Totalindex

indeholder oversigt over tekster, noder, CDer, bånd og plader.

Hvis man skal bruge tekst eller node til en sang, kan det ofte være et slidsomt arbejde at finde materialet frem. Af egen erfaring ved jeg, hvor stor en lettelse det kan være med een samlet oversigt over det hele. Jeg har brugt mange gode timer på at afskrive diverse indholdsfortegnelser, så for at hjælpe andre i samme situation, lægges oversigten hermed frem til fri afbenyttelse.

Desværre har jeg
ikke længere mulighed for at scanne eller sende tekst/noder,
da alt materiale gik tabt under en flytning i 2005.

En del af oversigten består af henvisninger til private kassettebånd, som ikke er så relevant for udenforstående. Til gengæld burde f.eks. Politikens Lystige Viser og IMUDICO's melodibøger være brugbare for de fleste - ofte kan de lånes på biblioteket.

Af hensyn til downloading er dokumentet delt i to: a-j og k-z.

Forklaring af forkortelser m.m. findes længere nede på denne side.

 

ALFABETISERING

Ved alfabetisering af forbindelser, der består af mere end et ord, f.eks. a conto og ad libitum, benyttes to forskellige principper:

1. Ordning som ét ord:
efter dette princip alfabetiserer man kun ud fra bogstaverne, d.v.s. at man ser bort fra ordmellemrum og tegn (f.eks. komma, punktum, udråbstegn etc.) og alfabetiserer som om der er tale om ét ord.
eks.:
          abe
          a conto
          adgang
          ad hoc-udvalg
          adjø
          ad libitum
          admiral
          ad notam

2. "Ingenting før noget":
dette princip følger en regel om, at ordmellemrum (og alle tegn som komma, kolon etc.) regnes for et særligt tegn (blanktegn), der kommer før a i alfabetet.
eks.:
          a conto
          abe
          ad hoc-udvalg
          ad libitum
          ad notam
          adgang
          adjø
          admiral
Dette princip benyttes i Superbase 128 (Commodore 128), Totalindex og i de fleste PC tekstbehandlingsprogrammer.

(ref. Retskrivningsordbogen, 1989, p.513, plus egne tilføjelser)

 

FORFATTER-PSEUDONYMER:

Allan Hondé = Thøger Olesen
Bent Fabric = Bent Fabricius
Claus Holm = Gustav Winckler
Erik Tverlov = Sejr Volmer Sørensen
Frank Bjørn = Bent Fabricius
Jack Barry = Jørgen Winckler
John Louis = John Mogensen
Kim Holter = Gustav Winckler
Peter Mynte = Thøger Olesen
Ray Hopkins = Gustav Winckler
Sam Butcher = Dan Folke
Victor Christmas = Sejr Volmer Sørensen
Walter Lance = Gustav Winckler

 

FORKORTELSER:

* = adskillelse af kilder
....... = henvisning til alternativ titel

7.11 = (musik/tekst) Konvolut 7, blad 11 (ialt ca. 30 konvolutter)

24slf = cc "24 sanglege fra DIN EGEN SANGBOG"

151AS = 151 andre sange nr. xx (samme serie som "555 sange")

APPti = cc "APPLEJACKS: 10 rigtige"

AS .. = Arbejdersangbogen (1987)

B = cc kopi af spolebånd xx
Bamser = cc "Bamser i luften"
BBAB = "Ballads, Blues and Broadsides" A4 hefte m. becifrede noder, side
(kunstner + pladeselskab + nr. er angivet bagest i hefte)

cc501 ... kassettebånd no. 501 (korte optagelser af kendte melodier o.l.)
cc502 ... kassettebånd no. 502 (korte optagelser af kendte melodier o.l.)
cc503 ... kassettebånd no. 503 (korte optagelser af kendte melodier o.l.)
cc504 ... kassettebånd no. 504 (korte optagelser af kendte melodier o.l.)
cc505 ... kassettebånd no. 505 (korte optagelser af kendte melodier o.l.)
cc5xx ... kassettebånd no. 5xx (korte optagelser af kendte melodier o.l.)

