Hven


Billedet af en ginflaske på Hven symboliserer succeshistorien om bryggeriet Spirit of Hven (med dansk stavning!), som har formået
at overleve i en ybetydelig afkrog af Sverige, samt ikke mindst, at placere sig højt på alverdens ranglister blandt kendere af whisky og gin.

 

- en destination i Øresund

 

Hven - en smuk lille ø i Øresund - har haft en omskiftelig historie, hvor den indtil 1658 har været på danske hænder.

Øen er i dag svensk ejet og fået navnet Ven, men har alligevel bevaret mange indtryk fra danskertiden, f.eks. Sankt Ibb's Kirke fra 1100-tallet og Tycho Brahe's observatorium fra 1500-tallet.

Øen har så mange seværdigheder og rekreative kvaliteter, at den hvert år besøges af omkring en halv million turister fra hele verden.

Vi besøgte i juni 2016 øen sammen med en flok glade turister fra Havnegade i København, hvorfra der er daglig sejlads til Hven.

 

Af Kurt Starlit

 

Sejlturen
Sejlturen fra Havnegade i København til "hovedstaden" Bäckviken på Hven tager ca. 1½ time. Det er en meget behagelig tur med det gode skib Jeppe fra rederiet Spar Shipping.

Der er stemning ombord som på de gamle vikingbåde tilbage i 1950'erne, når de sejlede danskere og svenskere i løftet stemning frem og tilbage over sundet.

Man kan købe mad og drikke ombord, eller reservere bord og servering hjemmefra, ligesom man kan medbringe cykler og mindre køretøjer (barnevogn, efterløber etc.).

Vil man have bil, båd og/eller campingvogn med til Hven, er det også en mulighed. Man kører simpelthen over på den svenske side af Øresund til Landskrona, hvorfra to bilfærger ligger i fast rutefart.

Eftersom øen i dag er svensk, er der måske ikke så mange danskere der føler sig foranlediget til at besøge øen. Men der er nu ikke nogen grund til forbeholdet, for man bliver modtaget meget venligt af den lokale befolkning, ligesom vi har mødt mange forskellige nationaliteter på øen, som allesammen kommer for at møde den berømte dansker, Tycho Brahe.

En ikke ubetydelig detalje er, at
MAN SKAL MEDBRINGE PAS, når man rejser ind i Sverige.
Sådan er reglerne nu om dage, og de bliver nok ikke lavet om lige med det samme.

 

 

Overnatning
Hven er et fint mål for en endagstur for hele familien. Men man kan også overnatte på vandrerhjem, hytte, campingplads (Ven's Camping), Bed&Breakfast, hotel eller endda et konferencecenter.

Bemærk:
Allemannsretten gælder ikke på Hven,
fordi øen er udlagt som naturreservat.
Så man må altså ikke campere, tænde bål eller slå sit telt op hvor som helst.

Nedenstående fakta box fortæller, hvad Allemannsretten går ud på:

 

 


Allemandsretten i Sverige

(svensk: Allemansrätten)

Allemandsretten er nævnt i den svenske forfatning, men der findes ingen selvstændig lov, der beskriver Allemandsrettens rettigheder og pligter i detaljer.

Det grundlæggende i Allemandsretten - at alle har ret til at færdes i naturen - går langt tilbage i tiden, og derfor henvises ofte til "sedvanan". Men det ligger ikke helt fast, hvor grænserne for rettighederne og pligterne går, og derfor er Allemandretten ofte genstand for livlig diskussion i Sverige.

 

Allemandsret - hver mands ret
Til forskel fra Danmark har Sverige en Allemandsret (svensk: Allemansrätt), som betyder "hver mands ret". Allemandsretten giver enhver lov til at færdes næsten overalt i den svenske natur.

Hovedreglen i Allemandsretten er, at man skal være varsom mod naturen og vise hensyn til mennesker og dyr.

 

Man må frit gå, cykle og ride i skov og på mark
Man må gå, jogge, cykle, ride eller stå på ski på andres jord. Man må passere over indhegnede marker og lignende. Husk at lukke låger, så dyrene ikke slipper løs.

Man må dog ikke færdes på jord med afgrøder, nyplantet skov osv. hvor man kan skade afgrøder eller beplantning. Man må heller ikke færdes i private haver eller på jord tæt på private boliger, også selv om området ikke er indhegnet. Ind imellem misfortolkes Allemandsretten af folk, som fx går ind i private haver og plukker blomster i staudebedet, og så regnes det for indtrængen.

Man må ikke ride på sårbare marker, og i mange kommuner er det ikke tilladt at ride på vandrestier og motionsstier. Allemandsretten giver derfor færre rettigheder for den som rider, end for den som færdes til fods i naturen.

Hvis man cykler uden for stierne, skal man passe på ikke at skade beplantningen.

 

Man må plukke vilde bær, svampe og blomster, som ikke er fredede
Man må plukke vilde bær, fx vilde svenske blåbær, blomster og svampe, som ikke er fredede. Fredningsbestemmelserne kan variere fra län til län. Som udgangspunkt er alle orkidéer fredede.

