Fugle- og dyreliv i Florida

Observationer 7.-20. november 1992

 

Af Kurt Starlit

 


 

Hermed følger en oversigt med nogle af de fugle og dyr vi har set på Florida-turen (mærket med *), samt nogle af de mange fugle og dyr, der er mulighed for at se, hvis man giver sig tid.

Florida Hotspots er en oversigt over gode fuglelokaliteter i Florida.

Bird Identification InfoCenter er en oversigt over de forekommende fugle i Nordamerika.

Forkortelser og symboler:
L = fuglens længde (length), målt i dens naturlige stilling.
Almindeligvis måles fugle i død tilstand, strukket ud med "tilstrækkelig" kraft, hvorved mange af de større fugle bliver 10-15% større.
W = vingefanget (wingspan) målt fra vingespids til vingespids på levende "hand-held" individer. 1"= 2,54cm.

BNA = "Birds of North America", a guide to field identification, af Robbins, Bruun og Zim, ISBN 0-307-13656-6.
BNA er en felthåndbog udgivet første gang i 1966, og siden udkommet i reviderede oplag. For hver art indeholder bogen en beskrivelse, udbredelseskort samt en tegning af fuglen.
Angivelser af L og W er taget fra BNA, medmindre andet er angivet.

FFW = "Florida's Fabulous Waterbirds", their stories by Winston Williams.
FFW er skrevet i begyndelsen af 1980'erne og indeholder en masse fremragende fotografier i stort format (A5 og opefter).

CSS     =     Guidebook for the Corkscrew Swamp Sanctuary.
KCS     =     Kurt C.(you'll never guess) Starlit
FBF     =     The Fabulous Birds of Florida
CW     =     D. Goodwin: Crows of the World
BNA     =     The birds of North America
JWH     =     J.W. Hardy: "Voices of the New World jays, crows and their allies"
               - Record album ARA-9, ARA Records, Gainesville, Florida.

*          =       &nbs p;  fugle eller dyr som vi har set.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

*Brown Pelican (Pelecanus occidentalis - Brun Pelikan) (L 41"-104cm, W 90"-229cm).
Den ses overalt, hvor der er vand. Standfugl. En våd eng er nok i underkanten, men et akvarium med guldfisk er tilstrækkeligt.

 

White Pelican (Pelecanus erythrorhynchos - Amerikansk Hvid Pelikan) (L 50"-127cm, W 110"-279cm).
yngler ved søerne i de nordlige stater, f.eks. Montana og Utah, i sommermånederne, og kommer derefter til Florida for at overvintre - især i Florida Bay.

 

*Anhinga (Anhinga anhinga - Slangehalsfugl) (L 28"-71cm, W 47"-119cm).
Kaldes også Water Turkey og Snake Bird. Ligner en skarv, men regnes for en særskilt art. På dansk Slangehalsfugl.

 

*Black Vulture (Coragyps atratus - Ravnegrib) (L 22"-56cm, W 54"-138cm).
Sort hoved, lyse vingespidser på undersiden.
En flot fugl i luften, som svæver rundt og observerer, om der skulle være noget spiseligt - en død Alligator f.eks.
Se også omtalen i rejsebeskrivelsen.
BNA: "Common, but less so than the Turkey Vulture. Recognized at a great distance by its short-tailed, longer-necked silhouette, horisontal wing position, and relatively weak, heavy flight, an alternation of laborious, deep flapping and short glides. White patches near wing tips are distinctive. This carrion eater often invades settlements to feed on garbage and small animals."
Ang. stavning af fuglens navn, så blev det i staterne ofte skrevet vOlture, hvor det rettelig skal staves med U. I praksis bliver de to stavemåder blandet godt og grundigt sammen, men er ikke desto mindre den samme fugl - grib.

