Allike

Generel beskrivelse

 


Allike, Corvus monedula monedula
Foto: Klaus Malling Olsen

 

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Spurvefugle (Passeriformes)
Familie: Kragefugle (Corvidae)

Størrelse: 32 cm.
Vingefang: 65 cm.
Vægt: 250 gram

 

Allike (Corvus monedula) er den mindste af vore kragefugle, omtrent af størelse som en due. Han og hun er ens. Alliken er sort med lysegrå nakke og kinder, og har lyse øjne. Den optræder gerne i flok, og dens korte skrig høres, både når den flyver, og når den sidder.

Varianten Halsbåndsallike (Corvus monedula soemmerringii) fra NØ Europa har en lys ring om halsen, ligesom der sker en glidende overgang til nominatformen Alm. Allike (Corvus monedula monedula) i Skandinavien. Varianten i S og V Europa, Vestlig Allike (Corvus monedula spermologus) er betydelig mørkere.

 

Alliken er meget social og yngler oftest i kolonier. Den placerer sin rede i huller i træer, helst i ældre løvskov, der ligger i nærheden af græsmarker eller afgræssede enge, hvor den søger sin føde. Den benytter f.eks. gamle sortspættehuller. Alliken yngler tidligt om foråret, som giver den en fordel i konkurrencen med natugle og huldue om redepladser. Den yngler også i bymæssig bebyggelse. Her bygger den f.eks. rede i skorstene.

 

De fleste voksne alliker er standfugle, mens ungfuglene trækker bort om vinteren til Sydvesteuropa. Om efteråret kommer der mange gæster på træk fra Skandinavien og Østeuropa, hvoraf en del bliver her vinteren over. Alliker overnatter sammen i store flokke, ofte i selskab med krager og råger. Om vinteren kan man se helt op til 10.000 fugle på de store overnatningspladser.

 

Alliken bliver kønsmoden i 2 års alderen. Både han og hun deltager i redebygningen. Æggene lægges fra midt i april. Kuldet består som regel af 4-6 æg som hunnen alene udruger på 16-19 dage. Ungerne er flyvefærdige 30-35 dage gamle, og mades af begge de voksne fugle.

 

Alliken søger føde på jorden, især insekter og andre smådyr, men tager også bær og frugter samt korn og frø.

 

Alliken yngler i størstedelen af Europa. I Danmark er den udbredt i det meste af landet. Den er mest talrig i Nordsjælland og på Bornholm og fåtalligst i Vestjylland.

 


Udbredelse: Allike, Corvus monedula, er almindelig i hele landet. De tætteste bestande findes i Østjylland og på Øerne.
Alliken forekommer iøvrigt i store dele af Europa og det vestlige Rusland mod syd til Marokko, Tyrkiet og Iran.

 

På det personlige plan har jeg haft mange fine oplevelser med alliker gennem årene. Her følger nogle af mine egne fugleobs:

 

1988.Maj.23
Allike (Corvus monedula monedula),
ynglende par set i Suserup Skov, i hult træ den 23. maj 1988.
Nogle røde træbarakker, som tilhører Københavns Universitet, beliggende i kanten af skoven ud mod søen, er et feltbiologisk laboratorium, anbragt her p.g.a. søernes rene vand.

 

1988.Okt
Allike-overnatning

En af DOF-bosserne, Hans Meltofte, skrev i sine unge dage en afhandling om allikernes overnatning v. Utterslev Mose og Brønshøj Kirke. Nu har jeg været derinde et par gange for at hilse på de små dyr, men der er ikke meget liv i fuglene, ihvertfald ser man ikke noget til dem på kirkegården. De skulle, iflg. HM, også benytte Mariebjerg Kirkegård, som ligger længere nordpå. Den vil jeg besøge en anden gang. Men jeg kan dog høre dem ude i mosen, på en ø som, iflg. HM, kaldes Teglholmen (på kortet er den navnløs), og der forbliver de tilsyneladende hele natten. Når jeg går hjem fra mit arbejde i Herlev, kan jeg se dem trække ind mod Utterslev Mose, under det sædvanlige hurlumhej, som man aldrig blir træt af at se og høre på.

