Personalet på DEMKO

 


 

Nedenstående fortegnelse over personalet på DEMKO (Danmarks Elektriske Materiel Kontrol) 1970-2000 bygger på DEMKO Personnøgle 1 og DEMKO Personnøgle 2 fra 1995, samtaler med tidligere ansatte, søgning på internettet og en smule fra egen hukommelse.

Det har været under overvejelse, hvor mange oplysninger der bør medtages på en liste som denne. Skal man f.eks. medtage oplysninger om privatlivet, øgenavne, sygdom og dødsfald? Flere har skrevet og givet deres besyv med.

Jeg har derfor sluttelig valgt, at oplysninger som er frit tilgængelige, er rimelige at medtage. Det skulle gerne betyde, at ingen føler sig forulempet eller udleveret.

Listen er desværre ikke fuldkommen. Sidder nogen derfor inde med yderligere oplysninger eller har kommentarer iøvrigt, hører jeg gerne nærmere. Skriv til:


Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt
- ansat på DEMKO 1977-2002

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Abildgaard, Christian (CCA), tekniker i Ledn.afd. / Cables & Cords

Andersen, Egon (EA) - prøveass. Elektronikafd. "Trekanten"

Andersen, Finn Rønlov, Kontrolchef

Chief Engineer, Global Inspection and Field Services
UL International
2005 – Present (8 years)

Director Field Services
UL International Demko A/S
Privately Held; 10,001+ employees; Offentlig sikkerhed industry
2000 – Present (13 years)

Director Field Services, Europe & Latin Am
Underwriters Laboratories
Privately Held; 10,001+ employees; Offentlig sikkerhed industry
2000 – Present (13 years)

Director Field Services, Europe
UL International
2001 – 2005 (4 years)

Director Field Services
UL Demko International A/S
2000 – 2001 (1 year)

Manager Field Services & Surveillance
Demko
1988 – 2000 (12 years)

Andersen, Henrik Worm, ing. ledn. afd. / Cables & Cords

Andersen, Ib (iBA) - prøveass. Fabriksinspektion
      † 11. juni 2003

Andersen, Jesper Lindenskov (JLA), elektriker, tekniker Ledn.Afd. / Cables & Cords
      cykelrytter, A-rytter

Andersen, Lars Berg - prøveass., Kontrolafd., tillidsmand for prøveass. ca. 1989
      overført/ansat hos F&I som best.medlem.

Andersen, Martin (MLA) - Montagemateriel

Andersen, Rasmus Lohmann - Enginering Technician

Andersen, Svend-Erik (SEA) - prøveass. Hushold.app.

Andersen, Svend Åge, prøveass., radiomek., Radioafd.

Arndt, Martin Bülow (MA) - ing. Elektronik

Arnfeldt, Kaj (KA) - finmekaniker, prøveass. Radioafd.,
      senere chef for Husholdningsapp.

Aurehøj, Per - prøveass. Ledn.Afd. / Cables & Cords

Balle, Hardy, prøveass. - Kontrolafd. (markedskontrol)

Bengtsen, Jytte, Kantine

Berg, Lars....se Andersen, Lars Berg

Birkbo, Helge, økonomichef

Birkedahl, Christian J., Forskriftsafd.

Bjerregaard, Annette

Interim Management at UL International Demko A/S
November 2011 – June 2012 (8 months)

Bredberg, Arne, maskinarb. Værkstedet, tillidsmand 1992-97

Bortfeldt, Marianne, kontorartikler & post

Bruun de Neergaard, Marie

Bruus-Jensen, Jørgen

Brønlund Jensen, John - prøveass. Radioafd., senere inspektør i Markedskontrollen

Buch-Hansen, Arne, prøveass. Belysningsafd.

Bukkjær, Gert, ingeniør, Forskriftsafd., tillidsrepræsentant for ingeniørerne

Bøgh, Flemming....se Larsen, Flemming Bøgh

Carlsson, Erik, afd.leder i Elektronikafd. "Trekanten"

Christensen, Arne Mose, direktør til ca. 1975

Christensen, Brian Rask (BRC) - Store Brugsgenstande

Christensen, Jørgen U. (JUC) - prøveass. Elektromedicin

Christensen, Morten (MC) - Montagemateriel

Christensen, Steen

Ex Staff Engineer at UL International Demko A/S
Uddannelse: Copenhagen University College of Engineering

Christiansen, Benny (BC) - Ledn.afd.

