Skagen
     - på toppen af Danmark


Skagen set fra luften. Bemærk, at der er gravet ud til et antal krydstogtskibe i havnen.
I forgrunden til venstre ses Karstensen's Skibsværft og i det fjerne skimtes Det Grå Fyr (fuglestation) og Grenen.

 

En lille by højt mod nord, som hvert år besøges af mere end to millioner mennesker, har den noget at byde på?

 

Af Kurt Starlit

 

Indledning
Er Skagen værd at samle på, det var spørgsmålet, da vi besøgte byen i august 2017. En lille by med rundt regnet 8.000 faste indbyggere, som formår at tiltrække en hulens masse turister fra hele verden, hvordan hænger det sammen?

Turisterhvervet er én ting som i sig selv tiltrækker (og beskæftiger) mange mennesker, f.eks. i forbindelse med de store krydstogtskibe som anløber havnen. Men byen har også en række andre aktiviteter, som for eksempel et stort skibsværft, et lille bryggeri, en række festivaler, en skibsførerskole, en videnskabelig fuglestation, en stor fiskeauktion, hvor alverdens fiskere hver dag lander deres fangst, samt ikke mindst alle friluftsområderne med tilhørende aktiviteter, som trækker mange turister til. Og så er der jo skagensmalerne og den rå natur, som begge gør Skagen til noget særligt.

 

 

Ankomst
Vi ankommer til byen med den famøse Skagen ekspres, som fra Ålborg slæber sig op gennem Nordjylland til den endelige destination. Der har været en del forhandling frem og tilbage mellem forskellige interessegrupper (DSB, stat, amt, private aktører m.fl.), som dog alle i sidste ende har bøjet sig for det faktum, at passagerernes vé og vel må være det vigtigste. Altså kører man til Ålborg med DSB og videre herfra med den lokale diligence.

Skagen Station stiger man direkte ud i en pulserende by, som tilbyder alt hvad hjertet kan begære. Direkte på perronen ligger f.eks. spisestedet Café Skagen, som serverer smørrebrød i verdensklasse til moderate priser. Deres rugbrød er i særklasse. Ligeledes øllet fra Skagen Bryghus, f.eks. India Pale Ale, som gør et stærkt indtryk efter den lange køretur fra København.

Nordjyske Jernbaner

Nordjyllands Trafikselskab

 

 

Indlogering
Foldens Hotel
Sankt Laurentii Vej 41, 9990 Skagen


Hvis man skal have et centralt beliggende sted at bo til en rimelig penge (især udenfor sæsonen), er Foldens Hotel det perfekte valg. Indkvarteringen er fin, maden er fin, beliggenheden er perfekt, personalet venligt og imødekommende og hvad skal man snart finde på at jamre over....

Foldens Hotel

 

 

Skagensmalerne
Skagensmalerne (Michael & Anna Ancher, Holger Drachmann, P.S. Krøyer m.fl.) er en væsentlig årsag til, at så mange mennesker vælger Skagen. Det er jo kunst i verdensklasse man finder her. Ancher's Hus og Drachmann's Hus er kunstnernes private hjem, som efter deres død er omdannet til museum.

Skagen Museum har en voldsom samling af malerier (9.000 eller sådan noget), hvor skagensmalerne udgør den overvejende del.

Hvorfor så mange malere vælger Skagen som centrum for deres virksomhed, er der flere meninger om - selv blandt kendere. Vi havde lejlighed til at tale med fagfolk fra Skagen Museum, som under en rundvisning gav hver deres forklaring på fænoménet.

Den ene forklaring lyder, at det er det specielle lys i Skagen, som er årsagen til stedets tiltrækning af kunstmalere. Refleksioner fra de to have som mødes på Grenen, (Vesterhavet/Nordsøen og Kattegat) samt genskin fra de norske (sneklædte) fjelde er med til at oplyse området i en grad, som man kun ser det få andre steder. Den anden forklaring er, at det er naturen, fiskernes ægthed og befolkningens rå livsvilkår som er drivkraften bag kunstmalernes tiltrækning af stedet.

Under alle omstændigheder giver de følgende links et indblik i kunstnernes personlighed og arbejdsmetoder, så man kan danne sin egen mening om fænoménet.

 

Ancher's Hus,
som var beboet af Michael Ancher, hans kone Anna og deres datter Helga, bærer tydeligt præg af kreativ virksomhed og velstand, f.eks. med egne værker på væggene, bemalede døre, ligesom der på et tidligt tidspunkt er indlagt telefon og elektricitet i huset. I de dage var det ikke almindeligt, at en kvinde fik lov til at gå sin mand i bedene. Ikke desto mindre har Anna Ancher haft en sideløbene karriere som maler, hvilket vel siger noget om hendes standhaftighed, når hus og hjem skal passes sideløbende med en malerkarriere.

