++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2008.Aug.06

Tilgængeliggørelse af piratoptagelse

Niels Jørgen Steen's A-Team har anmodet DMF om assistance i anledning af at De uden samtykke fra de udøvende kunstnere har foretaget optagelse af bandets koncert i Kongens Have den 6. juli 2008 og efterfølgende har gjort optagelsen tilgængelig for fri download fra hjemmesiden www.cykelkurt.com.

Optagelse af de udøvende kunstneres præstation er en krænkelse af kunstnernes rettigheder efter ophavsretslovens § 65, stk. 2.

På den baggrund skal jeg på bandets vegne rejse krav om betaling af vederlag jf. lovens § 83, stk. 1, og godtgørelse for krænkelserne jf. lovens § 83, stk. 3.

Vederlagskravet ansættes kulancemæssigt til en minimumstarif efter DMF's tarif plan F for hver musiker: 1776 kr. x 10 i alt 17.760 kr. Godtgørelseskravet ansættes i overensstemmelse med retspraksis til samme beløb som vederlaget.

Det samlede krav på 35.520 kr. bedes indbetalt på forbundets konto i BG Bank registrerings nr. 9541, kontonr. 640-1252 inden 14 dage. Anfør venligst "A-Team i Kongens Have" i meddelelsesfeltet.

Endelig gør jeg opmærksom på at det fremsatte krav er uden præjudice for en eventuel retssag og beder Dem iøvrigt tage de pågældende optagelser af hjemmesiden straks.

Med venlig hilsen

Morten Madsen
juridisk konsulent

Dansk Musiker Forbund
Sankt Hans Torv 26
2200 København N

Tlf. 35 240 240
mail dmf@dmf.dk

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kommentar

2008.Aug.07

Det er vel unødvendigt at sige, at jeg er helt uenig i denne overreaktion fra forbundets side, og forstår ikke at Niels Jørgen Steen ikke selv har henvendt sig til mig.

Men jeg fjerner selvfølgelig optagelsen fra min hjemmeside, hvis det er sådan Niels Jørgen Steen vil have det. Jeg har bare svært ved at se, at det skulle gøre livet lettere for hverken jazzen eller Niels Jørgen Steen, som begge har min sympati iøvrigt. Jeg har faktisk lavet optagelserne for at skærpe interessen for jazz i almindelighed, og for Niels Jørgen Steen's A-Team i særdeleshed.

På offentlige steder (som f.eks. Kongens Have) må man godt fotografere hvad man har lyst til, man må også gerne beskrive hvad man ser og hører, man må endda lydoptage fugle, børn, skidesprællere, turister og/eller tinsoldater. Og lægge det hele ud på en hjemmeside. Men endelig ikke Niels Jørgen Steen endsige hans A-Team. Uha, nej da, fy fy skamme sig.

Det giver ingen mening, og jeg håber Niels Jørgen Steen's indstilling er en enlig svale, og ikke udtryk for en generel jazzhorisont i højde med gulvbrædderne. I så fald ser det sort ud - for jazzen.

Med sørgmunter jazzhilsen
Kurt Starlit

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

From: Morten Madsen, DMF
To: Cykelkurt
Subject: Piratoptagelse af Niels Jørgen Steens A-Team
Date: 2008.Aug.15

Kære Kurt Starlit

Tak for din hurtige tilbagemelding. Jeg gør for en ordens skyld opmærksom på, at det er helt uden relevans for sagen på hvilket sted du har foretaget optagelsen og hvilke hensigter du iøvrigt har haft. Det fremsatte krav fastholdes således.

mvh
Morten Madsen, DMF

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Jazz Noter, 3 (her findes anmeldelsen af Niels Jørgen Steen's A-Team)

 

Post Index

 

Til forsiden