 

*Turkey Vulture (Cathartes aura - Kalkungrib) (L 25"-64cm, W 72"-183cm).
Betydelig større end Black Vulture, selvom det i praksis sjældent bemærkes.
Som regel ser man fuglene i luften og på afstand, hvor de ser temmelig ens ud.
Citat fra BNA: "A common carrion eater, scavenging in fields and along roadsides. Immature has a black head. Soars in wide circles, holding wings in broad V and tilting quickly from side to side. Feeding voltures are soon joined by others flying in from beyond the range of human vision."
Vedr. stavemåde, se Black Vulture

 

Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus - Hvidhovedet Havørn) (L 32"-81cm, W 80"-203cm).
Der findes to varianter af nationalfuglen: Northern B.E. og Southern Bald Eagle, som er arten der findes i Florida.
Findes bl.a. i reservaterne omkring Kennedey Space Center.

 

*Osprey (Pandion haliaetus - Fiskeørn) (L 22"- 56cm, W 54"-137cm).
Den er ret almindelig ved bl.a. Caloosahatchee floden, hvor der findes flere reservater. Det var også her vi så den.

 

Red-Shouldered Hawk - Buteo Lineatus - Rødskuldret Musvåge

Red-Shouldered Hawk video fra YouTube (0:20)

 

*Wood Stork (Mycteria americana - Amerikansk Skovibis/Skovstork/Ibisstork) - Træstork.
Også kaldet Wood Ibis, Ironhead og Flinthead) (W 66"-168cm, CSS)
USA's eneste storkeart. Det nøgne hoved og hals giver den et karakteristisk udseende. Gråsort hoved og hals, sorte ben, lyserøde fødder, sorte vingespidser, øvrige fjerdragt hvid.

 

*Cattle Egret (Bubulcus ibis - Kohejre) (L 17"-43cm, W 37"-94cm).
Den ses, hvor der er vand eller fugtige enge, og det er der faktisk overalt.
Flere morgener så jeg 5-6 stykker traske rundt på Dorothy's græsplæne.

 

Reddish Egret (Dichromanassa rufescens - Rødhejre) (L 25"-63cm, W 46"-117cm).

 

Snowy Egret (Egretta thula - Snehejre) (L 20"-51cm, W 38"-97cm).

 

Louisiana Heron (Hydranassa tricolor - Louisianahejre) (L 22"-56cm, W 38"-97cm).

Også kendt som Tricolored Heron.

 

Little Blue Heron (Egretta caerulea - Blåhejre) (L 22"-56cm, W 41"-104cm),
CSS: "The Little Blue Heron usually feeds by walkin on the lettuce (en art salatblade, som dækker vandets overflade) and picking up insects, crawfish, and small minnows. This bird is white as an immature and then, as it becomes an adult, changes to uniform dark blue."

 

*Great Egret (Ardea alba - Sølvhejre) (W 55"-140cm, CSS).
En stor hvid hejre, som ses på de våde enge og langs kanalerne, som gennemstrømmer hele det sydlige Florida. Det gule næb, den hvide fjerdragt og i særdeleshed de sorte ben gør den let genkendelig fra Great White Heron.
(Hedder muligvis også Common Egret, Casmerodius albus, L 32"-81cm, W 55"-140cm, BNA p92).

 

*Great Blue Heron (Ardea herodias - Stor Blåhejre) (L 38"-97cm, W 70"-178cm).
BNA: "This largest of the dark herons is common on fresh water as well as salt. Head is largely white, underparts are dark. This pattern is reversed in the Louisiana Heron. When hunting, Great Blue walks slowly through shallows or stands with head hunched on shoulders. A rare hybrid between this species and the Great White occurs in Florida Bay. Called Würdemann's Heron, it is like a Great Blue with a white head and neck. Alarm call of both is a series of about 4 hoarse squawks.

 

Great White Heron (Ardea occidentalis - Stor Hvid Hejre) (L 38"-97cm, W 70"-178cm).
Nordamerikas største hejre. Helt hvid fjerdragt, gult næb og lysegule ben, hvilket adskiller den fra Great Egret, som har sorte ben. Betragtes som en variant (color phase) af Great Blue Heron. Begrænset udbredelse; findes stort set kun langs Florida Keys og ved byen Flamingo i Everglades reservatet. Af samme grund er der oprettet et reservat specielt for denne fugl:
The Gret White Heron National Wildlife Refugee ved Florida Keys.

