arten mere sikker. Ofte, når man er ude i felten, kan man ikke se fuglen, når den f.eks. gemmer sig i et buskads eller i en trækrone, men må støtte sig til den/de lyd(e) kræet (forhåbentlig) afgiver. En gammel fugleven sagde engang: "Jeg ser med ørerne", og mente dermed at han kunne genkende de fleste fugle på lyden; den kan ofte være en mere sikker bestemmelse end synet. Betragt derfor nedenstående optagelser som en hjælp til at "se" endnu mere.

De nummererede optagelser er foretaget af Tommy Dybbro, men jeg har derudover en række private optagelser af kragefugle (ravn, krage, råge og allike) liggende, som snarest vil blive lagt ud på siden her også.

 

01. Toppet Lappedykker

02. Gråstrubet Lappedykker

03. Lille Lappedykker

04. Rørdrum

05. Fiskehejre

06. Knopsvane

07. Sangsvane

08. Grågås

09. Musvåge

10. Fasan

11. Agerhøne

12. Vandrikse

13. Grønbenet Rørhøne

14. Blishøne

15. Strandskade

16. Klyde

17. Vibe

18. Alm. Ryle

19. Dobbeltbekkasin

20. Skovsneppe

21. Stor Kobbersneppe

22. Stor Regnspove

23. Rødben

24. Hættemåge

25. Stormmåge

26. Sølvmåge

27. Splitterne

28. Fjordterne

29. Havterne

30. Dværgterne

31. Tyrkerdue

32. Huldue

33. Ringdue

34. Gøg

35. Natugle

36. Mursejler

37. Stor Flagspætte

38. Grønspætte

39. Sortspætte

40. Sanglærke

41. Digesvale

42. Bysvale

43. Landsvale

44. Skovpiber

45. Engpiber

46. Gærdesmutte

47. Jernspurv

48. Rødhals

49. Nattergal

50. Rødstjert

51. Solsort

52. Sjagger

53. Sangdrossel

54. Misteldrossel

55. Græshoppesanger

56. Sivsanger

57. Kærsanger

58. Rørsanger

59. Gulbug

60. Gærdesanger

61. Tornsanger

62. Havesanger

63. Munk

64. Skovsanger

65. Gransanger

66. Løvsanger

67. Fuglekonge

68. Broget Fluesnapper

69. Halemejse

70. Sumpmejse

71. Topmejse

72. Sortmejse

73. Blåmejse

74. Musvit

75. Spætmejse

76. Træløber

77. Skovskade

78. Husskade

79. Allike

80. Råge

81. Krage

82. Ravn

83. Stær

84. Gråspurv

85. Skovspurv

86. Bogfinke

87. Grønirisk

88. Stillits

89. Tornirisk

90. Gråsisken

91. Lille Korsnæb

92. Dompap

93. Gulspurv

94. Rørspurv

95. Kornværling

 

Fugle Index

Til forsiden