Christiansen, Karina - Hushold.app.

Damgård, Peter - prøveass. Montagemateriel

Danting, Ole - prøveass./tekniker, Cables & Cords

Dar, Annette - Store Brugsgenstande

Darell, Kurt, prøveass., finmekaniker, Instr. & Kalibrering

Degn, Knud Mikkelsen (KMD) - radiomek., prøveass./tekniker Radioafd.

Düring Lausen, Annie....se Lausen

Ebbensgaard, Inge Merete, Marketing

Ekberg, Bror, radiomek., prøveass. Radioafd.

Erichsen, Helge, prøveass. Husholdn.app.

Fernando, Leonard (LFe) - EX-materiel

Flysta, Edi, kontor, IT, EDB, Kontorservice

Flysta, Susanne, ledn. afd.

Frandsen, Henrik, ing., Kvalitetschef, Reviewer at Demko 1991 – 2003 (12 years)

Frederiksen, Anders, Værksted

Frederiksen, Helge (HF), radiomek., prøveass./tekniker Radioafd.

Fristrøm, Erik - ing. Aftalesager, Fabriksinspektion

Gindrup, Thomas, tekniker, Ledn.afd.

Gjerløf, Grethe, kontorass., sekretær, Personalekoordinator

Hagelund, Carsten, prøveass. Husholdn.app.

Hansen, Finn L., radiomek./prøveass. Radioafd.

Hansen, Johnny - Store Brugsgenstande

Hansen, Sven Åsberg - ansat på mek. værksted

Hasselager, Inger - ingeniør

Hegelund, Erik - prøveass. Montagemateriel

Henriksen, Allan F., prøveass. Husholdn.app.

Hyrm, Jesper, tekniker Radioafd.

Højgaard, Lene, bogholderi

Jacobsen, Jens (JJa), afd.leder Radioafd. (senere Elektronik) og El-med (elektromedicin)

Jacobsen, Preben (PJ), tekn., Belysningsafd., senere EMC

Jacobsen, Stephen Tvede, prøveass. Husholdn.app.

Jakobsen, Ulla - kontorass., sekr. Aftalesager, næstfmd. HK-klub

Jensen, Benny Curt, prøveass. Husholdn.app.

Jensen, Bruus.....se Jørgen Bruus-Jensen

Jensen, Jens Chr. (JCJ), elektriker, prøveass. Husholdn.app.

Jensen, Jens Møller - ing. Belysningsafd.

EMC Manager
1994 – 1996 (2 years)
Manager of EMC laboratories and accredited EMC Testing & Certification and consultancy

Head of Department, EMC Services
Underwriters Laboratories Inc. (UL Int. DEMKO)
1996 – 1997 (1 year)
Head of EMC department responsible for EMC services and consultancy and accredited EMC compliance testing

Jensen, John William Brønlund, Radioafd., Markedskontrollen, Kontrolafd.

Jensen, Johnny, ingeniør i Radioafd., sagsbehandler

Jensen, Jørgen - prøveass. Elektronikafd. ("Trekanten")

Jensen, Pernille - kontorelev Hushold.app.

Jensen, Tonny Møller, Kontrolafd.

Jensen, V. Evald - prøveass. Hushold.app.

Jespersen, Kurt, aug. 1979 - aug. 1988
      Belysning, senere til IT & EDB
      prøveass., tillidsmand for prøveassisterne,
      skiftede herefter arb.område til HK

Jørgensen, Jesper H., elektriker, prøveass. Belysningsafd.

Jørgensen, Kim (KJØ, "Pingvinen"), radiomek.

Jørgensen, Kaare Brun (KBJ),
      radiomek., tekniker i Elektronikafd. ("Trekanten"),
      tillidsmand ca. 1990
      kom senere til at arbejde direkte under Prøvningschefen (Ole Stilling)

Jørgensen, Max, prøveass. Husholdn.app, senere Ledn.afd.