OBS!
Fuglen regnes ikke længere for en selvstændig art, men regnes i dag (2012) -----som en variant af Great Blue Heron, Ardea herodias.

 

Würdemann's Heron En hybrid mellem Great Blue og Great White Heron.
FFW: "This beautiful creature exists only in Florida Keys and in very limited numbers. Würdemann's Heron was named for Gustavus Würdemann, who was a collector for the Smithsonian Institute in the 1850's. At this time the bird was thought to be a separate species from the Great Blue Heron. The American Ornithologists Union (AOU) is the final judge of bird classification in scientific circles. They recently decided against a separate species for this bird (although not without some dissent ). Würdemann's Heron is now considered just another color form of the Great Blue Heron."
Se også beskrivelsen under Great Blue Heron.

Som skrevet står, så regnes Würdemann's Heron ikke længere for en selvstændig art, men som en farvevariant af Great Blue Heron.

 

Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax - Nathejre) (L 20"-51cm, W 44"-112cm).

 

Yellow-crowned Night Heron (Nyctanassa violacea - Gulkronet Nathejre) (L 21"-53cm, W 44"-112cm).

 

Little Green Heron (Butorides striata - Mangrovehejre)

Kaldes også Mangrove Heron, Little Heron, Green-backed Heron og Striated Heron.

 

White Ibis (Eudocimus albus - Hvid Ibis) ( L 22"-56cm, W 38"-97cm).

Kaldes også American White Ibis.

White Ibis (video fra YouTube, 0:31)

 

*Roseate Spoonbill (Ajaja ajaja - Rosenfarvet Skestork) (L 28"-71cm, W 53"-135cm).


Roseate Spoonbill / Rosenfarvet Skestork i Corkscrew reservatet.

 

*Limpkin (Aramus guarauna pictus - Riksetrane) (L 22"-56cm, W 42"-107cm).
Den så vi i Corkscrew reservatet. Den ligner en mellemting mellem Stor Regnspove og Stork.
CSS: "Here and there among the vegetation a large dark brown bird may walk jerkily along or fly off through the trees with a stiff awkward wingbeat. This is the peculiar Limpkin. If a good view is possible the white flecks in the plumage and the long straight bill are obvious. Florida is the only state which has Limpkins in any number. The primary food of this bird is the large "bulls-eye" Apple Snail (Pomacea), and its shell are often seen on logs and stumps where the Limpkin has left them. The voice of the bird is a long wail which produces an eerie effect as it echoes among the cypresses."

 

*Lesser Yellowlegs (Totanus flavipes - Gulbenet Klire) (L 8,75"-23cm).
En lille vadefugl som er medlem af Sandpiper (ryle- og klire-) familien.
Jeg fik fotograferet en flok på ca. 20 stk. som kom flyvende.

 

*Laughing Gull (Larus atricilla - Lattermåge) (L 13"-33cm, W 41"-104cm).
Ligner en mellemting mellem Hættemåge og Stormmåge. Den ses overalt ved den mexikanske golf.

Laughing Gull

 

Ring-billed Gull (Larus delawarensis - Ringnæbbet Måge) (L 16"-41cm, W 49"-125cm).

 

*Belted Kingfisher (Megaceryle alcyon - Bæltestødfisker) (L 12"-31cm).
En art Isfugl, som ses på elledninger overalt. På størrelse med Allike.

 

*Boat-tailed Grackle (Cassidix maxicanus - Kæmpegrackle) (L male 16"-41cm, L female 12"-31cm).
Minder i sin væremåde meget om Solsort. Han og hun er dog meget forskellige af udseende. Hannen er helt sort, med lang "bådformet" hale. Hunnen er betydelig mindre, lysebrun krop, mørke vinger.
BNA: "Its very long slender V-shaped tail widens at the end. A distant flock can be recognized by the contrast in size and color between males and females."

 

*Fish Crow (Corvus ossifragus, Wilson 1812 - Fiskekrage) (L 15"-38cm)

Fish Crow

American Crow (Corvus brachyrhynchos, Brehm 1882 - Amerikansk Krage) (L 17"-43cm).

