Dato: 2019.Febr.17
Fra: Andreas Lauritzen
Til: CykelKurt
Emne: Søren Kierkegaard

Kære Kurt

Jeg vil gerne takke dig for det store arbejde som du har lavet med at lægge dokumentaren om Kierkegaard på nettet i tekstformat.

Jeg skal netop til at se 2. del af filmen i morgen med min 10'ende klasse i dansk og de forstår ikke så meget af den. Derfor har jeg kunnet bruge din hjemmeside som hjælp.

Der er kun en lille ting som jeg har bemærket og det er, at du betegner den daværende forstander af Testrup Højskole Jørgen Carlsen som "elev" i din ellers fremragende fremstilling af filmen.

Derudover, så er jeg ikke helt enig i din analyse til slut af Kierkegaard. Han har været helt umådelig central og vigtig for det moderne menneskes opfattelse af sig selv i en kompleks verden. Havde det ikke været for hans eget offer om at vælge forlovelsen med Regine fra og vælge forfatterskabet til, så havde verden været et væsenligt dårligere sted. Han gjorde et offer for menneskeheden. Han valgte at skrive om mennesket frem for sine egne behov og det må man virkelig have stor respekt og anerkendelse for.

Mange hilsner
Andreas Lauritzen

============

Hej Andreas,
tak for de konstruktive ord omkring Kierkegaard-siden. Det var for at komme ind i Kierkegaard's univers, at jeg besluttede at afskrive lyddelen til Anne Regitze Wivel's film - og selvfølgelig et forfængeligt håb om, at siden ville kunne bruges af andre end mig selv.

Det er nok især Kierkegaard's fjendskab på sine gamle dage overfor menneskeheden der gør, at jeg tager afstand fra ham. Men det skal selvfølgelig ikke forlede andre til at gøre det samme. Jeg er helt med på, at man kan have forskelligt syn på manden.

Især er jeg glad for, hvis afskriften af filmen's lydspor kan bruges til noget derude. Jeg startede med ingenting at vide om Kierkegaard, men føler trods alt at jeg ved en lille smule i dag - takket være Wivel's film og frem for alt takket være Johannes Møllehave, som er en fantastisk formidler (om man så er enig med ham, er en anden sag).

Mange tak for dit input!

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt
www.cykelkurt.com

============

Dato: 2019.Aug.05
Fra: Andreas Lauritzen
Til: CykelKurt
Emne: Søren Kierkegaard

Kære Kurt Starlit

Jeg er blevet opmærksom på, at du har offentliggjort vores email-korrespondance på internettet, hvor jeg videregiver min taknemmelighed over dit store arbejde med at skrive al dialogen ned fra dokumentaren "Søren Kierkegaard" af Anne Regitze Wivel.

Der er tale om denne side på dit personligt registrerede domæne www.cykelkurt.com: http://www.cykelkurt.com/post/andreas-lauritzen.html

Det er imidlertid ikke lovligt at offentliggøre privat korrespondance uden den deltagende parts samtykke, hvilket ikke er sket i dette tilfælde.

Da det hverken er lovligt samt et brud på vores indbyrdes fælles tillid om en privat korrespondance, så jeg skal bede dig om at fjerne korrespondancen fra dit domæne og alle spor derefter. Dette skal gøres indenfor 7 dage, dvs. senest mandag d. 12 august.

Hvis ikke dette bliver gjort, så vil jeg gå videre med sagen til anden myndighed. Du er nu advaret i god tid.

Jeg skal bede dig bekræfte, at du har modtaget denne indsigelse på email sendt mandag d. 5 august.

Tak.

Med venlig hilsen
Andreas Lauritzen

============

Kære Andreas Lauritzen,
jeg bekræfter at have modtaget indsigelse mod offentliggørelse af korrespondance omkring Søren Kierkegaard som daterer sig tilbage til februar 2019:
http://www.cykelkurt.com/post/andreas-lauritzen.html

Til forsvar for offentliggørelse af korrespondancen fremgår det tydeligt af websiden cykelkurt.com, at den er fuldstændig åben og tilgængelig for alle.