Michael Ancher (1849-1927)

Michael Ancher (bedømt af Ole Wivel)

          Anna Ancher (1859-1935)

          Anna Ancher (med gennemgang af hendes maleriske virke)

Helga Ancher (1883-1964)

Helga Ancher (kunstnerdatteren fra Skagen)


Michael Ancher havde en svaghed for fuglelivet i Skagen,
hvilket demonstreres ved en række fuglemalerier
rundt omkring på husets indvendige døre,
ligesom udstoppede fugle ses flere steder i huset.

 

Drachmann's Hus
og have er noget særligt, som giver et helt andet indtryk af personen Drachmann end man måske skulle forvente. Han viser sig at være en verdensmand med sans for de små eksistenser i samfundet. Har rejst, tegnet, malet og skrevet fra store dele af verden. I hyggeafdelingen er det ham som har skrevet teksten til Midsommervise (Vi elsker vort land).

Omkring 1907, da Skagen Havn skal indvies (tidligere havde man fisket direkte fra den åbne strand), vil bystyret fejre de i forvejen velkendte koryfæer fra lokalområdet, som har støttet byggeriet af havnen. Det skal foregå med en byfest over flere dage, hvor dem som i forvejen er kendt og anerkendt modtager yderligere påskønnelse. Det synes Drachmann er helt urimeligt over for de slidsomme, fattige og ukendte fiskere, som i mange tilfælde har ofret liv og lemmer på at redde passager og besætningsmedlemmer fra nødstedte fartøjer, der er gået på grund ud for Skagen. Han skriver om det i den lokale presse og taler for sit synspunkt, hvor han end får lejlighed til det. Men til ingen nytte. Bystyret mener, at det vil blive alt for dyrt, hvis man også skal bespise de fattige. Derfor arrangerer Drachmann en alternativ byfest i sit eget hus og have, hvor der er fri adgang for alle, og hvor der bliver serveret mad og drikke i lange baner.

Drachmann er kort sagt en omkringfarende sprællemand med interesser som går langt ud over maleriet. Samtidig har han en retfærdighedssans, som tjener ham til ære, og som kommer til udtryk mange gange og på mange måder.

Holger Drachmann (1846-1908)

 

Krøyer's Hus
ligger idyllisk gemt i Byfogedskoven, hvor det i dag fungerer som arbejdsplads for Skov- og Naturstyrelsen. Derfor er der også kun begrænset adgang til lokaliteterne. Peder Severin Krøyer er født i Norge 1851, men vokset op i København. Som maler var han yderst succesfuld, mens det gik mere sørgmodigt til på det private plan. Afgik ved døden i Skagen 1909.


Krøyer's Hus, som ejes og administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

P.S. Krøyer (1851-1909)

 

 

Den tilsandede Kirke
Sankt Laurentii Kirke,
Skagen Klitplantage, 9990 Skagen


Den tilsandede kirke

Den tilsandede Kirke, eller Sankt Laurentii Kirke som den rettelig hedder, er placeret ude midt i et naturområde med sand og lyng.

Det eneste som er tilbage af kirken, er tårnet - og det er endda delvist begravet i sandet.

Forklaringen på datidens sandstorme er, at Danmark dengang var en stor søfartsnation, som desuden havde store militære ambitioner. Derfor blev der i 1600-tallet på Chr. IV's befaling bygget masser af krigsskibe. Krigsskibe skal bygges af egetræ, og egetræ vokser kun langsomt, hvorfor der heller ikke går mange år, før egetræet er praktisk taget forsvundet fra dansk område.

Af samme årsag begynder den sandede jord at fyge. Sandfygningen rammer blandt andet Sankt Laurentii Kirke, som adskillige gange bliver begravet i sand. Resultatet er, at menigheden ofte må grave sig frem til kirken.

Enden på det hele bliver, at den danske konge, Christian VII (den 7.) i 1795 beslutter helt at nedlægge kirken.

Kirken fungerer i dag nærmest som et monument over den totale uvidenhed omkring betydningen af træ- og plantevækst.

Heldigvis er der siden kommet andre boller på suppen, sådan at hele Skagen området er dækket af lyng og anden plantevækst, som er med til at holde på sandet.

Men besøget på Den tilsandede Kirke var en stærk oplevelse, og en påmindelse om, at man ikke kan gøre hvad-som-helst ustraffet.

Den tilsandede Kirke (Wikipedia)

Den tilsandede Kirke

Mysteriet om Den tilsandede Kirke

 

 

Den Svenske Sømandskirke
Vestre Strandvej 24, 9990 Skagen


Det var en tidlig morgen, vi skulle ned på fiskeauktionen, og pludselig ligger den der, den svenske sømandskirke....

