CIGAR ORDLISTE


 

AMS = American Market Selection
- betegnelse for de lyse og milde dæksblade Claro Claro, Candela og Jade.

aroma
- en cigars duft under brændingen.

backeye (eng.)
- et lille og sædvanligvis familieejet cigarfirma

binder (eng.)
- omblad

bloom (eng.)
- et hvidt eller lysegråt lag på en cigars dæksblad, som skyldes en krystallisering af olierne i tobaksbladene. Det er ikke det samme som mug - og det er uskadeligt for cigaren og kan let børstes af.
Opstår oftest på cigarer, som gennem et stykke tid har været opbevaret i en humidor.
Kaldes også plume (eng.) og skimmel.

booking (eng.)
- sammenfoldning af bladene til indlægget i en cigar på samme måde som siderne i en bog.
Det er ikke en optimal metode, eftersom der skabes en større koncentration af blade i den ene side, hvilket resulterer i en ujævn smag og brænding.

bouquet (eng.)
- duften fra dæksbladet og enden af cigaren inden tændingen

bulk (eng.)
- en stor stabel tobak, som bygges så højt op, at fermenteringen indledes, når temperaturen i stakken stiger. Omtales også med det mexikanske udtryk burros.

bunch (the bunch) (eng.)
- vikkel (viklen)
- under cigarfremstillingen anvendes dette udtryk om de blade, som udgør indlægget og ombladet, før dæksbladet til sidst bliver lagt omkring.

bunch frame (eng.)
- vikkelramme

bunch paper (eng.)
- vikkelpapir

bunchbreaker (eng.)
- den person på en cigarfabrik, som tager indlægget og vikler ombladet omkring og derved skaber en såkaldt bunch (vikkel).
Kaldes også buncher eller bunchmaker.

burros
- mexikansk udtryk for en stor stabel af tobak, som bygges så højt op, at fermenteringen indledes, når temperaturen i stakken stiger.
Omtales også med det engelske udtryk bulk.

cigar
- den færdig enhed, som består af indlæg + omblad + dæksblad

cigar cutter (eng.)
- cigar klipper

cigar maker (eng.)
- cigarmager

cigar maker workshop (eng.)
- cigarmagerværksted

clear Havana (eng.)
- en ægte Havanacigar


connestoga (eng.)
- slang for en ofte billig cigar.
Udtrykket stammer fra en cigartype, som så dagens lys i 1827 og var populær blandt Amerikas nybyggere.
Man sagde om cigaren, at den mindede om et eger fra et prærievognshjul.
Først blev cigaren kaldt Connestoga, men navnet blev hurtigt forkortet til det mere mundrette stogie eller stogy.

criollos
- stærke cigarer, som ryges af indfødte cubanere.

culebra
- tre cigarer snoet sammen til én i form af tre proptrækkerformede cigarer.
Denne type cigarer blev opfundet på cigarfabrikkerne i det nittende århundrede for at forhindre arbejderne i at ryge af firmaets produkter.
Hver ansat fik tildelt tre cigarer om dagen - og kun af denne letgenkendelige type.

combustion (eng.)
- forbrænding

curing (eng.)
- se under "fermentering"

curly head (eng.)
- den lille hestehaleagtige og snoede tobaksstump, som findes på hovedet af visse førsteklasses cigarer.
Kaldes også fancy tail.

dokke
- et bundt på omkring tyve tobaksblade, som bindes sammen for enden af stilkene.
I sorterings- og produktionsprocessen er hands det udtryk for opdeling af bladene, som normalt anvendes.
På dansk benyttes undertiden udtrykket dokke.

dæksblad
- det yderste tobakslag, som rulles omkring ombladet.
Dæksbladet er det fineste blad på enhver cigar.