American Crow kaldes også Crow, Common Crow (de to almindeligste betegnelser), Western Crow (en vestlig underart) og Florida Crow - en speciel Florida underart (CW).

To sorte krager som er meget almindelige. Noget mindre og slankere end en dansk Gråkrage (KCS). Sort fjerdragt, sorte ben, sort næb (FBF). Ifølge nærfotos, som jeg ligger inde med (FBF), er øjnene brune, men når man ser den (på afstand) i praksis, ser de sorte ud (KCS).

De skal angiveligt være meget svære at skelne fra hinanden; i praksis gør man det v.h.a. stemmen (FBF). For at citere FBF: "The "caw" sound of the Fish Crow is slightly different from that of the Common Crow. It is rather nasal and sounds more like "cah"."

Iflg. samme kilde er deres udbredelse i Florida bestemt af befolkningstætheden - i modsætning til andre stater i USA, hvor Fish Crow tager sig af kystområderne og American Crow dækker de øvrige mere tørre områder. I Florida er Fish Crow dominerende i de tættest befolkede områder, mens American Crow holder til i de mere øde områder, som f.eks. Everglades (FBF).

BNA om Fish Crow: "Locally common. Scavenges on shore; inland feeds with Common Crows. It is slightly smaller and thinner billed. Identified by its voice, a short nasal car which may be confused with the caw of af young Common Crow; also a more distinctive cuh- cuh."

BNA om American Crow: "Well known, easily recognized, and abundant in the East and locally in the West exept in arid regions. Told from a distant hawk by its frequent steady flapping. Seldom glides more than 2 or 3 seconds except in strong updrafts or when descending. Call is a distinctive caw."

De blander sig ikke med hinanden; derfor kan man gå ud fra, at det er fugle af samme art, hvis man ser nogle stykker sammen (FBF). Alligevel står der i CW omkring feltbestemmelse: "Kun hvis begge arter er tilstede samtidig, kan man bruge Fish Crow's mindre størrelse og tyndere næb som et sikkert kendetegn."

Jeg har forsøgt at uddrage nogle entydige forskelle fuglene imellem v.h.a. JWH, men må erkende at det er svært at sige med sikkerhed, hvem der er hvem. Nogle af American Crow's lyde ligger så tæt op ad Fish Crow, at jeg ville betænke mig to gange, inden jeg afsagde en dom.

 

Raven (også kaldet Common Raven) (Corvus corax - Ravn) (L 21"-54cm).
Findes ikke i Florida (men i mange andre stater, f.eks. Californien).

 

Armadillo (Bæltedyr)
Et lille hulelevende pattedyr med en hjelmlignende beskyttelse omkring hele kroppen. At dømme efter udseendet skulle man tro, at den har stået model til "Grisling" fra Peter Plys (Winnie the Pooh) historierne med sine let genkendelige udstående ører.

 

Manatee (også kaldet Sea Cow) - Søko / Søelefant.
Søkoen så vi desværre ikke. Den var trukket længere sydpå, p.g.a. vinterkulden (25°C). En 100% vegetar; lever af søgræs og andre vandplanter.
I en TV-udsendelse om Everglades 1994.12.24 fra DR TV1 blev den benævnt Lamintin eller Lamintiner.

Save the Manatee

 

*Bottle-nose Dolphin
så vi på solnedgangs-krydstogtet (sunset cruise) fra Fort Myers i Caloosahatche river.

 

Otter (Odder).
Lever hovedsagelig af fisk og kan findes ved alle floder og i Everglades.

IOSF

 

*American Alligator (Alligator mississipiensis)
kan man næsten ikke undgå at se. En lille krokodille, 10-12 fod (3-3.5m).