Knoblauch, Loring - UL's øverste chef

Vi laver en undtagelse her, for UL's øverste chef er selvfølgelig ikke ansat på DEMKO. Når han alligevel skal med på listen, er det fordi hr. Knoblauch i august 2002 skriver i månedsbrev til samtlige ansatte, at ud af værkets for tiden 160 ansatte har de 120 været ansat mindre end to år. Det må siges at være en oplysning, som fortæller noget om personalepolitikken.
ref.: Fagbevægelse på DEMKO

Kofod, Helge (HK) - Montagemateriel

Kristiansen, Poul - Store Brugsgenstande

Krøigaard, Søren, ing., (ca. 1999) direktør

Larsen, Bent T. - elektroniktekniker, chef EL MED

Larsen, Claus Lauge - elektriker i afd. ?,
      TL (Teknisk Landsforbund) tillidsmand for teknikerne (prøveass.) 1998

Larsen, Flemming Bøgh - Hushold.app.

Larsen, Flemming, elektriker, tillidsrepr. for prøveass. ca. 1988

Larsen, Grethe, sekretær for Rønlov Andersen
      gift m. Sven Larsen

Larsen, Michael - prøveass. Husholdningsapp.

Larsen, Sven (SL) - prøveass. Elektronikafd. "Trekanten",
      senere til afd. Aftalesager

Lassen, Martin Fyhn, tekniker Ledn.afd. / Cables & Cords

Lauge, Claus....se Larsen, Claus Lauge

Lausen, Annie Düring - sekr. Husholdningsapp.

Lauritzen, John, prøveass. - Markedskontrol, Kontrolafd.

Leonhardt, Peter, elektriker, prøveass. Belysning

Licht, Arne, prøveass. Belysning

Lohse, Denny - lageret (kørte bil, bragte varer rundt m.m.)

Lorentzen, Erik (EBL) - Store Brugsgenstande

Lumby, Steen, radiomek., tekniker, chef i Radioafd., senere Aftalesager

Certification Manager (ca. 2000-2002)

Kvik Helsingør

Lund, Ketty B., Forskriftsafd.

Madsen, Bent Møller - ? afd.

Madsen, Dennis Pihl, elektriker, prøveass. (senere gruppeleder) ledn.afd. / Cables & Cords

Manager Lab. Operations
UL International Demko A/S
Privately Held; 10,001+ employees; Offentlig sikkerhed industry
2003 – March 2008 (5 years)

Engineering Group Leader
UL International Demko A/S
2002 – 2003 (1 year)

Project Engineer
UL International Demko A/S
1997 – 2002 (5 years)

Testing Technician
DEMKO A/S
1993 – 1997 (4 years)

Malskær, Flemming (FM) - Montagemateriel

Marup, Gunnar, Forskriftsafd.

Mellergaard, Jonita - sekretær for Prøvningschef

Merrild, Lonni (LM) - sekr. Elektronik

Mogensen, Berit - sekretær i Montagemateriel

Mose Christensen, Arne....se Christensen, Arne Mose

Maar, Niels, Afd.leder

Nallino, Ivan - Radioafd.

Nielsen, Annelise - sekr. Aftalesager

Nielsen, Emil (ENi) - Montagemateriel

Nielsen, Hans, ing. Prøveudstyr

Nielsen, Helle N., Arkiv, Postforsendelse, Kontorartikler m.m.

Nielsen, Niels B. (BN) -
      leder af Ledn.materiel / Cables & Cords og Montagemateriel, og EX-materiel

Nielsen, Ole Albert

Nielsen, Ole B. jan. 1964 - nov. 1965
      Kontrolafd. (markedskontrol)
      (skiftede herefter til andet arbejde)

Nielsen, Ole, prøveass. elektronikafd. "Trekanten", tillidsmand
      senere ansat i F&I som revisor (?)