Man må ikke fælde træer, tage grene, kviste, bark, blade, agern, bog, nødder eller harpiks fra levende træer.

 

Man må overnatte i skov og på mark, som andre ejer
Man må campere med 1-3 telte et døgn i skov eller på udyrket jord, før turen går videre. Det må ikke være i nærheden af beboelse. Tæt på beboelse skal man altid bede jordejeren om lov. Man skal også altid bede jordejeren om lov, hvis man er en større gruppe. Det er ikke tilladt at campere med fx campingvogn eller autocamper i skov eller på mark, som andre ejer.

 

Man må overnatte i telt på stranden
Det er tilladt at slå teltet op og overnatte på stranden et døgn, hvis der ikke er huse i nærheden. Husk at undersøge om der er lokale forbud mod at telte, især hvis det er naturreservat eller friluftsområde.

 

Man må tænde bål, hvis der ikke er risiko for brand
Man må samle tørre grene og tænde bål, men aldrig hvis der er fare for brand. Man skal slukke ilden, inden man forlader området. Hvis vejret er tørt, og det ikke har regnet længe, er der ofte forbud mod åben ild. Få information om eventuelle forbud fra regionalradioernes nyhedsudsendelser, trafikmeldinger eller fra lokalpressen, eller hør nærmere på campingpladser og turistbureauer.

Det er forbudt at tænde bål direkte på klipper.

 

Man må ikke køre med bil, motorcykel eller knallert i terrænet
For at beskytte naturen er det ikke tilladt at køre med motorkøretøj - herunder autocamper eller med campingvogn - uden for vejene. Det er altså ikke tilladt at køre på strand, i eng eller på mark også selv om der ikke er afgrøder.

Det er tilladt at holde 24 timer på en rasteplads med autocamper eller campingvogn.

 

Man må sejle på havet, søer og åer og lægge til næsten overalt
Man må færdes med båd på havet, i søer og i åer.

Man må gå i land, fortøje sin båd midlertidigt og bade de fleste steder, der ikke er privat grund eller beskyttede områder for fugle og sæler.

Man må kun benytte vandscootere i områder, som länsstyrelsen (svarende til en dansk region) har udpeget. Kontakt länsstyrelsen for mere information.

 

Jagt og fiskeri kræver tilladelse
Man kan frit fiske langs kysterne i Sydsverige, dog kan der være lokale regler.

Man må kun fiske i søer og vandløb, hvis man har tilladelse i form af fiskekort. Kontakt det lokale turistbureau og hør nærmere om fiskekort.

Man må ikke skade eller flytte æg og reder eller fange eller dræbe dyr. Ifølge loven er alle vilde fugle, pattedyr, slanger og padder fredet.

Der er kontrolleret jagt på visse arter. Jagt indgår ikke i Allemandsretten. Læs mere om Elgjagt i Sverige.

 

Man må ikke efterlade affald i naturen
Man må ikke smide affald i naturen. Har man boet i telt eller spist frokost i naturen, skal man altid tage affaldet med sig. Det er ikke tilladt at grave det ned.

Man må ikke stille affaldsposer ved siden af en fuld affaldsbeholder. Glas, dåser og plastic kan forvolde stor skade på vilde dyr, som leder efter mad.

 

Hunde skal være i snor 1. marts - 20. august
I perioden 1. marts - 20. august skal hunde i naturen være i snor, så de ikke forstyrrer eller skader dyrelivet m.m. Ifølge Allemandsretten skal hunde "hindres i at løse frit rundt i naturen".

 

Særlige regler i nationalparker og naturreservater
I nationalparker og naturreservater gælder særlige regler for færdsel og overnatning. Reglerne kan variere fra område til område.

 

ref.: http://www.sydsverige.dk/?pageID=338

 

 

 

Cykling på Hven
Hven er velegnet for cykelturister, og i udkanten af "hovedstaden" Bäckviken ligger der en cykeludlejning med angiveligt 1500 køreklare cykler af enhver slags og til alle aldre.

Udlejningen ligger på toppen af en 10% stigning, så man får altså afprøvet energi og kondition, når man kæmper sig op ad bakken.

De mange cykler bliver sandsynligvis (først og fremmest) udlejet til en utrolig masse svenskere, som benytter Landskrona-Bäckviken bilfærgen, der anløber byen omkring femten gange om dagen.

For de cykelglade er der en del forhindringer, som for eksempel bakken udenfor den lille by Kyrkbacken med endnu en ondskabsfuld stigning på 10%.

Og selv om de fleste bilister er meget hensynsfulde, skal man alligevel se sig for, når man cykler afsted på øens smalle veje.

 


Ven's Cykeluthyrning i Bäckviken
Foto: CykelKurt

stort billede

Ven's Cykeluthyrning

 

 

Sankt Ibb's Kirke


Sankt Ibb's Kirke og den tilhørende kirkegård ligger v. byen Kyrkbackan med udsigt mod Sjælland.

Sankt Ibb's Kirke blev opført i 1200-tallet og udvidet i 1400-tallet.

