Skagen
     - på toppen af Danmark


Skagen set fra luften. Bemærk, at der er gravet ud til et antal krydstogtskibe i havnen.
I forgrunden til venstre ses Karstensen's Skibsværft og i det fjerne skimtes Det Grå Fyr (fuglestation) og Grenen.

 

En lille by højt mod nord, som hvert år besøges af mere end to millioner mennesker - har den noget at byde på?

Det var spørgsmålet, da vi besøgte lilleputbyen Skagen, som med rundt regnet 8.000 faste indbyggere, formår at tiltrække en hulens masse mennesker fra hele verden.

Og svaret er, at det er der meget der tyder på.

Turistindustrien er én ting som i sig selv beskæftiger mange mennesker - f.eks. i forbindelse med de mange krydstogt skibe som anløber havnen - men byen har også en række andre aktiviteter, såsom et stort skibsværft, et lille bryggeri, en række festivaler, en skibsførerskole, en videnskabelig fuglestation, en stor fiskeauktion, hvor alverdens fiskere hver dag lander deres fangst samt ikke mindst alle friluftsområderne med tilhørende aktiviteter, som trækker mange turister til.

 

 

Af Kurt Starlit

 

August 2017

 

Skagensmalerne
Vi må heller ikke glemme Skagensmalerne (Michael & Anna Anker, Holger Drachmann m.fl.), som alle er en væsentlig årsag til, at så mange mennesker vælger Skagen.

Og tro nu ikke, at dette er kunst for amatører. Nej, det er KUNST I VERDENSKLASSE, som er udstillet her. Ancher's Hus og Drachmann's Hus er kunstnernes private hjem, som efter deres død er gjort til museum.

Skagen Museum har en voldsom stor samling af malerier (9.000 eller sådan noget), hvor skagensmalerne udgør den helt overvejende del.

Kort sagt er skagensmalerne alle oppe i en klasse, som hæver dem højt over det provinsielle og gør dem til verdenskunst.

Ancher's Hus

Drachmann's Hus

Skagen Museum

 

 

Ankomst
Vi ankommer til byen med den famøse Skagen ekspres, som fra Ålborg slæber sig op gennem Nordjylland til den endelige destination. Der har været en del forhandling frem og tilbage mellem forskellige interessegrupper (DSB, stat, amt, private aktører m.fl.), som dog alle i sidste ende har bøjet sig for det faktum, at passagerernes vé og vel må være det vigtigste. Altså kører man til Ålborg med DSB og videre herfra med den lokale diligence.

Skagen Station stiger man direkte ud i en pulserende by, som tilbyder alt hvad hjertet kan begære. Direkte på perronen ligger f.eks. spisestedet Café Skagen, som serverer smørrebrød i verdensklasse til moderate priser. Deres rugbrød er i særklasse. Ligeledes øllet fra Skagen Bryghus, f.eks. India Pale Ale, som gør et stærkt indtryk efter den lange køretur fra København.

Nordjyske Jernbaner

Nordjyllands Trafikselskab

 

 


 

Den tilsandede Kirke
Skagen Klitplantage, 9990 Skagen

Den tilsandede Kirke, eller Sankt Laurentii Kirke som den rettelig hedder, er placeret ude midt i et naturområde med sand og lyng.

Det eneste som er tilbage af kirken, er tårnet - og det er endda delvist begravet i sandet.

Forklaringen på datidens sandstorme er, at Danmark dengang var en stor søfartsnation, som desuden havde store militære ambitioner. Derfor blev der i 1600-tallet på Chr. IV's (4.) befaling bygget masser af krigsskibe. Krigsskibe skal bygges af egetræ, og egetræ vokser kun langsomt, hvorfor der heller ikke gik mange år, før egetræet var praktisk taget forsvundet fra dansk område.

Af samme årsag begyndte den sandede jord at fyge. Sandfygningen ramte blandt andet Sankt Laurentii Kirke, som adskillige gange blev begravet i sand. Resultatet var, at menigheden ofte måtte grave sig frem til kirken.

Enden på det hele blev, at den danske konge, Christian VII (7.) i 1795 besluttede helt at nedlægge kirken.

Kirken fungerer i dag nærmest som et monument over den totale uvidenhed omkring betydningen af træ- og plantevækst.

Heldigvis er der siden kommet andre boller på suppen, sådan at hele Skagen området er dækket af lyng og anden plantevækst, som er med til at holde på sandet.

Men besøget på Den tilsandede Kirke var en stærk oplevelse, og en påmindelse om, at man ikke kan gøre hvad-som-helst ustraffet.

Den tilsandede Kirke (Wikipedia)

Den tilsandede Kirke

Mysteriet om Den tilsandede Kirke

 

 


 

Skagen Fiskeauktion
Auktionsvej 10, 9990 Skagen

Skagen Fiskeauktion ligger tæt på fiskepladserne i Skagerrak og Kattegat. Hovedvægten er lagt på fangst af hummer, rejer, sild og øvrige konsumfisk.

Auktionen ledes af en auktionsmester med kendskab til fiskeribranchen og geren med mange års erfaring i erhvervet.