Et af vore tidligere bestyrelsesmedlemmer i prøveassistenternes klub - Ole Nielsen - som senere fik en post i F&I, havde sin sidste arbejdsdag som revisorsuppleant for F&I under kongressen 1996, hvor han modtog en afskedsgave af F&I's (Funktionær- og Inspektørforeningen) formand Finn Johnsen for lang og tro tjeneste.
ref.: DFF Kongres 1997

Nielsen, Per, Ejendomsvedligeholdelse

Nielsen, Sven - elektriker, prøveass. Fabriksinspektion

Nilsson, Dick,
      nov. 1965 - aug. 1979, prøveass., tillidsmand, koordinator for Kontrolafd. (udnævnt til tjenestemand '79)

Nilsson, Kim (KN) - prøveass. Store Brugsgenstande, EMC, tillidsmand 1991-92

Nittegaard, Jakob - EX-materiel

Section Manager
DEMKO
1995 – 2003 (8 years)

Section Manager
Underwriters Laboratories
Privately Held; 10,001+ employees; Offentlig sikkerhed industry
January 1994 – March 2003 (9 years 3 months)

Section Manager
UL DEMKO
1994 – 2003 (9 years)

Section Leader
UL International Demko A/S
1987 – 1994 (7 years)

Nørgaard, Carsten - EX-materiel

Olds, Barbara R. (skifter senere efternavn til Guthrie), direktør, udsendt expat fra UL Chicago 1996.

JyllandsPosten 1999.Aug.04:
Direktør forlader Demko
Ingeniør Barbara R. Olds, der i tre år har været administrerende direktør for prøvningslaboratoriet Demko A/S, vender 6. august tilbage til Demko's moderselskab, Underwriters Laboratories hovedkontor i Chicago. Hendes opgave på laboratoriet i Herlev har været at forestå en fysisk og ikke mindst kulturel integration af en dansk, tidligere statsejet virksomhed (DEMKO) og den amerikanske koncern. Barbara R. Olds har været ansat i UL siden 1984. Hun begyndte som elektroingeniør.

Oliver, Lena Rømer (LO) - sekretær Store Brugsgenstande, formand for faglig HK-klub

Olsen, Birgitte Elisabeth

HR Manager at UL International Demko A/S Københavnsområdet, Danmark
Nuværende: HR Manager at UL International Demko A/S
Tidligere: HR Consultant at CMC Biologics A/S,
HR Generalist at UL International Demko A/S,
Group HR & Support at Icopal a/s
Uddannelse: Probana Management, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i Århus

Ostermann, Bent (BO) - prøveass. radioafd., senere Montagemateriel

Overballe, Egon, ingeniør, afd.leder Radioafd., senere Forskriftsafd.

Overgaard, Peter - HR (Human Ressources) Personalechef ca. 1997

Pallesen, John, finmekaniker, prøveass. Elektronikafd. "Trekanten", senere flyttet til Husholdn.app.

Pedersen, Birgit - sekretær Kontrolafd.

Pedersen, Dorte, tekniker, TL (Teknisk Landsforbund) tillidskvinde for teknikere/prøveass. år 2000

Pedersen, Kurt Specht, ingeniør i Elektronikafd. "Trekanten"

Pedersen, Mette Winther - UL Demko, ca. 2000
      adm. direktør (årstal?) UL International Demko A/S

Petersen, Eva (EP) - sekretær Radioafd.

Petersen, Flemming (FP) - prøveass. ledn.afd. / Cables & Cords

Petersen, Hjørdis, Bogholderi

Petersen, Janne - sekretær Belysningsafd.

Petersen, Peter Alex

Petersen, Aage V. (AaVP), prøveass. Belysningsafd.

Pilak, Ayoe Petersen - Personalechef ca. 2000

Poulsen, Henrik ("Hr. P"), tekniker i Radioafd.

Prejsz, Axel, prøveass. Husholdn.app.

Rasmussen, Jytte, Kasse

Rasmussen, Kjeld - Kontrolafd. (tidl. Markedskontrol)

Reinholdt, Jørgen, Forskriftschef

Reinholdt, Peter?, prøveass., elektronikafd.

Roelshøj, Henrik Steen (HSR) - Montagemateriel

Rønlov, Finn....se Andersen, Finn Rønlov

Schjøtz, Gitte, Marketing

President, UL Europe & Latin America
Underwriters Laboratories Inc.
Borupvang 5A, 2750 Ballerup
www.ul.com

Schmidt, Hans, Lager

Seidenfaden, Karen - sekretær Forskriftsafd.

