DEFiNiTiONER


VM i Parløb 1998 (Victoria BC, Canada)
Foto: John Luton

 

Når man er til seksdagesløb eller anden form for banecykling, slynger speakeren ofte omkring sig med slang og fagord, som for den udenforstående kan være sort tale. Derfor følger her en forsøgsvis forklaring af de forskellige udtryk.

Dokumentet bliver til stadighed udvidet og redigeret. Hvis du derfor har rettelser, kommentarer eller andre oplysninger omkring emnet, vil jeg være taknemmelig for at modtage disse. Skriv venligst til:


Mange tak!
CykelKurt

 

Sidst redigeret 2018.Febr.12

 

=============================================

 

AFLØSNiNG
Når en rytter sender sin makker afsted under parløb med det kendte slynggreb, afløses han på denne måde af sin makker - der finder en afløsning sted. Udtrykket bruges også, når der kun er een rytter på banen ad gangen, og der finder "vagtskifte" sted - den ene rytter afløser den anden.

BACK STRAiGHT / da. LANGSiDE
Straight opposite the "home straight"

    LANGSIDE
    Den lige strækning på modsatte side af opløbsstrækningen.

BALLERUP GRAND PRiX
kaldes løbet, hvor to ryttere ad gangen (fra hvert sit hold) kører sprint over tre omgange mod hinanden.

Musikstykket fra TV-serien "Twin Peaks" passer perfekt til aktiviteten på banen, for der sker tilsyneladende ikke ret meget. Det er dog kun tilsyneladende, for de to ryttere kører i udpræget grad et psykologisk og taktisk betonet ridt i forhold til hinanden, hvor den ene rytter har "førerpligt" - altså pligt til at køre forrest. Ikke sjældent står rytterne fuldstændig stille på deres cykler i halve og hele minutter (kaldes "sur place" fra fransk - "på stedet"), inden de til sidst - når der ringes på klokken for sidste omgang - slår over i en regulær spurt.

Samtidig skifter musikken over i "Kalinka", som med sit stigende tempo skal understrege hastighed og fremdrift. Publikum klapper herunder hurtigere og hurtigere, indtil sidste omgang er kørt færdig og løbet bliver skudt af. Melodien er derfor kort fortalt kendetegnet for sidste omgang.

Jeg medbragte MP3-optageren en dag på banen og fik "Twin Peaks" plus "Kalinka" i kassen.

Og her en optagelse fra finaledagen i 2011.

Efterfølgende høres lidt af Gipsy Kings med "Bamboleo / Volare".

BALUSTER
kort, udbuet søjle, især i rækværk (f.eks. trappegelænder)
Ordet kommer fra det franske balustre,
der i sin tur kommer fra det græske balaustion,
som betyder granatæble,
p.g.a. ligheden mellem balustrenes form og granatæbleblomstens bæger.

BALUSTRADE / eng. BALUSTRADE
Banens yderside (-grænse), som består af en lav væg og et rækværk.
Ordet kommer fra det franske balustre, der betyder rækværk med balustre.

    BALUSTRADE
    The outer limit of the track, consisting of a solid, closed low wall and a railing.

BARRiERE
En barriere er en fysisk afskærmning mellem tilskuerpladser og bane. Barrieren er som oftest udført som en lav (ca. en meter) trævæg med et gelænder eller rækværk på toppen.

Politiken, 26. nov. 2006:

"Jeg sad lige ud for, hvor Galvez kolliderede med belgieren Dmitri De Fauw. Hvad der forårsagede styrtet, skal jeg ikke kunne sige, men spanieren fløj gennem luften og landede på barrieren ud mod tilskuerpladserne", fortæller Henrik Elmgreen fra Gent.

"Brystkassen hamrede mod det stålgelænder, som sidder øverst på barrieren, og det foregik åbenbart med en sådan styrke, at brystkassen knustes, og alle de genoplivningsforsøg, der blev foretaget i de godt tre kvarter, Galvez behandledes på selve banen, var forgæves."

ref.: http://politiken.dk/sport/article204612.ece

BEND, CURVE / da. KURVE / SVING
The curved elements of a cycle track (de buede områder af en cykelbane).
There are two bends covering each a 180 degree turn in direction (banen har to sving, som hver skal dreje kørselsretningen 180 grader).
The are no - (or at least should not be) - "corners" in a track (der er ingen - bør ikke være - hjørner på en cykelbane).

    KURVE / SVING
    De buede områder af en cykelbane.
    Banen har to sving, som hver skal dreje kørselsretningen 180 grader.
    Der er ingen (bør ikke være) hjørner på en cykelbane.

BLÅ BÅND, Côte d'azur, det blå fortov / eng. CÔTE d'AZUR
Cote d’azur – det blå fortov - den lyseblå 0,6 til 1 meter brede stribe på indersiden af banen,
som giver rytterne mulighed for at sætte i gang.
De øvrige liniers placering er afmålt i forhold til den øverste kant af det blå fortov.
Ingen reklamer er tilladt på det blå fortov.
Det blå bånd er ikke en del af det officielle baneområde - der må normalt ikke køres her.

CÔTE d'AZUR
The wide blue line on the inside of the track is called the Côte d'azur.
Riders are not allowed to race here.

BLÅ FORTOV / Côte d'azur / det blå bånd/felt/område
Cote d’azur – det blå fortov - den lyseblå 0,6 til 1 meter brede stribe på indersiden af banen,
som giver rytterne mulighed for at sætte i gang.
De øvrige liniers placering er afmålt i forhold til den øverste kant af det blå fortov.
Ingen reklamer er tilladt på det blå fortov.
Det blå bånd er ikke en del af det officielle baneområde - der må normalt ikke køres her.

BLÅ LiNiE / eng. STAYER's LiNE
Den blå stayerlinie løber minimum 2,5 m. fra den øverste kant
af det blå fortov og højst en tredjedel inde på banen.

STAYER's LiNE
The blue Stayer's Line serves in stayer traces as a separation line.
In Madison races, the secondary team rider "rests" here
until his partner brings him into the action.

 


 

BREDDE
Banens bredde defineres som afstanden mellem det blå fortov/bånd ("Côte d'azur") og balustraden.
Bredden skal være ens hele vejen rundt.