Der afholdes auktion mandag-fredag kl. 7 morgen - dog kl. 06.30 på hummere, hvis der er tilmeldt mere end 150 kasser. Sildeauktion afholdes efter behov. I sommerhalvåret afholdes desuden auktion kl. 10 på alle hverdage. Her bliver bundgarnsfisk og nathummere solgt.

Som almindelig civilist kan man få lov at opleve fiskeauktionen - og endda købe en fisk - hvis man møder op om morgenen og iøvrigt retter ind efter diverse anvisninger.

Skagen Fiskeauktion

En morgen på fiskeauktion i Skagen

 

 


Computertegning af det gode skib "Serene",
som bliver leveret fra Karstensen's Skibsværft i juni 2018.

 

Karstensen's Skibsværft
Vestre Strandvej 17, 9990 Skagen

Karstensen's Skibsværft A/S er et rationelt og topmoderne værft med omkring 250 ansatte.

Værftet kan tilbyde nybygning af de fleste skibstyper op til en længde på ca. 135 meter.

Karstensen's Skibsværft A/S kan endvidere tilbyde skibsreparationer,
hvor vi har dok- & beddingskapacitet op til 135 meter svarende til 7500 tons.

Sådan præsenterer firmaet sig selv på deres hjemmeside.

DE FACTO:

Værftet bliver startet op i 1917, hvor man indtil 1960 udelukkende arbejder med træskibe.

Herefter begynder man at bygge stålskibe, og i årene fremover opkøbes en række konkurrerende skibsværfter.

I 1987 omdannes værftet til et aktieselskab.

I hele perioden 1917-2011 producerer værftet omkring 400 nybygninger.

Når værftet i 1987 omdannes til aktieselskab, hænger det sikkert sammen med, at skibsbrancen som helhed har det dårligt. Man har hårdt brug for risikovillig kapital. Fra det øvrige Danmark ved vi, at skibsværfterne har det svært i disse år, hvorfor mange af dem lukker (f.eks. B&W København, Århus Flydedok og Nakskov Skibsværft for at nævne nogle få).

Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at et (i sammenligning) relativt lille skibsværft i Nordjylland klarer skærene og overlever.

Karstensen's Skibsværft (Wikipedia)

Karstensen's Skibsværft

 

 


 

Skagen Bryghus
Kirkevej 10, 9990 Skagen

Det danske ølmarked har bevæget sig op og ned gennem årene, og Skagen Bryghus er ikke gået fri af rystelserne. Derfor har en kreds af skagboere gendannet bryggeriet som aktieselskab, hvor de lokale kan indskyde risikovillig kapital til dækning af driften.

Selv om mange af de danske bryggerier forlængst har lukket og slukket, har Skagen Bryghus formået at overleve alle nedture, og firmaets fremtid ser i dag (2017) lysere ud end nogensinde.

Som flere andre etablissementer i området kører Skagen Bryghus med live musik året rundt. Det er noget som skaber liv!

Som tidligere nævnt, fremstiller bryggeriet en række fine øl, men den som gjorde det største indtryk på undertegnede var alligevel deres India Pale Ale. Jeg plejer ellers at fremhæve Hillerød virksomheden Brøggeriet's udgave af IPA som den ultimative, men efter at have smagt Skagen-bryggen, bliver der kamp om pladserne!

Skagen Bryghus

Virtuel rundtur på bryggeriet

Musik programmet på Skagen Bryghus

Musik videoer fra Skagen Bryghus

 

 


 

Det Grå Fyr - stort billede

 

Skagen grå Fyr & Fuglestation Skagen
Fyrvej 36, 9990 Skagen

Det Grå fyr på vejen op mod Grenen ligger ca. to kilometer uden for selve Skagen. Fyret er forlængst nedlagt som søfartsmæssigt manøvreringspunkt, og fungerer i stedet som et 46 meter højt udsigtstårn, hvor der er adgang for alle.

Det Grå Fyr og tilhørende bygninger er i 2017 blevet indrettet som videnskabelig fuglestation og oplevelsescenter. Det betyder, at børn og voksne kan følge arbejdet på en videnskabelig fuglestation og få en forståelse af fuglenes liv.

Grenen er et knudepunkt for de nordiske fugles træk forår og efterår, hvorfor man her kan tælle og ringmærke fugle på deres vej frem og tilbage.

Skagen Fuglestation

Det Grå Fyr

 

 

LINKS

Skagen (Wikipedia)

Skagen - the top of Denmark

The top of Denmark magazine

Østeuropæiske familier puster liv i Skagen og Frederikshavn

 

 

 

 

Et slutord
Som antydet i indledningen, er der grund til at være imponeret over Skagen og beboernes evne til at holde samfundet og forretningen Skagen kørende: Sideløbende med en sikker forretningssans har skawboerne formået at holde byen levende og dynamisk, så det hele ikke bare ender som en kold fidus.

Det har været en fornøjelse at besøge byen og dens beboere, og vi vender helt sikkert tilbage når lejlighed byder sig!

 

 

Ovenstående indtryk fra Skagen er i høj grad personlige og langt fra komplette. Hvis du derfor har oplysninger, rettelser eller andet som kan gøre beskrivelsen mere korrekt og læseværdig, hører jeg gerne fra dig. Skriv venligst til:


Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

Rejse Index

 

Forsiden