American Alligator

 

American Crocodile (Crocodylus acutus) Florida Krokodille, Everglades Krokodille
I Everglads bruchuren, som jeg fik af Karl Smidt DEMKO, er krokodillen også nævnt: Crocodiles, much less common than alligators, are distinguished by their narrower snouts and greenish-gray color. You would be very lucky to see one of these shy and secretive creatures. They are found only in estauries in extreme southern Florida, particularly in northeast Florida Bay. Their survival hinges on the preservation of their dwindling habitat. A crocodile sanctuary, closed to public access, has been established in Florida Bay for their protection.

 

*Racoon - Vaskebjørn
så vi engang lunte over vejen v. Parmer's Place. Desuden så vi flere ihjelkørte eksemplarer på the highways. I Everglades videoen ser man alligatoren æde en Racoon. I en TV-usendelse om Everglades i DR TV-1 1994.12.24 blev det vist, hvordan vaskebjørnen graver alligatorens æg op af jorden (hvor de udklækkkes) og spiser dem.

 

*White-tailed Deer
En lille hjort som er speciel for Florida. Bug, spejl og underside af hale er hvid, deraf navnet.

Our White-tailed Deer

 

*Bobcat (Lynx rufus floridanus) - Rødlos
så vi desværre kun i fangenskab i Everglades Alligator Farm, hvor den gik rundt i et usselt lille bur, uden nogen mulighed for at gemme sig væk. Det nærmer sig stærkt dyremishandling.

 

Black Bear (Ursus americanus)
The Florida Black Bear (Ursus americanus)
Den amerikanske bjørn lever også i Corkscrew, hvor den udenfor reservatets åbningstid kan ses på gangbroen på samme måde som Pumaen.

 

Puma
Dette smukke rovdyr kan bl.a. ses i Corkscrew reservatet. Vi så den desværre ikke. Mange steder langs vejene i det sydlige Florida's vildnis møder man skiltet "BEWARE! Puma on the road."

Tilføjelse/rettelse: i Everglades brochuren, som jeg fik febr. '94 af Karl Smidt, DEMKO, er Florida Panther angivet som statens rovdyr (jeg har hele tiden været i tvivl om det var Panther eller Puma).

Florida Panther

Puma (Felis concolor) (Mountain Lion) Puma, Bjergløve:
et op til 1,4m langt , ensfarvet gråbrunt kattedyr fra skov- og klippeegne i Amerika fra Canada til Patagonien.
Klatrer fortrinligt. Føden er fjerkræ og mindre pattedyr.

(ref. Lademanns Leksikon, bind 15).
Lever også, og især, af svage eller ihjelkørte hjorte o.l iflg. TV-uds. som vi har på video.

Puma, Kaguar eller Kuguar, Felis concolor,
amerikansk rovdyr af kattefamilien, ensfarvet rødgrå, kroppen 1.3m, halen godt halvt så lang. Puma lever mest på jorden, men kan klatre behændigt i træerne. De største dyr, Puma vover at angribe, er rådyr, får, kalve og føl.
Angriber som regel ikke mennesker.

(ref. Nordisk Konversations Leksikon, bind 10, 1948, p339).

Panther (Panthera pardus) Panter, Leopard:
1,5m langt kattedyr med 1m lang hale. Forekommer fra Afrika over Mellemøsten til Sydasien, men er overalt ved at blive sjælden p.g.a. rovjagt. Pelsen er fra gullig til sort, med talrige mørke pletter. Trives såvel på åbent, spredet træbevokset land, og er her stor og lys, højt oppe i bjergene som i urskoven, hvor den gerne er mindre og mørkere. De sorte varieteter kaldes ofte Sorte Pantere, men er blot individuelle former af den almindelige leopard. Løber og klatrer udmærket og lever overvejende af fugle, aber og mindre hjorte eller antiloper, men angriber alt, hvad den kan nedlægge, ofte ved at springe ned på byttets ryg fra en gren. Kan være farlig for mennesker, hvis den føler sig truet. Jager om natten. Hunnen føder 2-4 killinger i kuldet. Forfølges stærkt p.g.a. den skade, den gør på husdyrbestanden og for det kostbare skinds skyld; er fredet mange steder.
(ref. Lademanns Leksikon, ca. 1970)

I Politiken 1994.Okt.18 ("Med airboat i alligatorland") står der om Everglades:
Her har 14 truede, amerikanske dyre- og insektarter et fristed. Det er bl.a. en puma, som kun findes i Florida, den vestindiske søko i et anslået antal på mellem 800 og 1200, den amerikanske krokodille, den grønne skildpadde, Nordamerikas eneste indfødte stork, træstorken og en sommerfugl med svalehale.