COTE D'AZUR / da. DET BLÅ FORTOV
(also called "the blue band").
A light blue painted area inside the cycle track serving to access the real track surface.
Not a part of the official cycling surface.

BLÅ BÅND, Côte d'azur, det blå fortov
Cote d’azur – det blå fortov - den lyseblå 0,6 til 1 meter brede stribe på indersiden af banen,
som giver rytterne mulighed for at sætte i gang.
De øvrige liniers placering er afmålt i forhold til den øverste kant af det blå fortov.
Ingen reklamer er tilladt på det blå fortov.
Det blå bånd er ikke en del af det officielle baneområde - der må normalt ikke køres her.

CURVE, BEND
The curved elements of a cycle track (de buede områder af en cykelbane).
There are two bends covering each a 180 degree turn in direction (banen har to sving, som hver skal dreje kørselsretningen 180 grader).
The are no - (or at least should not be) - "corners" in a track (der er ingen - bør ikke være - hjørner på en cykelbane).

    KURVE / SVING
    De buede områder af en cykelbane.
    Banen har to sving, som hver skal dreje kørselsretningen 180 grader.
    Der er ingen (bør ikke være) hjørner på en cykelbane.

CYCLE TRACK / da. CYKELBANE
The track, the cycling surface itself, including it's subconstructions, the "Côte d'azur" and the balustrade.. From the inside of the "Côte d'azur" to the outside of the "balustrade".

    CYKELBANE
    Herved forstås selve banestrækningen,
    herunder den bærende konstruktion,
    det blå bånd ("Côte d'azur") samt balustraden.

CYKELBANE / eng. CYCLE TRACK eller CYCLiNG TRACK
Herved forstås selve banestrækningen, herunder den bærende konstruktion, det blå bånd ("Côte d'azur") samt balustraden.


DEN BLÅ LiNiE
Den blå stayerlinie løber minimum 2,5 m. fra den øverste kant
af det blå fortov og højst en tredjedel inde på banen.

DEN BLÅ STAYERLiNiE
Den blå stayerlinie løber minimum 2,5 m. fra den øverste kant
af det blå fortov og højst en tredjedel inde på banen.

DEN RØDE SPRiNTERLiNiE
Den røde sprinterlinie, der løber 0,9 m. fra den øverste kant af det blå fortov,
markerer sprinterbanen. Linien ligger inden for de 0,9 m.

DEN SORTE MÅLELiNiE
Den sorte målelinie der løber 20 cm. fra den øverste kant af det blå fortov,
bestemmer banens længde, med markører for hver 5. meter
og indskrift hver 10. meter i køreretningen fra målstregen og rundt.

DERNY
kørsel efter specialbygget motorcykel. Derny, Stayer og Motorpace begreberne bruges ofte i flæng.

De dernypacede løb er et sikkert hit under 6-dagesløbet. Hver rytter paces af en dernymoter, en slags overdimensioneret knallert, der kan køre op til 70-90 km i timen. For rytteren gælder det om at holde sig så tæt på dernymotoren som muligt, for på den måde får han den bedste pace, og det er naturligvis rytterens placering i mål, og ikke dernymotorens, der gælder. Pacerne på motorerne er stort set alle tidligere cykelryttere, og det kræver stor rutine og megen træning at blive en god pacer. Dernyløbene køres både som individuelle konkurrencer og for par (med afløsning midtvejs). Når dernymotorerne suser banen rundt med to til tre ryttere over hinanden i nådesløs kamp gennem de stejle sving med over 70 km/t, er stemningen helt i top i Ballerup Super Arena.
ref.: 6D løbskatalog 2013, p. 67

DERNY GRAND PRiX
Derny Grand Prix køres for seks udvalgte par.
Fredag aften, lørdag aften, søndag, samt mandag aften
køres to afdelinger pr. aften med én rytter fra hvert par på banen,
og i disse afdelinger gives 3, 2 og 1 matchpoints til hhv. nr. 1, 2 og 3.
Tirsdag aften køres en afdeling over 100 omgange for par med afløsning midtvejs.
I denne afdeling gives 6, 4 og 2 matchpoints til hhv. nr. 1, 2 og 3.
Det par som efter de i alt ni afdelinger har indkørt flest matchpoints,
er vindere af Acceptcard's Derny Grand Prix.
I tilfælde af pointslighed er sidste afdeling afgørende.
ref.: 6D løbskatalog 1999, Acceptcard Derny Grand Prix

DERNYPACE
Derny-løb er et hit under 6-dagesløbet. Det er i derny-løb, at rytterne kan køre stærkest. Hver rytter paces af en derny-motor: en slags overdimensioneret knallert, der kan køre op til 70-80 km i timen. For rytterne gælder det om, at holde sig så tæt på dernyen som muligt, for på den måde får han den bedste pace. Det er rytterens placering i mål og ikke dernyens, der tæller.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

DERNYPACEDE LØB
Internationalt reglement for dernypacede løb:

1. Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning.

2. Løbet køres på almindelige banecykler, og der køres med "frit gear".

3. Den førende rytter skal køre under den blå streg, og angreb skal ske over den blå streg.
Angriber flere ryttere på een gang, skal disse holde en afstand mellem sig på mindst en meter.
Når en rytter er passeret, må man først skære ned i hans bane, når han er passeret
med rigelig afstand til, at det kan ske uden fare eller gene for den passerende rytter.

4. Bliver et angreb afvist, må den forgæves angribende rytter
holde sin bane og lade sig falde tilbage i feltet.
Ethvert forsøg på at klemme sig ned i en position mellem andre ryttere er forbudt.

5. Al overhaling indenom er forbudt.

6. Har en pacer "tabt" sin rytter, må han ikke forblive i samme højde og position på banen,
men skal straks lade sig falde tilbage til den "tabte" rytter.

7. Ved styrt eller godkendt defekt har den uheldsramte rytter respit i 1 kilometer,
omregnet til det nærmeste antal hele omgange, hvorefter den uheldsramte rytter skal
genindtage sin oprindelige position i løbet.

8. I løbets sidste fire minutter gives ingen respit.

9. Løbskommisærerne er højeste myndighed i løbet.

ref.: 6D løbskatalog 1999, p. 84

DET BLÅ FORTOV = Côte d'azur (= det blå bånd/felt/område)
Cote d’azur – det blå fortov - den lyseblå 0,6 til 1 meter brede stribe på indersiden af banen,
som giver rytterne mulighed for at sætte i gang.
De øvrige liniers placering er afmålt i forhold til den øverste kant af det blå fortov.
Ingen reklamer er tilladt på det blå fortov.
Det blå bånd er ikke en del af det officielle baneområde - der må normalt ikke køres her.