Skovsted, Klaus, ing. Prøveudstyr

Sommer, Annette - Ledn.materiel

Starlit, Kurt (KCS) - radiomek., prøveass./tekniker Radioafd., El-med og Ledn.afd.
      ansat i årene 1977-2002
      tillidsmand for teknikere (prøveass.) 1997-98

Stilling, Jens Ole (ST), Prøvningschef

Storgaard, Jan-Erik - prøveass, senere leder af Ledn.afd. / Cables & Cords

Stubkjær, Kai, Værkstedet i kælderen

Svendsen, Knud S., gårdmand, Ejendomsvedligeholdelse

Syed, Hamid - expat fra UL Europe

Szaff, Lazar, ing. Driftsafd.

Sørensen, Jytte - Forskriftsafd.

Sørensen, Ole, ing., afd.leder Belysningsafd., senere flyttet til certifikationsafd.

Sørensen, Søren Møllegård, radiomek. Radioafd.

Tarby, Brian

IT specialist
UL International Demko A/S
2001 – 2003 (2 years)

Tauber, Winnie, sekr. for direktør

Thuesen, John, Lager

Thygesen, Bent H. - ing. Fabriksinspektion

Vegener, Lars, prøveass. Husholdn.app.

Villumsen, Per H. - Administrative Assistant at UL Demko

Vinther, Annette L. - Reception/journal

Winther, Bent, ing. -
      var i slutningen af sin DEMKO ansættelse
      ansat direkte under Prøvningschefen (J.O. Stilling)

Westh, Orla

Wrisberg, Lis, Arkiv, Postforsendelse, Kontorartikler m.m.

Østerbye, Henning, direktør

Åsberg, Svend....se Hansen, Svend Åsberg

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Mangelfulde navne:

Finn ...... , elektronikafd. "Trekanten"

Lizette .....?....., Cables & Cords, udsendt expat fra UL

Jonsen, ??? adm.afd.

Mona ?, tekniker i Elektronikafd.

Nils Elektriker (fra Herlev Elektrikeren)

Ole Espersen? (chef Elektronikafd. ca. ??)

Orla ....? , Lager?

Søren "Sidevind" ? , prøveass. Store Brugsgenstande
      opsagde sit job på DEMKO ca. 1990
      og startede egen virksomhed i Køge m. navigationsudstyr til både.

Winnie .....?, dir.sekretær

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

EXPAT

En expat, forkortelse af expatriate, er en person der midlertidigt eller permanent bor i et andet land og kultur end det personen er opvokset i. Ordet kommer af latin
ex = uden for,
patria = land, faderland/fædreland.

I bredeste forstand er en expat en hvilken som helst person bosat i et land, hvor han/hun ikke er statsborger.

I DEMKO-sammenhæng er en expat en person udsendt fra UL i USA til DEMKO i Danmark. Expat'en har faglig ekspertise indenfor et område, som dækkes af UL (og derigennem af DEMKO), hvorfor expat'en tilfører DEMKO viden og erfaring indenfor et nærmere defineret (UL-)område.

ref.: metteweber.dk

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

DEMKO

opr. Danmarks Elektriske Materiel Kontrol, tidl. dansk statsvirksomhed, som udførte prøvning og certificering af elektrisk materiel i henhold til nationale og internationale standarder, herunder CE-mærkning inden for lavspændings-, maskin- og EMC- direktivet samt direktivet for medicinske anordninger.

Virksomheden blev privatiseret og solgt 1996 til den amerikanske selvejende prøvningsinstitution Underwriters Laboratories Inc.

Med det nuværende navn, UL International Demko A/S, udfører virksomheden fortsat prøvnings- og certificeringsopgaver for danske firmaer og myndigheder.

ref.: denstoredanske.dk

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

EMC

ElekroMagnetisk Kompatibilitet

elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, betegnelse for elektriske og elektroniske apparaters og instrumenters evne til at fungere i hinandens nærhed.