EMS (eng.)
- English Market Selection.
Et udtryk for den fyldige og mørke type dæksblade, som foretrækkes af mange rygere i England og USA.

fancy tail (eng.)
- den lille hestehaleagtige og snoede tobaksstump, som findes på hovedet af visse førsteklasses cigarer.
Kaldes også curly head.

fermentering
- den proces, hvorunder cigartobakken i kraft af en selvskabt varme begynder at afgive nikotin og andre indholdsstoffer, skifter farve og opnår en stor del af sin smag.
Processen omtales på engelsk også som curing, sweating eller mulling.

figurado
- en cigar, som i formen ikke er som en ligesidet cylinder, men snarere har form som en pyramide eller torpedo.

filler (eng.)
- indlæg (fyld)

finished head (eng.)
- hovedet på en cigar, som er formet af selve dæksbladet, ikke af en separat hætte.

flathead (eng.)
- en cigar, hvis hoved ikke er rundt, men fladt.

fod
- den ende af cigaren, som antændes.

galera
- det store lokale på en cigarfabrik, hvor cigarer rulles.

guillotine
- en cigarklipper, som i princippet fungerer som sin større navnebroder.
Et håndholdt redskab med et hul, hvor hovedet på cigaren stikkes ind, hvorefter et blad skærer et skarpt snit, som skaber en rund åbning.

hand (eng.)
- et bundt på omkring tyve tobaksblade, som bindes sammen for enden af stilkene.
I sorterings- og produktionsprocessen er hands det udtryk for opdeling af bladene, som normalt anvendes.
På dansk benyttes undertiden udtrykket dokke.

HGL (eng.)
- H G Leaf, homogeniseret tobaksblad.
Et tobaksprodukt, som anvendes som omblad og undertiden også dæksblad i visse "tørre" europæiske cigarer og masseproducerede amerikanske cigarer.
Fremstilles af tobaksrester blandet med en celluloseagtig substans, som siden presses ud i store ark.

hollandsk cigar
- se under "tørre cigarer"

hoved
- den ende af cigaren, som klippes og holdes i munden

humidor
- en lufttæt kasse, sædvanligvis af træ, som er udstyret med et fugtighedsregulerende apparat og anvendes til opbevaring af cigarer.

hygrometer
- et instrument, som måler luftens fugtighed, og som i forbindelse med cigarer anvendes i en humidor.

hætte
- det lille tobaksstykke, som vikles omkring hovedet på en cigar, og som klippet foretages i, inden cigaren tændes.

håndrullet
- en cigar, som hele vejen igennem er fremstillet v.h.a. håndkraft.

indlæg
- betegnelse for den tobaksblanding som udgør kernen i en cigar, og er omsluttet af først ombladet og siden dæksbladet.
Hjertet i en cigars smag.

kort indlæg
- ikke det samme som scrap filler, eftersom kort indlæg består af førsteklasses tobak, som blot kortes af i længden, så det bedre kan anvendes i mindre eller maskinrullede cigarer.

langt indlæg
- (long filler) indlægget i førsteklasses cigarer, som løber helt fra den ene ende af cigaren til den anden.

long filler (eng.)
- langt indlæg
langstrippet indlæg
- indlægget i førsteklasses cigarer, som løber helt fra den ene ende af cigaren til den anden.

long-stemmed (eng.)
- med langt indlæg, med langt indlæg (cigarmager jargon)

masseproduceret cigar
- et udtryk for billige cigarer, som fremstilles på maskine i enorme mængder.

marry (eng.)
- udtryk om den proces der indledes, når de forskellige tobakstypers olier og aromaer begynder at gå i forbindelse med hinanden under fermenteringen og derved skaber deres helt egen specielle smag.

mavebælte
- en populær betegnelse for det cigarmærke, som er placeret omkring cigaren og på sin egen dekorative facon gør det muligt at identificere mærket.

modning
- den periode, hvor alle nyrullede cigarer hviler i et fugtighedskontrolleret og cedertræsbeklædt rum, som er virkeligheden er som en stor humidor.
Denne hviletid giver smagsstofferne i cigarens forskellige tobaksblade en chance for at blande sig med hinanden.

mulling (eng.)
- den proces, hvorunder cigartobakken i kraft af en selvskabt varme begynder at afgive nikotin og andre indholdsstoffer, skifter farve og opnår en stor del af sin smag.
Processen omtales på engelsk også som curing eller sweating.