DEViL / da. UDSKiLNiNGSLØB
Samlet start af 8-16 ryttere, hvorefter den rytter, hvis baghjul sidst passerer målstregen, udgår.
Løbslederen ringer med klokken som advarsel om,
at udskilning sker ved næste passage af målstregen.
Udskilningen sker almindeligvis efter hver anden omgang.
Sidste mand der er tilbage, når alle er udskilt, har vundet løbet.

FELT
En samlet gruppe af ryttere på banen kaldes et felt.
Feltet defineres af (parløbs)dommeren som den største samlede gruppe af par på banen.
ref.: 6D løbsprogram 2013, p. 66

FiNiSH-LiNE / da. MÅLLiNiE
A white band with a central black line all across the track width serving as the finish for all disciplines except "pursuit".

FLYVENDE START
vil sige, at rytteren/rytterne starter på et løb i fart - kørende, "flyvende".
For eksempel i 500 meter (2 omgange) på tid,
hvor den rytter som skal køre de to runder, bliver pacet op i hastighed af sin makker.
De to ryttere kører banen rundt nogle gange, for at klargøre til selve tidtagningen.
Et stykke før startlinien (mållinien) slynger paceren sin makker fremad mod startlinien med maksimal hastighed.
Herfra høres "Bailando" i højttaleranlægget, mens rytteren farer banen rundt to gange.


FORFØLGELSESLiNiE / eng. PURSUiT LiNE
En rød linie på midten af de linier der markerer start- og slutpunkt i forfølgelsesløb.

FORFØLGELSESLØB
INDiViDUELT FORFØLGELSESLØB / eng. INDiViDUAL PURSUiT
for amatører: 4 km, for professionelle: 5 km.
Rytterne starter fra hver sin side af banen.
Løbet er slut, når den ene rytter har indhentet den anden, eller når distancen er kørt.
Se også HOLDFORFØLGELSE.

FORTOV
(definition er under overvejelse)

FØRST TIL MØLLE
Denne disciplin er ny. En rytter fra hvert par er på banen, og det er næsten som et omvendt udskilningsløb. Efter 10 omgange køres den første spurt, og vinderen af spurten har vundet disciplinen og udgår af løbet. Herefter er der spurt hver tredie omgang. Vinderne af spurterne udgår, indtil løbet skydes af, når der ikke er flere point at køre om.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

GEARiNG
Gearing er defineret som forholdet mellem antallet af tænder på det forreste tandhjul (klingen) divideret med antallet af tænder på det bageste tandhjul (kransen) - ganget med hjuldiameteren (27"). Det er ikke en helt præcis udregning, da hjulets diameter ikke er nøjagtig 27 tommer, men metoden benyttes alligevel, fordi man altid har gjort det sådan.

Gearingen er afgørende for, hvor let eller tung cyklen er at træde. Forskellige ryttere foretrækker forskellige gearinger, ligesom forskellige opgaver kræver forskellige gearinger. Et eksempel på gearing er 50 tænder på klingen divideret med 15 tænder på kransen - ganget med 27. Det resulterer i en gearing på 90. Læs evt. mere detaljeret om gearing på disse sider:

Seksdagesløb & Skiftenøgler

Ordrupbanens finalestævne

Gearing (Wikipedia)

GELÆNDER
Et gelænder eller rækværk er en skinne, monteret ovenpå barrieren (se denne) mellem tilskuerpladserne og cykelbanen. Gelænderet er ofte udført af metal, for at gøre det stærkt og holdbart. Gelænderet må ikke genere udsynet, men skal samtidig sikre, at ingen tilskuere læner sig ind over banen, eller (i værste fald) falder ind på banen.

Gelænder


Gelænder & barriere på den nye bane i Odense (2014).

GiGANTSPURT
Gigantspurten over 10 omgange (á 250 meter) indledes med, at feltet på række kører banen rundt nogle gange.
Herunder laves der "bølge", som besvares af publikum.
Den tilhørende musik er "Sunchyme" - altså den originale udgave fra 1997 med Dario G.

GiGANT-SPURTEN
Et stort nummer er Gigant-Spurten over 10 omgange, hvor alle feltets ryttere deltager, og hvor således begge parrets ryttere kan score points. Denne konkurrence ligger som regel sidst i programmet, og der der tradition for at der også er plads til lidt show og narrestreger, inden slutspurten sættes ind. Feltet har som regel en "showmaster", der dirigerer løjerne. Læg mærke til ham, han er ikke svær at finde.
ref.: 6D løbskatalog 2013, p. 67

GiGANT-SPURTEN
Gigant-spurten køres over ti omgange, hvor alle feltets ryttere er med, og hvor begge parrets ryttere kan score point. Det er en tilskuervenlig disciplin og ligger oftest sidst i programmet, hvor der er tradition for, at der også er plads til show og narrestreger inden spurten. Feltet har som regel en 'showmaster' der dirigerer løjerne og får stemningen i vejret.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

HAND SLiNG / da. SLYNGGREB
Det obligatoriske greb som anvendes ved afløsning. Tidligere afløste man ved at skubbe sin makker i gang med et tag i bagdelen. Ulempen ved denne metode er først og fremmest, at parret mister kraft og fart ved skiftet. Ideen med det nye greb er, at parret på denne måde mister minimal fart og at grebet (i modsætning til den gamle metode) er entydigt - der er kun een måde at foretage et slynggreb på.

HANDiCAP(LØB) / eng. HANDiCAP
Køres som regel over korte distancer, hvor rytternes starttidspunkt afgøres af vurderet styrkeforhold.