Kurt's kommentar:
Som det fremgår af artiklerne, bliver der rodet godt rundt i betegnelserne Puma, Panther, Cougar og Mountain Lion, men konklusionen må være, at det drejer sig om een og samme art, Puma concolor coryi, som er en underart af alm. Puma, Puma concolor concolor.

Florida Panther (Puma concolor coryi)
Height: 23-27 inches (58-68 cm) at the shoulder for males; females are smaller.
Length: Males, 7 feet (210 cm) from nose to tip of tail; females, 6 feet (180 cm)
Weight: Males average 130 lbs (65 kg); females 70-75 lbs (35-38 kg)
Lifespan: 10-15 years

15 Florida Panthers killed in 2007 (YouTube)

 

Red Wolf (Canis rufus) set beskrevet som en truet Florida art.
(ref. Florida Vacation Guide 1991-92, p.31)

Red Wolf (Canis rufus)

 

=====================================================
=====================================================

Set i fuglebladet FUGLE 3/1992 (marts 1993), side XVII:

Fugletur til Florida,
arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening, i perioden 13.-28. marts 1993 (2 uger).
Ledere: Stig Jensen og Ivan Olsen.

Det solbeskinnede Florida er et paradis for fugle. I de sidste to uger af marts går storturen til det centrale og sydlige Florida.

Vi flyver direkte til Miami, for derfra at køre nordpå langs østkysten. Undervejs besøger vi det store vådområde Loxahatchee N.W.R. og videre nordpå Merrit Island N.W.R., der ligger lidt nord for Cape Canaveral rumforskningscenter. På de nævnte lokaliteter kan vi forvente at se en mangfoldighed af ande- og vadefugle, vandhøns, Fiskeørn, Bald Eagle og måske Snail Kite.

Derefter går turen gennem det centrale prærieområde, hvor vi besøger Lake Kissimee State Park og områderne omkring Lake Okeechobee. Her kan vi forvente at se lokale specialiteter som Crested Caracara, Sandhill Crane og ikke mindst den uforlignelige Burrowing Owl.

Det går videre vestpå til Sanibel Island, hvor vi kan forvente at se en del vandfugle og forhåbentlig også Magnificent Frigatebird.

Turen afsluttes i det allersydligste med et længere ophold i Everglades N.P., der uden sammenligning er Floridas bedste fuglelokalitet. Her vil vi se Brown Pelican (Brun Pelikan), der kan fotograferes med normaloptik; derudover mængder af hejrer, den smukke Roseate Spoonbill, vandhøns, den specielle Limpkin, og blandt rovfuglene kan nævnes Bald Eagle og ikke mindst Swallow-tailed Kite.

Skulle der være tid og stemning for det, vil vi besøge The Keys.

Fuglemæssigt er slutningen af marts et godt tidspunkt, da vi både har mulighed for at se Floridas vintergæster og en række af de tropiske trækgæster. Typisk for fuglene i Florida er, at de meget lidt sky, og der skulle være gode muligheder for at fotografere.

Overnatningen vil foregå på hotel/motel og pensionater i nærheden af de nævnte lokaliteter.

Aktivitetsniveauet vil være højt, men det vil ikke være specielt krævende, da afstandene er forholdsvis korte, og vejene gode. Nogle steder vil vi bo flere dage, så der er mulighed for at indlægge fridage efter eget ønske og behov.

Turens pris bliver 11.500 kr. Tilmelding sker ved at indbetale et depositum på 1.000 kr. pr. person på giro 8 07 33 33 på Ekskursionsudvalgets adresse, mærket "Florida".

Suk, hvem der skulle med...

=====================================================
=====================================================

 

 

 

Rejsen til Florida

Fugle Index

Til forsiden