Alt arbejde på websiden cykelkurt.com er udført frivilligt og ulønnet. Hvis man søger rundt på siden, er der en lang række deltagere, uden hvis hjælp det ikke havde været muligt at få siden til at fremstå så komplet og åben som den faktisk gør.

Det forekommer derfor heller ikke helt urimeligt eller som et brud på nogen tavshedspligt, når de tilsendte tilkendegivelser fra tilfredse (eller utilfredse) læsere lægges frem på siden, og at de dermed kan læses af andre besøgende.

I det konkrete tilfælde er der ikke afsløret nogen private hemmeligheder eller andet, som skulle kunne bringe nogen i vanskeligheder. Hvis der er afsløret følsomme oplysninger eller andet ved at offentliggøre korrespondancen, kan vi godt fjerne den følsomme del af korrespondancen, men ellers forekommer det rimeligt at lade den stå som den er.

Håber du har forståelse for dette synspunkt.

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt
www.cykelkurt.com

============

2019.Nov.12

Kære Kurt

Jeg har nu modtaget svar på min henvendelse fra Datatilsynet. De oplyser mig om, at jeg har mulighed for at klage.

Jeg ønsker stadig, at vores private korrespondance over mail fjernes fra din hjemmeside, hvor du har lagt det op uden mit tilsagn.

Så jeg vil igen give dig en frist på 7 dage fra afsendelse af denne mail til at fjerne vores korrespondance på din hjemmeside som jeg ikke har givet tilsagn til. Hvis den ikke er fjernet inden 7 dage, dvs. tirsdag d. 19 november, så vil jeg indlevere en klage til Datatilsynet.

Vi ville spare hinanden en masse tid, samt det offentlige tid og penge, hvis du ville imødekomme mit ønske. Det håber jeg, at du vil.

Med venlig hilsen
Andreas Lauritzen

============

Kære Andreas,
når din korrespondance stadig figurerer på hjemmesiden, så skyldes det som tidligere forklaret, at cykelkurt.com er en åben webside, som alle kan tilskrive og kommentere.

De besøgende opfordres faktisk til at give deres mening til kende, hvilket antagelig også er grunden til at du har gjort det.

Derfor er det heller ikke urimeligt eller et brud på nogen tavshedspligt, når de tilsendte kommentarer lægges frem på siden, så de dermed kan læses af andre besøgende.

Bemærk også, at den mail adresse du har skrevet til (cykelkurt-snabela-cykelkurt.com), tydeligvis er en integreret del af hjemmesiden og altså på ingen måde en privat mail.

Derfor er det både rimeligt og logisk, at man - hvis man skriver til ovenstående mail adresse - dermed er inde på hjemmesidens domæne, som er åbent og tilgængeligt, og hvor en offentliggørelse af en tilsendt skrivelse derfor er en realistisk mulighed.

Venlig hilsen
Kurt Starlit
aka CykelKurt
www.cykelkurt.com

============

Brev fra Datatilsynet:


2020.Sept.09
Kurt Clevenland Starlit
Klage over behandling af personoplysninger

9. september 2020
J.nr. 2019-31-2538
Dok.nr. 254474
Sagsbehandler
Betty Husted

Sendt med Digital Post

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Andreas Lauritzen den 19. november 2019 har klaget over, at du har offentliggjort oplysninger om ham på hjemmesiden www.cykelkurt.com.

Datatilsynet finder - efter at spørgsmålet har været behandlet på et møde i Datarådet - at databeskyttelsesforordningen ikke finder anvendelse i sagen, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra c, idet den omhandlende offentliggørelse af oplysninger om Andreas Lauritzen må anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

For en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse henvises til tilsynets brev af dags dato til Andreas Lauritzen, som vedlægges i kopi. Der henvises særligt til brevets pkt. 2 og 3.

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i sagen.

Med venlig hilsen
Betty Husted

 

Ref.:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

============

 

Søren Kierkegaard

Post Index

Til forsiden