75 km. PARLØBSHANDiCAP
Parrene får i denne specielle konkurrence omgange forud, vurderet ud fra deres aktuelle styrke. Et eller flere af top-parrene starter scratch, d.v.s. fra "0" - eller rettere sagt, starter det antal omgange tilbage, som de formodet svageste par har fået forud. Efter jagten overføres alle vundne (og tabte) omgange til den samlede 6-dagesstilling, og her tæller naturligvis kun de omgange, der reelt er vundet på banen.
Nogle ryttere glæder sig ligefrem til handicap-jagten, mens andre frygter den. Men for dem alle - og for en stor del af mandag aftens publikum - er handicap-jagten noget man ser frem til med helt særlige forventninger. Handicappet sættes af sportsdirektør Henrik Elmgreen på baggrund af parrenes indsats på løbets første aftener.
(ref.: løbskatalog 2006, Copenhagen 6D)

HEAT
del af et større løb (evt. med flere discipliner)

HOLDFORFØLGELSE(SLØB) / eng. TEAM PURSUiT
for mænd: 4 km; for kvinder: 3 km.
Der er fire mænd/kvinder på hvert hold, og et hold regnes for værende kommet i mål, når tredje rytters forhjul krydser målstregen efter sidste omgang. Rytterne skiftes til at lede, hvor skiftene foregår ved, at forreste rytter "slår op" i banen og kører ned bag tredje rytter.
Løbet sættes i gang ved, at hvert hold starter fra midten af hhv. opløbsside og langside.
Under løbet kan man følge hvordan løbet udvikler sig, ved at holde øje med, hvilket hold der først passerer midterlinien. Løbet er slut, når det ene hold har indhentet det andet, eller når distancen er kørt.

HOLD SPRiNT / eng. TEAM SPRiNT
(se SPRINT)

HOME STRAiGHT / da. OPLØBSSiDE, OPLØBSSTRÆKNING
Straight at the same side as the finish-line.
    OPLØBSSIDE
    Den lige strækning på samme side som mållinien.

JAGT....se også under Parløb
En jagt er det samme som et parløb. I jagterne er begge parrets ryttere på banen, men de skiftes til at være aktive. Når en rytter ikke er aktiv, kører han oppe ved barrieren og venter på at afløse makkeren. Det sker med det karakteristiske slynggreb. Det er i jagterne, der kan tabes og vindes omgange. Det par, der vinder flest omgange og har flest point i løbet af de seks dage, vinder seksdagesløbet. En omgang er vundet, når et par efter at have angrebet, når op til den bageste ende af feltet. Tilsvarende taber man en omgang, hvis man bliver hægtet af feltet og derefter indhentet af den forreste del af feltet. Den anden måde at vinde omgange på, er via point, da det udløser en bonusomgang for hver 100 point, et par scorer.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

KEiRiN / eng. KEiRiN
Et samlet felt af ryttere (oftest 8 ryttere) kører et fastsat antal omgange, hvor det gælder om at komme først over målstregen. Dog ikke med fri kørsel hele tiden, da en motorcykel de første 5-6 omgange sætter farten, hvorefter feltet gives frit. Farten på motorcyklen sættes langsomt i vejret de første 5-6 omgange. Paceren (motorcyklen) kører ved start indenom (på den brede blå linie i bunden af banen) feltet med de holdende ryttere. Rytterne starter fra scratch (d.v.s. holder stille), hvorefter de ved egen kraft skal køre op til paceren. Rytterne kører på linie bag paceren, og rækkefølgen i denne linie bestemmes ved lodtrækning inden kørslen. Der køres i alt 8 omgange (2 km), hvor paceren slår op i banen efter 5-6 omgange, hvorefter løbet er frit (alle kører om kap med alle). Den, der kører først over målstregen, har vundet.

KEiRiN
Keirin is a mass-start track cycling event in which 6-9 sprinters compete at one time in a race with a paced start. Riders draw lots to determine starting positions and start as the pacer (which could be a motorcycle, a derny, or a tandem bicycle, for example) approaches. The riders are required to remain behind the pacer, which starts at the deliberately slow speed of about 25 km/h, gradually increasing in speed and leaves the track approximately 600-700 meters before the end, at a speed of about 50 km/h. The first cyclist to finish the race is the winner (sometimes finishing at 70 km/h). Keirin races are about 2 kilometers in length (eight laps on a 250m track, six laps on a 333m track, and five laps on a 400m track). In competitions, this event is often conducted in several rounds in order to reduce the number of competitors to one "final" round of 6-9 riders. Eliminated cyclists may get the opportunity to try again in the repechages.

KURVE, SViNG
De buede områder af en cykelbane.
Banen har to sving, som hver skal dreje kørselsretningen 180 grader.
Der er ingen (bør ikke være) hjørner på en cykelbane.

LANGSiDE / eng. BACK STRAiGHT
Den lige strækning på modsatte side af opløbsstrækningen.
    BACK STRAIGHT
    Straight opposite the "home straight"

LENGTH
The circumference of a track on the measuring line.
    LÆNGDE
    Banens omkreds opmålt v.h.a. målebåndet.

LiNiELØB
Alle starter (ligesom i landevejsløb) på én gang. Køres enten over et kendt antal omgange med afsluttende spurt, eller over en ukendt distance hvor antal omgange (som skal køres) er ukendt.

LONGEST LAP
Disciplinen køres over halvanden omgang, hvor rytterne først må køre ud på sidste omgang efter et tidspunkt mellem tre og fire minutter, som er fastlagt af starteren, og som rytterne ikke kender. Det gælder om, at komme tættest på startlinien, inden der gives frit løb til finale-omgangen. Sætter rytteren en fod ned på banen, rører han en anden rytter, kører han af banen eller passerer han mållinien inden der gives frit løb, bliver han diskvalificeret. Derfor er den afsluttende omgang en spurt mellem de ryttere, som har timet starten bedst.

LÆGTE
langt spinkelt træstykke med rektangulært tværsnit.
Lægter anvendes til opbygning (understøttelse) af cykelbane og tribune (hvor publikum sidder).
Vi mødes på lægterne!

LÆNGDE
Banens omkreds opmålt v.h.a. målebåndet.

MATCH
løb bestående af flere discipliner.

MATCHPOiNT
Når et cykelløb består af flere discipliner, og der køres om points i flere forskellige discipliner, kalder man de indkørte points for matchpoints.

MEASURiNG LiNE / da. MÅLEBÅNDET
A black or white line (depending on the basic surface colour) determining the length of a track.
En sort eller hvid (afhængig af banens grundfarve) linie, malet i bunden af banen, der viser banens længde.