CB .. = The Clancy Brothers and Tommy Makem Song Book, side ...
ccLVB1 = cc "Lystige viser for børn, 1" side.nr
ccLVB2 = cc "Lystige viser for børn, 2" side.nr
CD "Pa-Papegøje" = CD "Pa-Papegøje"
CD "Åh Abe" = CD "Åh Abe"
CD "Tangokat" = CD "Tangokat"
CHp.. = Country Hits, vol.174, side ..
CLIFFTERS CC = cc kopi af Cliffters CD

DANMARKS nr. .. = Danmarks Melodier til brug for skolen og hjemmet, nr.
DDGU = De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, nr.
DDSVS = Det Danske Spejderkorps: Vores Sangbog nr.
DENNYE.. = Den nye danske sang, side ..
des... = Din egen sangbog, side ... / plus et kassettebånd med samme titel.
DEUNGES..= De unges sangbog, nr.
DM1 = Danmarks Melodibog, 1. del, nummer ..
DSL .. = De små leger, 100 sanglege for de mindste, side
Dss II = cc "De små synger II"
DUTA.. = DUTA sangbog, side ..
DV .. = Danske Viser, side..

EPcc = cc "Erik Paaske: Julens salmer og sange"
EZ81p.. = E-Z Play, vol.81, side ..

FAXE = FAXE Sanghæfte (A6) m. sangtekster (udelukkende tekster; ingen noder)
FFF ... = "555 sange for folkeskolen", nr. ...
FRANCE.. = La Doulce FRANCE, Chansons populaires, page..
FS ... = "Folkehøjskolens sangbog" (15.udg., 3.oplag, 1966), side ...
IMUDICO = IMUDICO's Melodi Bog, bog nr. (ialt 56 bøger), side ..
ISL = cc "I synge- legeland"

JB&JJ = cc "JodleBirge & Julius Julemus"
JJM = cc "Julius Julemus ønsker glædelig jul"
JS = Politikens Jule Sangbogen (Politikens Forlag), side
JScc = cc "Julens sange"
JSp.. = Julens sange, side ..

Kam = Kamichi cc
Kb77 = cc "Køge byfest 1977"
KCS.. = KCS nodemappe, side ..

LBV = Lystige BørneViser (Politikens Forlag), bind.side (udgivet Bind 1-5)
LVB1p.. = Lystige Viser for Børn (Politikens Forlag), bind 1, side ..
LVTS .. = Lystige Viser Til Søs (Politikens Forlag), side..

MFL .. = My Fair Lady Song Album (nodehæfte), side ..
MFGS = Melodier til Fester og andre Glade Stunder (af Svend Lundvig), side
(indeholder udelukkende noder, ingen tekster)

N = Noder, to røde A4 ringbind
NKC = Nat King Cole cc "The one and only NKC" nr.
NO.. = Noget Om, side.. (tekst Halfdan Rasmussen, musik Mogens Jermiin Nissen)

PK = bog Poul Kjøller: "Jeg er så glad for min cykel", side ..

PKH: = Melodier til tillægget til "Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt", nr.
(stor brun gammel bog, noder er trykt vandret i "landscape")
(Chr. Barnekow Melodisamling)

PLV : = Politikens lystige viser, bind:side
PLV REV = Politikens Lystige Viser, revideret udgave, bind:side
PLV RR = Politikens Lystige Viser, ny revideret udgave (nyt større format), bind:side

PM = Politikens Melodibog, Levende musik med becifringer, side

Sangbogen I: = "Sangbogen 1" (blå bog, stift omslag, A5 format): side
Sangbogen II: = "Sangbogen 2" (rød bog, stift omslag, A5 format): side
Se&Hør CD = 3 CD "Most wanted Julehits" udgivet af ugebladet "Se & Hør"
SGANA = Sganarels Kjøbenhavnerviser i udvalg (bog), side ...
SHp.. = SHADOWS hefte, side ..
smb... = Spil med becifring, side ...
SPK = Start Playing Keyboard, side (A5 nodehefte til Commodore 128 Music Maker)
SS = Syng Sammen (node- og tekstbog), side
sv.. = Svantes viser, side ..

TBC = tekst + nodeheftet "The Beatles Complete", side
TWGSM3 .. = The World's Greatest Sheet Music, vol. 3, side

VSE .. = Vi Spiller Sammen, side
VSFL p = Viser og sange i festligt lag, side .. (kun tekster, ingen noder)
VV .. = Vellystige viser, side ...

xx.yy = Konvolut xx, side yy

YFOCp.. = Yamaha Family Organ Course, side ..
ylo.. = Yamaha Latin Organ, side ..

ØFØF = gult cc (c30)

 

 

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til denne indholdsfortegnelse, så skriv til:

og jeg vil svare efter bedste evne.

Desværre har jeg
ikke længere mulighed for at scanne eller sende tekst/noder,
da alt materiale gik tabt under en flytning i 2005.

 

Totalindex A-J

Totalindex K-Z

IMUDICO 1- 77 (pdf)

Det danske Fredsakademi (sange om krig og fred)

 

Musik Index

 

Forsiden