Dato: 2007.Nov.14
Fra: Melissa Poulsen
Til: 'CykelKurt'
Re: Hellebækgård

Hej Kurt,

Jeg hedder Melissa og er 22 år gammel. til næste år er det ti år siden jeg startede på DKO, det vil sige jeg er fra årgang 98 og til 03. Jeg ledte på Google efter lidt materiale om selve Hellebækgaard, da jeg synes historien omkring det store hus og de mennesker der har boet der i gamle dage, virkelig er spændende. Jeg fandt en lille smule.

Jeg fandt også din hjemmeside, og jeg læste lidt omkring din mor, og jeg læste det smukke digt der er skrevet af din far. Jeg blev helt draget bort i de fine forklaringer og atmosfæren der var at føle især på disse førnævnte sider.

Jeg savnede lidt en gæstebog, men fandt heldigvis lige et link, så jeg ville bare maile dig og sige tak for kigget, og held og lykke fremover. Det er virkelig betagende for mig at læse sådanne erindringer.

Hilsen Melissa

============

Kære Melissa,
tak for de pæne ord om hjemmesiden, det glæder mig at den også kan glæde andre, for jeg har selv stor fornøjelse af at skrive.

Når du har forladt skolen i 2003, er det ikke utænkeligt at vi har set hinanden deroppe. DKO fejrede 250 års jubilæum samme år, mange mennesker besøgte skolen den dag (jeg husker desværre ikke datoen), Københavns skoleborgmester Per Bregengård holdt en tale om de mange år skolen stadig havde foran sig (det kan nok være at han senere skiftede mening), nogle af eleverne fremførte sang og musik i spisesalen på 1. sal.

Ang. Hellebækgård, så husker jeg en radioudsendelse (DR P1) fra omkring 1990, hvor en af Schimmelmann's døtre (har desværre glemt navnet), som på sine gamle dage boede på Vallø Slot (syd for Køge), der var indrettet som beboelse (med kirke og det hele) for ugifte adelige fruentimmere (de skulle vist også være jomfruer for at være berettiget til at bo der, men det blev der ikke talt så meget om).

Hun fortalte meget spændende om sin barndom på Hellebækgård, som må have været omkring første verdenskrig (1914-18). Bl.a. fortalte hun om familiens rejser til et tilsvarende gods i Jylland (glemt navnet), som "Schimmelmænnerne" også ejede. Personale, tøj, heste, proviant....alt skulle transporteres. Det var et enormt cirkus at rejse rundt med, men hun syntes vist at det var ret morsomt.

På min hjemmeside vil du sikkert kunne finde et par mindre rosende bemærkninger hist og pist, men jeg synes altså at man (jeg) ikke bare skal tegne et skønmaleri af tiden, men forsøge at ramme den stemning, som jeg selv oplevede. Jeg vil nødig risikere, at skoledagene ender som soldatertiden, hvor ALT var lykke og fromme - for det var de bestemt ikke.

Det skal retfærdigvis siges, at der er delte meninger om skoleopholdet på Hellebækgård. En af de gamle elever, Ole Rafn, har oprettet et debatforum, hvor alle med større eller mindre relation til DKO, kan tilmelde sig:
http://uk.groups.yahoo.com/group/skorper/

Jeg tror adgangen til debatten går via nedenstående adresse (bestyret af Ole Rafn). Man skal altså skrive hertil, før adgangen til debatten evt. åbnes:
skorper-subscribe@yahoogroups.co.uk

Jeg håber du er tilfreds med dette svar. Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at skrive igen.

Venlig hilsen
Kurt Starlit

 

Dagbog fra DKO