MOTORPACE
kørsel efter specialbygget motorcykel.
Kaldes også STAYER, STAYER-LØB og DERNY - begreberne anvendes ofte i flæng.
Der køres efter specialbyggede motorcykler f.eks. en Derny-motor.
En stålrulle placeret i en bestemt afstand fra motorcyklens bagaksel
forhindrer rytterne i at komme i karambolage med pacemakeren.
Farten ligger i området 60-80 km/t.

MÅLEBÅNDET / eng. MEASURiNG LiNE
En sort eller hvid linie (afhængig af banens overfladefarve) som bestemmer banens længde.
    MEASURING LINE
    A black or white line (depending on the basic surface colour) determining the length of a track.

MÅLLiNiE(N) / eng. FiNiSH-LiNE
Et hvidt bånd med en sort linie i midten lagt tværs over banen i hele dennes bredde.
Fungerer som mållinie (afslutningspunkt) for alle løb bortset fra forfølgelsesløb. Den markerer start og stop på et løb.

NEUTRALiSATiON
pause
Løbet neutraliseres = pause i løbet

OMGANG PÅ TiD
Konkurrencen vindes af den af 6-dagesløbets ryttere, der kører
den hurtigste omgang på tid med flyvende start (190 meter) med "hare".
(ref.: 6D Løbskatalog 1998)

OMGANG PÅ TiD
500 meter på tid
Tidskørsler, hvor én rytter eller et par kører alene på banen på tid, kan umiddelbart forekomme lidt ensformigt, for ikke at sige kedeligt. Sådan er det imidlertid slet ikke under 6-dagesløbene, hvor tidskørslerne er blandt de absolutte sportslige højdepunkter og har stor bevågenhed fra publikums side. I Ballerup køres "Omgang (250 meter) på tid" og "500 meter (to omgange) på tid". I Omgang på tid er det i princippet én rytter fra parret, der kører rekordomgangen, men makkeren agerer "hare" og trækker ham op i fart over tre forberedelsesomgange. I 500 meter på tid er det parret der kører. Den ene rytter fører den første halvdel af distancen, og sender derefter makkeren af sted ud på den sidste del med et slynggreb.
ref.:
6D løbskatalog 2013, p. 67

OMGANG PÅ TiD / 500 METER PÅ TID
I Ballerup køres 'omgang (250 meter) på tid' og '500 meter (to omgange) på tid'. I førstnævnte, der altid er populært blandt tilskuerne, er det én rytter fra parret, der kører rekordomgangen, mens makkeren agerer 'hare' og trækker ham op i fart over tre forberedelsesomgange. I 500 meter på tid er det parret, der kører. Den ene rytter fører den første halvdel af distancen og sender derefter makkeren ud på den sidste del.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

OMNiUM (eller OMNiUM MATCH) / eng. OMNiUM
Løb bestående af flere discipliner.

Omnium, (lat. 'alles, af enhver art', afledt af omnis 'al'),
cykelløb i flere afdelinger, fortrinsvis på bane.
Omnium er en alsidighedskonkurrence, der omfatter flere discipliner,
f.eks. pointløb, udskilningsløb, scratch og tidskørsel.

Normalt køres linieløb, pointløb og udskilningsløb, samt en Derny-pacet afdeling.
De enkelte discipliner giver point til en samlet stilling.
Det gælder om at samle færrest mulige point. Den der har færrest mulige point, er vinder.
En sejr i en disciplin giver 1 point, en andenplads giver 2 point, en tredieplads giver 3 point o.s.v.

Ved OL 2012 i London var reglerne ændret således, at man, for at kåre en vinder
lægger tidskørslerne sammen, og derudfra vælger den, som kører den bedste (korteste) tid.

OPLØBSSTRÆKNiNG og LANGSiDE
De to lige strækninger på en cykelbane.
    HOME STRAiGHT & BACK STRAiGHT
    The two straight elements of a "cycle track".

OPLØBSSTRÆKNiNG eller OPLØBSLANGSiDE
Den (lige) strækning hvor målstregen er placeret.
    HOME STRAiGHT
    Straight, where the "finish line" is situated.

OPLØBSSViNG(ET)
Det sving som fører op (frem) til mållinien.


PARFORFØLGELSESLØB
I år (2013) er par-forfølgelsesløb kommet ind som en ny disciplin i det københavnske 6-dagesprogram. Denne disciplin køres kun én aften (fredag), hvor alle feltets 14 par kører på tid, to og to på banen. Distancen er 2 km (8 omgange), se det særlige reglement på s. 76.

2 km Par-forfølgelsesløb
2 km = 8 omgange
Start og mål på banens midterlinier.
Køres for alle 6-dagesløbets par med to par på banen ad gangen.
Startrækkefølgen fastsættes af den sportslige ledelse.
2. mandens tid tæller.
Skulle et par få godkendt defekt, kan de dog få godkendt en tid, såfremt makkeren har fuldført 100%.
Bliver et par indhentet, skal de fuldføre for at opnå tid.
Det indhentede par må ikke ligge i pace af det andet par.
ref.: 6D løbsprogram 2013, p.67 & 76

To par er på banen samtidig i denne disciplin, der blev indført sidste år (2013). Distancen er to km (otte omgange), hvor det er det par, der tilbagelægger de otte omgange på hurtigste tid, der vinder.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

PARLØB / eng. MADiSON / fr. AMERiCAiNE
Ved VM i parløb i Ballerup 2005 var distancen 50 km - 200 omgange.
I seksdagesløb ligger distancen nu om dage i området 1000-1500 km fordelt over seks dage.
To ryttere danner et par, hvor rytterne skiftes til at være aktivt kørende. Skiftene foregår med et slynggreb, hvorved parret som helhed (forhåbentlig) ikke mister for meget fart. Pointløb og jagter er indlagt i løbet, hvor det enkelte par forsøger at vinde flest mulige points samt indhente omgange. Det par som har kørt flest omgange ind, har vundet. Har flere par kørt lige mange omgange, vinder det par som har flest indkørte points.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Det moderne 6-dagesløb består af en række forskellige discipliner, man kan næsten kalde det for et "udstillingsvindue", for her præsenteres alt det bedste af, hvad banecykling kan byde på.
Først og sidst handler det dog om parløbene, eller "jagterne" som de også kaldes. I parløbene er begge parrets ryttere på banen, men de skiftes til at være aktive i løbet. Når en rytter ikke er aktiv, kører han oppe ved barrieren og venter på atter at blive afløst af makkeren. Afløsningen sker med det karakteristiske slynggreb. Det er i parløbene der kan vindes og tabes omgange, og det der det par, der vinder flest omgange i løbet af de seks dage, der vinder 6-dagesløbet.
En omgang er vundet, når et par efter at være stukket af fra feltet, når op til den bageste ende af feltet. Tilsvarende taber man en omgang, hvis man bliver tabet af feltet og derefter indhentet af den forreste del af feltet.
Feltet defineres af parløbsdommeren som den største samlede gruppe af par på banen.
ref.: 6D løbsprogram 2013, p. 66