Kirken havde oprindeligt et tårn, som på grund af manglende vedligeholdelse blev nedrevet i 1726.

Da kirken i midten af 1800-tallet var blevet for lille til øens befolkning, besluttede man at bygge en ny kirke, Allehelgonakyrkan, som blev taget i brug i 1899.

I begyndelsen af 1900-tallet opstod der et folkeligt krav om, at Sankt Ibb's blev restaureret.

I 1939 kunne Sankt Ibb's Kirke tages i brug igen, og i en årrække var der to kirker i brug på Hven.

Allehelgonakyrken blev i 2003 taget ud af brug og blev i 2004 omdannet til museum (kirken ligger ved Tycho Brahe museet).

Sankt Ibb er dermed igen den eneste kirke på Hven, hvor kirkelige handlinger udføres: dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og så videre.

Sankt Ibb's gamle kirke

 

 

Tycho Brahe


Tycho Brahe's underjordiske Stjerneborg observatorium

Hven's hovedattraktion er uden tvivl Tycho Brahe observatoriet.

Tycho Brahe (1546 - 1601) var en dansk astronom, der betragtes som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi.

Hans betydeligste indsats var forståelsen af, at fremskridt i astronomien kræver systematiske observationer. Dertil kræves instrumenter med den største nøjagtighed.

Tycho Brahe havde brugt Rundetårn som observatorium, men byens lys og larm forstyrrede observationerne, hvorfor den danske konge, Frederik den 2., overlod ham øen Hven.

Tycho Brahe lod som det første øens bønder bygge slottet Uranienborg, hvorfra han kunne studere stjernerne. Senere byggede han - for at undgå rystelser og lys - det underjordiske observatorium Stjerneborg.

På slottet havde han plads til gæsteforskere og studerende, hvilket gjorde Hven til Europa's vigtigste astronomiske forskningscenter.

På det faglige plan var Brahe en ener, som var langt forud for sine samtidige. På det personlige plan var han en vanskelig person, som bl.a. behandlede bønderne på Hven meget dårligt. Senere ragede han uklar med den danske konge (Chr. 4.), hvorfor han måtte forlade landet, og bosætte sig i Prag, hvor han også endte sine dage.

Tycho Brahe

Tycho Brahe Museet

Tycho Brahe online

 

 

Spirit of Hven


I en lille afkrog af Sverige (Backafallsbyn) har et destilleri og en produktionsvirksomhed slået sig ned, for at fabrikere whisky, gin, vodka, aquavit og brændevin.

Spirit of Hven kalder de virksomheden, som er en del af et fire-stjernet hotel med tilhørende restaurant.

Der er mulighed for at tilmelde sig en guidet tour, hvor man får set produktionsanlægget og slutter af med med en prøvesmagning af firmaets produkter.

Spirit of Hven, produktoversigt

 

 


Hven

er en svensk ø i Øresund,
som tilhører Landskrona Kommune i Skåne Län.

Øen er cirka 4,5 kilometer lang og op til 2,4 kilometer bred,
og har et areal på 7,5 kvadratkilometer.

Hven har omkring 360 indbyggere
og ligger cirka 4,5 kilometer fra Skånes fastland
og 7,5 kilometer fra Sjælland.

På Hven betaler man med svensk valuta.
Der findes ingen hæveautomater på øen,
men de fleste forretninger tager imod betalingskort.

 

 

Kunst & Kultur


Det smukke lys på Hven har i mange år været en inspirationskilde for alverdens kunstnere, hvorfor der findes en række atelier og gallerier rundt om på øen. På Kr. Himmelfartsdag arrangeres den årlige kunstdag (Hvens Konstrunda), hvor alle øens kunstnere holder åbent hus. En oplagt mulighed for at besøge kunsthåndværkerne, se de mange fine kunstudstillinger og/eller deltage i malerkurser.

 

 

Når nøden er størst...


Når man har slæbt sig øen rundt på cykel, er en kold is fra Hvens Glassfabrik ikke det værste der findes. Fabrikken sælger ægte flødeis i sommermånederne fra en lille kiosk på havnen i Bäckviken. Flødeisen er angiveligt lavet efter efter egne (hemmelige) opskrifter, smagsvarianterne skifter hen over sæsonen, men der er som regel en håndfuld at vælge imellem.

 

 

Et afsluttende ord
Hven ligger som en rekreativ perle midt i Øresund, hvor vort svenske broderfolk tager gæstfrit imod alle besøgende - også danskere.

Derfor er der også al mulig grund til at aflægge øen en visit, og jeg kan kun sige på egne vegne, at det hver gang har været en fornøjelse at besøge øen.

Tack så mycket!

2016.Juni.13
- Kurt Starlit
aka CykelKurt

 

 

LiNKS:

Hven (Wikipedia)

Visit Hven

Visit Hven brochure

Cykelkort over Hven

Ven's Cykeluthyrning

Hven

Glæden ved at tage til Hven

Spirit of Hven (spiritus fabrikant i Backafallsbyn)

Ven's Camping

Spar Shipping

Sejltur til Hven (De forenede Sejlskibe)

 

 

Rejse Index

 

Til forsiden