Den Svenske Sømandskirke, 1

Den Svenske Sømandskirke, 2

Den Svenske Sømandskirke, 3

 

 

Skagen Fiskeauktion
Auktionsvej 10, 9990 Skagen


Skagen Fiskeauktion ligger tæt på fiskepladserne i Skagerrak og Kattegat. Hovedvægten er lagt på fangst af hummer, rejer, sild og øvrige konsumfisk.

Auktionen ledes af en auktionsmester med kendskab til fiskeribranchen og gerne med mange års erfaring i erhvervet.

Der afholdes auktion mandag-fredag kl. 7 morgen - dog kl. 06.30 på hummere, hvis der er tilmeldt mere end 150 kasser. Sildeauktion afholdes efter behov. I sommerhalvåret afholdes desuden auktion kl. 10 på alle hverdage. Her bliver bundgarnsfisk og nathummere solgt.

Som almindelig civilist kan man få lov at opleve fiskeauktionen - og endda købe en fisk - hvis man møder op om morgenen og iøvrigt retter ind efter diverse anvisninger.

Skagen Fiskeauktion

En morgen på fiskeauktion i Skagen

 

 

Karstensen's Skibsværft
Vestre Strandvej 17, 9990 Skagen


Computertegning af det gode skib "Serene",
som bliver leveret fra Karstensen's Skibsværft i juni 2018.

Karstensen's Skibsværft A/S er et rationelt og topmoderne værft med omkring 250 ansatte.
Værftet kan tilbyde nybygning af de fleste skibstyper op til en længde på ca. 135 meter.
Karstensen's Skibsværft A/S kan endvidere tilbyde skibsreparationer,
hvor vi har dok- & beddingskapacitet op til 135 meter svarende til 7500 tons.

Sådan præsenterer firmaet sig selv på deres hjemmeside.

DE FACTO:

Værftet bliver startet op i 1917, hvor man indtil 1960 udelukkende arbejder med træskibe.

Herefter begynder man at bygge stålskibe, og i årene fremover opkøbes en række konkurrerende skibsværfter.

I 1987 omdannes værftet til et aktieselskab.

I hele perioden 1917-2011 producerer værftet omkring 400 nybygninger.

Når værftet i 1987 omdannes til aktieselskab, hænger det sikkert sammen med, at skibsbrancen som helhed har det dårligt. Man har hårdt brug for risikovillig kapital. Fra det øvrige Danmark ved vi, at skibsværfterne har det svært i disse år, hvorfor mange af dem lukker (f.eks. B&W København, Århus Flydedok og Nakskov Skibsværft for at nævne nogle få).

Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at et (i sammenligning) relativt lille skibsværft i Nordjylland klarer skærene og overlever.

Karstensen's Skibsværft (Wikipedia)

Karstensen's Skibsværft

Havnens historie

 

 

Mindesten
Hjørnet af Skovvej og Hans Baghs Vej, 9990 Skagen


Denne mindesten finder man på den modsatte side af vejen ved Drachmann's Hus.

Mindesten er blevet frisket op (Skagens Avis)

 

 

Skagen Bryghus
Kirkevej 10, 9990 Skagen


Det danske ølmarked har bevæget sig op og ned gennem årene, og Skagen Bryghus er ikke gået fri af rystelserne. Derfor har en kreds af skagboere gendannet bryggeriet som aktieselskab, hvor de lokale kan indskyde risikovillig kapital til dækning af driften.

Selv om mange af de danske bryggerier forlængst har lukket og slukket, har Skagen Bryghus formået at overleve alle nedture, og firmaets fremtid ser i dag (2017) lysere ud end nogensinde.

Som flere andre etablissementer i området kører Skagen Bryghus med live musik året rundt. Det er noget som skaber liv!

Som tidligere nævnt, fremstiller bryggeriet en række fine øl, men den som gjorde det største indtryk på undertegnede var alligevel deres India Pale Ale. Jeg plejer ellers at fremhæve Hillerød virksomheden Brøggeriet's udgave af IPA som den ultimative, men efter at have smagt Skagen-bryggen, bliver der kamp om pladserne!

Skagen Bryghus

Virtuel rundtur på bryggeriet

Musik programmet på Skagen Bryghus

Musik videoer fra Skagen Bryghus

 

 

Skagen Kirke
Kirkevej 7A, 9990 Skagen


Skagen Kirkes udvendige bemaling er usædvanlig med en rosa sokkel. Det ser temmelig spøjst ud sammen med den øvrige facademaling som er skagengul. Af specialiteter iøvrigt kan det nævnes, at kirkens lysestager (muligvis også døbefont) stammer fra Den tilsandede Kirke (se denne). At kirkelivet heroppe i det høje nord er betydelig mere aktivt end i en tilsvarende kirke i København får vi syn for, da vi passerer forbi søndag ved 12-tiden. Præsten trykker hånd på de første 50 skagboere, måske flere, som defilerer ud af kirken efter endt gudstjeneste. I København kan præsten betragte sig som heldig, hvis der dukker 3-5 andagtsøgende op....