PARLØBSHANDiCAP over 75 km

Parløbshandicap er 6-dagesløbets længste jagt og traditionelt et af løbets absolutte sportslige højdepunkter. Her har de mindre fremtrædende par i kraft af et forspring chancen for at smage sejrens sødme for en enkelt aften. Men det er først og fremmest løbet, hvor fårene skilles fra bukkene i de stærkeste pars hidsige kamp om dels at indhente de mindre pars forspring, dels at sejre i den indbyrdes rivalisering mellem topparrene.

Parrene får i denne specielle konkurrence omgange forud, vurderet ud fra deres aktuelle styrke. Et eller flere af top-parrene starter scratch, d.v.s. fra "0" - eller rettere sagt, starter det antal omgange tilbage, som de formodet svageste par har fået forud. Efter jagten overføres alle vundne (og tabte) omgange til den samlede 6-dagesstilling, og her tæller naturligvis kun de omgange, der reelt er vundet på banen.

Nogle ryttere glæder sig ligefrem til handicap-jagten, mens andre frygter den. Men for dem alle - og for en stor del af mandag aftens publikum - er handicap-jagten noget man ser frem til med helt særlige forventninger. Handicappet sættes af sportsdirektør Henrik Elmgreen på baggrund af parrenes indsats på løbets første aftener.

PELOTON / da. FELT
The Peloton er den store gruppe af ryttere, der (som regel) udgør hovedparten (= feltet) af ryttere.

POiNTLØB / eng. POiNTS RACE
Pointløb er en disciplin i banecykling, hvor deltagerne konkurrerer om at vinde point i en lang række spurtopgør.
I pointløb starter feltet samtidigt, og der uddeles point til de ryttere der kommer først over målstregen, hver gang feltet har kørt et vist antal omgange. Sporten er på det olympiske program. Den danske cykelrytter Dan Frost vandt VM-sølv i 1986 og guld ved sommer-OL 1988 i Seoul.
ref.: http://da.wikipedia.org/wiki/Pointl%C3%B8b_(cykling)

Pointløb er en disciplin inden for banecykling, hvor der køres over en fast distance med samlet start og indlagte pointspurter. Ved VM 2001 blev der fx kørt 40 km for mænd og 24 km for kvinder med 24 deltagere i hvert løb og spurt for hver 2 km.
ref.:
http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Sport/Sport_generelt/pointl%C3%B8b

Pointløb køres over et kendt antal omgange (f.eks. 150 omgange á 250 meter = ca. 30 km.), hvor der gives point efter f.eks. hver tiende omgang. Vinder af pointspurten får som regel 5 point. Vinder en rytter en omgang (indhenter feltet med en omgang), tæller den vundne omgang mere end pointene. Placeringerne mellem de ryttere som er på omgangshøjde afgøres af deres individuelle point. Ved bane-VM i Siemens Arena blev reglerne ændret en smule, således at der blev kørt 120 omgange (30 km), hvor hver vunden omgang gav 20 point og en vunden spurt gav 5 point.
(ref. dansk løbskatalog)

PURSUiT forfølgelsesløb

PURSUiT LiNE (forfølgelseslinie)
A red line at each center of the straight lines serving as the start and finish line for "pursuit"-races.

RESPiT
Kommer af ældre fransk respit, som betyder respekt eller hensyntagen.
På nudansk har ordet to betydninger:
1. henstand, udsættelse, eks. "Han fik en måneds respit med betalingen."
2. tidsgodtgørelse, eks. "den uheldsramte rytter får respit i 1 kilometer."
(fra det internationale reglement for dernypacede løb)

RÆKVÆRK
Et rækværk er det samme som et gelænder, altså en (metal)skinne eller netværk, som forhindrer at nogen (tilskuere) eller noget falder ind på banen.


RØDE SPRiNTERLiNiE
Den røde sprinterlinie, der løber 0,9 m. fra den øverste kant af det blå fortov,
markerer sprinterbanen. Linien ligger inden for de 0,9 m.

SAFETY AREA / da. SiKKERHEDSOMRÅDE
A band of 2,50 m to 4,50 m width inside the "Côte d'azur", which has to be kept free of all obstacles. Serving as a "safety room" in case of accidents.

SiKKERHEDSOMRÅDE
Et område på 2.5 gange 4.5 meter indenfor det blå bånd ("Côte d'azur") som skal holdes helt frit - hele tiden. Området bruges til førstehjælp i tilfælde af uheld (på banen).

SCRATCH / eng. SCRATCH
svarer grundlæggende til et landevejsløb på bane - på mange måder det samme som Linieløb.
For mænd: Distancen 15 km (= 60 omgange á 250 m) skal gennemkøres hurtigst muligt.
For kvinder: 10 km (= 40 omgange á 250 m).
Undervejs er der indlagt spurter som giver point. Vinder man en omgang, tillægges løbet et antal ekstra omgange hvor de, som har ekstra omgange, kører om sejren. Reglerne er aldrig blevet endeligt fastlagt, f.eks. gik det helt galt under mændenes bane-VM i Ballerup 2005, hvor kommissærerne ændrede reglerne kort før løbsstart uden at fortælle det til rytterne.
Alex Rasmussen vandt Bane-VM i Scratch 2005 og 2010.

Kommer en rytter ud for uheld, f.eks. vælter og ryger ud af banen, gives han 5 omgange respeed, hvor han kan nå at komme tilbage til den position, han lå i, før uheldet skete. For eksempel skete det for Lasse Norman, der under OL 2012 i London slog op i banen og kom op at "hænge" på en anden rytter (Ed Clancy, England), inden han væltede og gled ud af banen. Han slog sig dog ikke mere end at han var i stand til at fortsætte løbet og vinde OL-guld i OMNIUM efter at have kørt en afsluttende disciplin.