omblad
- (the binder) det tobaksblad, som vikles omkring indlægget og derved holder sammen på cigarens kerne.
Ombladet dækkes til sidst af dæksbladet.

opfugtning
en proces, hvor tobaksbladene stænkes med forstøvet vand efter tørringen, så bladene atter bliver så smidige, at de kan rulles til cigarer.

plug (eng.)
- en fejl i en cigar, som skyldes en for tæt rulning, hvorved trækket bliver dårligt.

plume (eng.)
- et hvidt eller lysegråt lag på en cigars dæksblad, som skyldes en krystallisering af olierne i tobaksbladene. Det er ikke det samme som mug - og det er uskadeligt for cigaren og kan let børstes af.
Opstår oftest på cigarer, som gennem et stykke tid har været opbevaret i en humidor.
Kaldes også bloom (eng.) og skimmel.

premium cigar (eng.)
- en hvilkensomhelst førsteklasses cigar, som er fremstillet i hånden med langt indlæg og udelukkende består af ren tobak.

puro
- spansk for "ren" og en betegnelse, som refererer til en cigar, hvor både indlæg, om- og dæksblad er lavet af tobak, som er dyrket i det samme land.

roller (eng.)
- den person, som ruller dæksbladet omkring the bunch (viklen) under fremstillingen af en cigar.
De bedste er højt respekterede eksperter.

scrap filler (eng.)
- rester af tobaksblade, der anvendes som fyld i billigere cigarer.

shade grown leaf (eng.)
- skyggedyrket blad = tobak dyrket under et dække af fint lærred, som yder beskyttelse mod solens stråler.
Oftest anvendt i forbindelse med referencer til skyggedyrkede Connecticut-dæksblade.

skimmel
- et hvidt eller lysegråt lag på en cigars dæksblad, som skyldes en krystallisering af olierne i tobaksbladene.
Det er ikke det samme som mug - og det er uskadeligt for cigaren og kan let børstes af.
Omtales på engelsk som enten plume eller bloom og opstår oftest på cigarer, som gennem et stykke tid har været opbevaret i en humidor.

skyggedyrket blad
- (shade grown leaf) tobak dyrket under et dække af fint lærred, som yder beskyttelse mod solens stråler.
Oftest anvendt i forbindelse med referencer til skyggedyrkede Connecticut-dæksblade.

stogie /stogy (eng.)
- slang for en ofte billig cigar.
Udtrykket stammer fra en cigartype, som så dagens lys i 1827 og var populær blandt Amerikas nybyggere.
Man sagde om cigaren, at den mindede om et eger fra et prærievognshjul.
Først blev cigaren kaldt Connestoga, men navnet blev hurtigt forkortet til det mere mundrette stogy.

sweating (eng.)
- se under "fermentering"

tooth (eng.)
- små ujævnheder, som er en del af visse dæksblades naturlige struktur og overflade.

torcedor
- det cubanske udtryk for en førsteklasses cigarmager.

tube (eng.)
- (cigar)etui, ofte udført som et metalrør med skruelåg


tørre cigarer
Små cigarer af en type, som ikke kræver opbevaring ved høj luftfugtighed - og som af amerikanerne omtales som "tørre" eller "hollandske" cigarer.
Fremstilles specielt i Holland og Schweiz og har kort indlæg, som oftest bestående af tobak fra Sumatra og Indonesien, men også cubansk tobak anvendes.

V-skærer
- en cigarklipper, som skaber en V-formet åbning i hovedet på en cigar.

vikkel
- når ombladet (the binder) er rullet om indlægget (the filler), kaldes resultatet/produktet en vikkel (a bunch).

vikkelramme
- værktøj til opbevaring af viklen (the bunch).
      Kassander: "For at holde sammen på viklen (the bunch) og for at gøre den stabil,
      rulles den ind i et stykke vikkelpapir (bunch paper)
      og placeres i vikkelrammen (the bunch frame) i en times tid."

wrapper (eng.)
- dæksblad

 

Cigar (Wikipedia)

Cigar hvabbehar

W.Ø. Larsen

 

Til Forsiden