 

1990.Okt.
Allike-overnatningsplads

fundet på ø i Damussøen i København.
På vejen hjem fra arbejde har jeg flere gange i vinterhalvåret set alliker og råger flyve flokvis i østlig retning på tværs af Tårnvej. Retningen passer perfekt med en lille træbevokset ø midt ude i Damhussøen, så jeg kørte forbi stedet torsdag d. 25. okt. 1990 kl. 17. Vejret denne dag var klart og skyfrit, derfor var der stadig lyst på denne tid. En temmelig stor allikeflok, ca. 200 individer, fløj omkring i nogle træer v. søens kant, mens der kun var ganske få fugle ude på selve øen. Om disse træer er den egentlige overnatningsplads eller kun en mellemstation inden selve overnatningen, tør jeg ikke sige, men jeg tror stadig at øen er det egentlige overnatningssted. Mærkværdigvis var der ingen råger at se eller høre, men jeg vil vende tilbage til stedet på et senere tidspunkt og undersøge sagen nærmere.

 

1993.Okt.
Allike-træk

set over sommerhuset v. Stillinge Strand i uge 42 (oktober) 1993. Hver morgen og aften sås de trækkende frem og tilbage fra sovepladsen.

 

2007.Nov.27
Allike-overnatningsplads

fundet v. Ballonparken, Amager Fælled. Da jeg gennem længere tid har konstateret store ansamlinger af alliker i Kongens Have (flere hundrede individer), og set flokkene under stort halløj drage mod sydøst ud på eftermiddagen (i retning mod Christianshavns Torv), var det nærliggende at antage eksistensen af en overnatningsplads på Amager. Derfor besluttede jeg denne tirsdag at bruge dagen på, at finde overnatningsstedet og observere fuglene. Derfor var jeg på Amager Fælled kl. 12:30, for at finde egnede overnatningspladser, inden det blev mørkt og fuglene fløj ind.

Fra tidligere besøg på Amager havde jeg flere gange tilfældigt set et stort antal alliker og krager omkring DR's nye hus og byggekraner på Amager Fælledvej, hvortil de første fugle denne dag ankom kl. ca. 15:30. Jævnligt trak flere fugle ind, og da mørket faldt på kl. ca. 17, talte jeg omkring 2500. Kort efter mørkets frembrud, bevægede hele flokken sig ned på en stor græsplæne foran DR-bygningen, hvor de sad ganske stille; nogle få fløj op, når et metro-tog engang imellem kørte forbi. Efter cirka tyve minutter begyndte fuglene at flyve rundt i området i samlet flok. De var svære at følge p.g.a. det svage lys og trafiklarm, men jeg kunne da konstatere at de tilsyneladende bevægede sig rundt omkring Ballonparken, som ligger et par hundrede meter fra DR-bygningen. Temperaturen denne dag var 5°C, klart vejr, frisk vind fra nordvest, ingen regn.

Ved at cykle om på Artillerivej, hvor indgangen til Ballonparken ligger, kunne jeg med sikkerhed konstatere allikernes tilstedeværelse i en gruppe træer, som står på Ballonparkens område. Trafikstøjen er meget svag herinde, så jeg kunne med lethed høre, at det hovedsagelig drejede sig om alliker, men at der også var et mindre antal krager iblandt. Omkring kl. 18 var der helt mørkt, alt blev stille, og jeg kørte hjem.

 

2009.Okt.20
Halsbåndsallike (Corvus monedula soemmerringii)

to stk. set i Kongens Have. De færdes meget hjemmevant rundt i haven, som om de altid havde boet her. Ringen om halsen er meget tydelig, se vedhæftede fotos. Vejret denne dag var klart og vindstille, temp. omkring 10°C.

Halsbåndsallike, 1 (foto: CykelKurt)

Halsbåndsallike, 2 (foto: CykelKurt)

Halsbåndsallike, 3 (foto: CykelKurt)

 

 

 

 

LiNKS:

Allike (DOF)

Allike (Wikipedia)

Allike (Fugle og Natur)

Hør fuglens stemme, 1

Hør fuglens stemme, 2

Hør fuglens stemme, 3

 

 

Har du kommentarer eller spørgsmål til denne side, så skriv til:

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

Fugle Index

Til forsiden