SiKKERHEDSOMRÅDE / eng. SAFETY AREA
Et område på 2.5 gange 4.5 meter indenfor det blå bånd ("Côte d'azur") som skal holdes helt frit - hele tiden. Området bruges til førstehjælp i tilfælde af uheld (på banen).

SLYNGGREB
Det obligatoriske greb som anvendes ved afløsning. Tidligere afløste man ved at skubbe sin makker i gang med et tag i bagdelen. Ulempen ved denne metode er først og fremmest, at parret mister kraft og fart ved skiftet. Ideen med det nye greb er, at parret på denne måde mister minimal fart og at grebet (i modsætning til den gamle metode) er entydigt - der er kun een måde at foretage et slynggreb på.

SORTE MÅLELiNiE
Den sorte målelinie der løber 20 cm. fra den øverste kant af det blå fortov,
bestemmer banens længde, med markører for hver 5. meter og indskrift
hver 10. meter i køreretningen fra målstregen og rundt.

SPANTE
= træribbe
Udtrykket stammer fra plattysk og hollandsk spant,
som er beslægtet med spænde.
Spanterne er det tømmer, der udgør skelettet i en båd.
Spanter er ribber eller stivere i et fly.

I 6-dageskatalog 2009 skriver Elmgreen bl.a.:

Efter seksdagesløbet for syv år siden flyttede til Ballerup er diskussionen om sport eller show i nogen grad forstummet. Ikke blot de sportsligt ideelle rammer i Danmarks nationale cykelstadion, men også i høj grad begivenhederne på de slanke spanter er af en karakter, så ingen kan være i tvivl om, at det er en cykelsportsbegivenhed, de er vidne til.
SPRiNT / eng. SPRiNT
køres i matcher mellem 2, 3 eller 4 ryttere.
Fra 1/4-finale og videre frem i større turneringer køres matcherne mellem 2 ryttere.
Disciplinen regnes for banecyklingens fornemste disciplin.
Sprint køres over tre omgange på baner af en længde på 333 m eller kortere og to omgange på baner, der er længere end 333 meter. Startposition bestemmes ved lodtrækning. Køreren på inderbanen skal lede den første omgang. I andet heat byttes startplads.
I et eventuelt tredje og afgørende heat trækkes på ny lod om startposition. I disciplinen sprint drejer det sig ikke kun om at kunne køre hurtigt, det drejer sig også om psykologi. Hvem åbner spurten? Hvem kan lokke en anden til at åbne spurten for tidligt, så der ikke er luft nok til (hele) den sidste omgang?

SPRiNTERLiNiE / eng. SPRiNTERS LiNE
En rød linie (90 cm over det blå bånd - "Côte d'azur") der markerer sprinternes korridor. Hvis en rytter befinder sig indenfor denne korridor (mellem "Côte d'azur" og sprinterlinien), må han ikke overhales venstreom (indenom).

SPRiNTERS LiNE / da. SPRiNTERLINiE
A red line (90 cm above the "Côte d'azur") indicating the sprinters-corridor. If a rider is positioned inside this corridor (between "Côte d'azur" and sprinters-line), he may not be overtaken on the left.

SPURTERNE
Hvis to eller flere par har vundet lige mange omgange, er det parrenes point, der afgør placeringerne mellem parrene. Der køres hver aften seks spurter i en spurtserie, og i disse spurter kan man score 5, 3, 2 og 1 point.
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25


STAYER / STAYER-LØB
kaldes også MOTORPACE eller DERNY.
Der køres efter specialbyggede motorcykler f.eks. en Derny-motor. En stålrulle placeret i en bestemt afstand fra motorcyklens bagaksel forhindrer rytterne i at komme i karambolage med pacemakeren. Farten ligger i området 60-80 km/t.

Stayer motorpace er en motorpace disciplin, som især kan opleves i tyske 6-dagesløb. I disciplinen sidder rytteren bag en kraftig motorcykel, hvor piloten står op. Bag motorcyklen er placeret en bøjle, som rytteren skal holde sig bag. Dette skaber god læ for rytteren, og dermed kan der køres med en hastighed, som ofte nærmer sig 80 km/t.


stort billede

"Det er en svær disciplin, hvor teknik og høj fart går op i en højere enhed. Det er vigtigt ikke at ramme bøjlen bag motorcyklen, da man i så fald ryger tilbage, og kan miste sit pace, hvilket jo ofte er afgørende i den høje fart", forklarer sportslig ansvarlig for 6-dagesløbet i Ballerup, Jimmi Madsen, der som aktiv selv har prøvet Stayer ved 6-dagesløb i Tyskland. "Der venter publikum en stor oplevelse i februar 2016, hvor der køres i ekstrem høj fart og i en spektakulær høj larm fra motorcyklerne," slutter Jimmi Madsen.

Tidligere har der været kørt VM i motorpace efter Stayer motorcykler, og Danmark fik i 1993 en verdensmester, da Jens Veggerby sejrede i den norske by Hammer.


STAYERS LiNE / da. VENTELiNiE
A blue line (at 1/3 of the track width, but at least 2,50 m above the "Côte d'azur") indicating the corridor, in which the stayer has to ride when being attacked from behind. In Madison races serving as the lower border of the "resting zone" for the relieved riders.

STÅLGELÆNDER
....se GELÆNDER

TEAM PURSUiT / HOLDFORFØLGELSE(SLØB)
for mænd: 4 km; for kvinder: 3 km.

4000 meter holdforfølgelsesløb
Der er fire mand på hvert hold, og holdet regnes for værende kommet i mål når tredje rytters forhjul krydser målstregen. De fire startryttere holder side om side. Rytterne starter fra scratch, d.v.s. en hjælper holder cyklen i ro, hvorefter rytteren selv skal selv træde cyklen i gang, når startskuddet lyder.

Der er to hold på banen ad gangen. Det ene hold starter fra den ene langside, det andet hold starter fra den anden langside. På den måde kan man følge holdenes styrkeforhold ved at kontrollere, hvem der kommer først over de respektive startlinier. Rytterne skiftes til at føre, skiftene foregår ved at forreste rytter "slår op" i banen og kører ned bag tredje rytter.