Omkring de fleste elektriske apparater findes elektriske og magnetiske felter i et frekvensområde, som afhænger af apparatet. Disse felter kan gennem ledninger eller gennem luften påvirke andre apparater på en utilsigtet måde, fx ved at skabe støj eller forvrængning eller ændre en computers beregninger.

Da visse apparaters funktion er at udsende radiobølger (fx mobiltelefoner), må uhensigtsmæssig funktion af andre apparater afhjælpes ved at begrænse deres følsomhed. Af hensyn til international samhandel opstilles grænser for apparaters udstråling af og modstandsdygtighed (immunitet) over for elektromagnetiske felter. Såkaldte EMC-standarder fastsætter grænseværdier i givne frekvensområder og i bestemte afstande.

ref.: denstoredanske.dk

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Afdelinger på DEMKO:

Administration
Aftalesager
Arkiv
Belysningsmateriel / Belysning
Bogholderi
Ejendomsvedligeholdelse
El-med / Elektromedicin
Elektronik
EX-materiel (eksplosions-materiel)
Fabriksinspektion
Forskriftsafd.
HR - Human Ressource (personaleafd.)
Husholdningsapparater
Instr.kalibrering
Kantine
Kasse
Kontorservice
Kvalitet
Lager
Ledn.materiel / Ledn.afd. / Cables & Cords
Markedskontrollen
Marketing
Montagemateriel
Radioafd.
Reception
Regnskab
Små Brugsgenstande / Appliances
Store Brugsgenstand (husholdningsapp.)
Værksted
Økonomi

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


 

Hvad er UL?

Underwriters Laboratories (UL) er den ledende amerikanske organisation, der kontrollerer og tester for produktsikkerhed. Lidt forenklet kunne man sammenligne det med vort eget DEMKO.

UL beskriver sig selv som upartisk (not-for-profit) organisation, som koncentrerer sig om testning for at øge sikkerheden.

Man tester mængder af forskellige produkter, komponenter og materialer. Ikke bare elektrisk og elektronisk udstyr, men også inden for områder, som f.eks. byggemateriel, mekaniske produkter og kemikalier.

Virksomheden finansieres hovedsageligt gennem de afgifter, producenterne betaler for at få deres produkter testet af UL og for de særskilte etiketter med UL-mærke, som skal vise, hvilken type af certificering et produkt har.

For at kontrollere, at certificerede produkter forsat opfylder de stillede sikkerhedskrav, laver UL regelmæssigt uanmeldte fabriksbesøg, hvor man inspicerer produktion og prøvning og eventuelt tager produktprøver for testning i egne laboratorier.

UL-mærkning er i princippet et frivilligt system, men i praksis kræves det ofte ved produktion af varer til afsætning på det amerikanske marked. I det mindste når det gælder elektriske apparater.

 

3 typer certificering

Oftest omtaler man et produkt som "UL-godkendt", men godkendt (approved) er en fejlagtig benævnelse. For at være korrekt skal man henvise til den gældende type af certificering, som lidt frit kan oversættes til:

1. Listning (UL Listed)
2. Klassificering (UL Classified)
3. Anerkendt komponent (UL Recognized Component)

Mærket angiver, hvilken type certificering produktet har.


1. UL Listed indebærer, at UL har testet og vurderet et færdigt produkt og fastsat, at den opfylder opstillede sikkerhedskrav.

 


2. UL Classified indebærer, at UL har testet og vurderet et produkt med hensyn til visse egenskaber. Et begrænset antal risikofaktorer eller mulighed for anvendelse under specielle forhold.

 


3. UL Recognized Component indebærer til forskel fra pkt. 1 og 2 testning og vurdering af en komponent og ikke et færdigt produkt. De fleste kabeltyper, der har UL-certificering, har denne.

 

ref.:
http://www.coferro.dk/regado.jsp?type=page&id=110

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

LINKS:

DEMKO Personnøgle 1 (1995)

 

DEMKO Personnøgle 2 (1995)

 

DEMKO Old Boys Klub

 

EC-Type Examination Certificate

 

Rejsegilde på UL International DEMKO

 

Fagbevægelse

 

Til forsiden