Skagen Kirke, 1

Skagen Kirke, 2

Skagen Kirke, 3

 

 

Vippefyret
Fyrstuevej 17, 9990 Skagen


Vippefyret møder vi en dag, da vi beslutter at vandre ud til Det Grå Fyr, tæt på Grenen. Vippefyret bliver bygget i 1600-tallet og virker ved, at man vipper kurven ned til jorden, fylder den med brændbart materiale, tænder op og vipper fyret op på plads. Når fyret er vippet op, kan den brændende kurv ses på lang afstand. Fyret ser måske noget skrøbeligt ud, men da vi kommer tæt på, er det tydeligvis lavet af gedigne materialer.

Vippefyret

 

 

Det Hvide Fyr
Fyrvej 2, 9990 Skagen


Det Hvide Fyr er sat i drift 1747, som afløsning for Vippefyret. Det bliver ombygget nogle gange og afløst af Det Grå Fyr i midten af 1800-tallet.

Det Hvide Fyr

 

 

Det Grå Fyr & Fuglestation Skagen
Fyrvej 36, 9990 Skagen

Det rå Fyr på vejen op mod Grenen ligger ca. to kilometer uden for selve Skagen. Fyret er forlængst nedlagt som søfartsmæssigt manøvreringspunkt, og fungerer i stedet som et 46 meter højt udsigtstårn, hvor der er adgang for alle.

Det Grå Fyr og tilhørende bygninger er i 2017 blevet indrettet som videnskabelig fuglestation og oplevelsescenter. Det betyder, at børn og voksne kan følge arbejdet på en videnskabelig fuglestation og få en forståelse af fuglenes liv.

Grenen er et knudepunkt for de nordiske fugles træk forår og efterår, hvorfor man her kan tælle og ringmærke fugle på deres vej frem og tilbage.


 

Det Grå Fyr - stort billede

Skagen Fuglestation

Det Grå Fyr

 

 

Gammel Skagen
Gammel Skagen, suk og ak, hvorfor man vil lokke turister herud virker temmelig tåget. Der er selvfølgelig masser af sand og vand og sol og strand, men det er der jo over hele Skagen, so what's the point? Der er også et par luksushoteller herude (f.eks. Ruths Hotel), men ellers er det vist kun Solnedgangskiosken, som kan friste en søgende sjæl.

 

 

Kystmuseet Skagen
P.K. Nielsens Vej 10, 9990 Skagen


stort billede

Ved et genbesøg i Skagen maj 2021 opdager vi Kystmuseet Skagen, som er en del af Nordjyllands Kystmuseum med afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Der bliver ikke gjort meget ud af at markedsføre museet, og det var ved et rent tilfælde at vi fik øje på stedet. Det minder på mange måder om et frilandsmuseum med fritstående (fisker)huse, redningsbåde og en vindmølle, så man får et realistisk indblik i fiskernes livsvilkår op gennem historien.

I en brochure fra museet kan man bl.a. læse:

Kystmuseet Skagen er et kombineret frilands- og udstillingsmuseum med genopførte huse fra tre perioder i Skagens historie. Den sorte periode (indtil ca. 1875), den gule periode (ca. 1875-1907) og den røde periode (efter 1907).

Herudover kan man se specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart. Udstillingerne giver en god introduktion til Skagens spændende historie og til det ofte dramatiske liv ved kysten.

Besøget på Strandmuseet (som det også kaldes) er et højdepunkt blandt Skagens mange seværdigheder. Her kan man med lethed bruge en dag på at gå rundt blandt mennesker, remedier og byggerier fra Skagens brogede og ofte dramatiske fortid. Et besøg på museet kan stærkt anbefales!

 

 

LINKS

Skagen (Wikipedia)

Skagens Avis

Skagen - the top of Denmark

The top of Denmark magazine

Østeuropæiske familier puster liv i Skagen og Frederikshavn

 

 

 

 

Et slutord
Som antydet i indledningen, er der grund til at være imponeret over Skagen og beboernes evne til at holde samfundet og forretningen Skagen kørende: Sideløbende med en sikker forretningssans har skawboerne formået at holde byen levende og dynamisk, så det hele ikke bare ender som en klam fidus.

Det har været en fornøjelse at besøge byen og dens beboere, og vi vender helt sikkert tilbage når lejlighed byder sig!

 

 

Ovenstående indtryk fra Skagen er i høj grad personlige og langt fra komplette. Hvis du derfor har oplysninger, rettelser eller andet som kan gøre beskrivelsen mere korrekt og læseværdig, hører jeg gerne fra dig. Skriv venligst til:


Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

Rejse Index

 

Forsiden