Er en enkelt rytter for svag til at følge med, må han gerne slå op, og udgå af løbet - men der skal mindst køre tre mand over mållinien, hvor trediemandens tid er den afgørende.

Den magiske tidsgrænse har i mange år været 4:00 (minutter), men ved de olympiske lege i London 2012 kom en række lande langt under, f.eks. englænderne som kørte omkring 3:52. Den danske tid var sensationelt 3:57, men det var alligevel ikke nok til hverken sølv, guld eller bronze (holdet bestod af Lasse Norman Hansen, Casper Folsach, Rasmus Quaade og Michael Mørkøv).

TEAM SPRiNT (HOLD SPRiNT)
(se SPRINT)

TiME TRiAL
kaldes på dansk TiDSKØRSEL
benyttes til udtagning af ryttere i konkurrencer, hvor kun et begrænset antal deltagere kan starte, f.eks. sprint.
1000 meter (4 omgange) tidskørsel mod on modstander er en OMNIUM disciplin.

TiDSKØRSEL / eng. TiME TRiAL
benyttes til udtagning af ryttere i konkurrencer, hvor kun et begrænset antal deltagere kan starte, f.eks. sprint.

UDSKiLNiNGSLØB / eng. DEViL
Samlet start af 8-16 ryttere, hvorefter den rytter, hvis baghjul sidst passerer målstregen, udgår.
Løbslederen ringer med klokken som advarsel om,
at udskilning sker ved næste passage af målstregen.
Udskilningen sker almindeligvis efter hver anden omgang.
Sidste mand der er tilbage, når alle er udskilt, har vundet løbet.

En af de populæreste discipliner under 6-dagesløbet er udskilningsløbene, der er specieller derved, at her gælder det ikke så meget om at komme først over målstregen som om ikke at komme sidst! "May the devil take the hindmost" (lad djævelen tage den sidste), sådan kalder englænderne et udskilningsløb, men forkorter det som oftest til "a Devil".
I hver udskilning (som kan være hver, hver anden eller hver tredie omgang, som man nu fastsætter det) udskilles sidste mand på målstregen, indtil der blot er to ryttere tilbage, som kører spurten om sejren. Udskilningsløb kan køres individuelt eller for par (med parafløsning som i jagterne).
ref. : 6D program 2013, p.66

I denne disciplin elimineres sidste mand på stregen ved hver udskilning, indtil der er to ryttere tilbage, som kører om sejren.Udskilningsløb kan køres individuelt eller for par (med parløbsafløsning).
ref.: dagbladet BT, 6D tillægget, 2014.Jan.25

VELODROM / eng. VELODROME
Den lokalitet (det sted) hvor en cykelbane er installeret, kaldes en velodrom.
Til velodromen hører
      - en inderkreds,
      - et sikkerhedsområde,
      - en tunnel,
      - eventuelle tribuner,
      - omklædningsrum m.m.
altså, alle de faciliteter som er nødvendige for, at et løb kan afvikles.

VELODROME
The venue in which the "cycle track" is installed. The velodrome includes the infield, the safety area, the tunnel, possible grandstands, changing rooms etc.

VENTELiNiEN / eng. STAYERS LiNE
Den blå linie, placeret en trediedel oppe på banen (dog mindst 2.5 meter over det blå bånd - "Côte d'azur"), kaldes ventelinien. Den blå ventelinie markerer området (korridoren) som venterytteren skal befinde sig i, når han køres op (bagfra). Ved parløb fungerer den blå linie som den nedre grænse for den rytter som er er i venteposition.

WiDTH / da. BREDDE
The distance between "Côte d'azur" and balustrade. The width shall be continuous all around the track.

6-DAGES PLATTEN
Hvert år fremstiller Københavns Vinterbane A/S en platte med 6-dagesløbets vindere.
Platterne kan købes under 6-dagesløbet i Cykelklubben ABC's souvenirbutik i forhallen for 140 kr.
(fra 6D løbskatalog 1998)

75 km. PARLØBSHANDiCAP
Parrene får i denne specielle konkurrence omgange forud, vurderet ud fra deres aktuelle styrke. Et eller flere af top-parrene starter scratch, d.v.s. fra "0" - eller rettere sagt, starter det antal omgange tilbage, som de formodet svageste par har fået forud. Efter jagten overføres alle vundne (og tabte) omgange til den samlede 6-dagesstilling, og her tæller naturligvis kun de omgange, der reelt er vundet på banen.

Sakset fra 6D løbskatalog:

Mandag aften køres traditionen tro det store 75 km. parløbshandicap. Det er 6-dagesløbets længste jagt, vidt berømt - og berygtet - ud over Europas vinterbaner, fordi København i dag er den eneste bane, der byder rytterne en sådan udfordring.

Nogle ryttere ser frem til mandagens handicap med forventning, andre i angst og bæven.

Og der er et ganske særligt publikum, der specielt besøger 6-dagesløbet denne aften. Der bliver kørt stærkt i den knapt halvanden time jagten varer. Sidsste år vandt hollænderne Stam-Schep, og de satte samtidig banerekord i Ballerup for de 75 km. med et timegennemsnit på 52,693 km. Nu er der ikke så langt op til Gert Frank og Hans Henrik Ørsted's Forum-rekord fra 1981 (53,024 km./t.).

Ideen i handicappet er, at et eller flere af de bedste par starter "scratch", mens de øvrige par får omgange forud, ud fra en vurdering af deres styrke i løbets første dage.

Efter jagten overføres såvel vundne som tabte omgange til den samlede 6-dagesstilling, og her tæller naturligvis kun de omgange der er vundet (eller tabt) i selve løbet.

Men handicappet giver de små par en chance for at spille med helt i toppen, og måske endog vinde denne specielle jagt, som det sidst skete i 2008, hvor parret Dörich-Pronk vandt.

(ref.: Copenhagen 6D løbskatalog 2010, p.81, "75 km Parløbshandicap")

200-METER LiNiEN, 200-METER MÆRKET
En hvid linie tværs over banen som viser, at afstanden herfra er 200 meter til mål(linien).

200-M LiNE
A white line all across the track width indicating the distance of 200 m until the "finish line".

 

=============================================

 

 

LiNKS:

Praktisk guide for banekommissærer

UiV

6-dages.dk

On-line resultater

Feltet

Dansk Bicycle Club

Cycling World

 

Til forsiden