Færøerne, Kurt og DOF


Efter en iøvrigt fin tur til Færøerne i 2001, var der et par ting i fugleafdelingen som Kurt gerne ville have en forklaring på. Derfor skrev han til Pipfuglenes Fagforening:

======================================================

From: Kurt Starlit
To: DOF
Sent: 2001.July.20
Subject: Færøerne

Jeg har fornylig været en uge på Færøerne (Suderoy), hvorfor det selvfølgelig også var af interesse at finde ud af noget om fuglelivet deroppe.

Generelt var fuglelivet en skuffelse både i kvantitet og i kvalitet. Nogle få arter dominerer (Mallemuk, Strandskade og Sildemåge) på bekostning af variationen.

Rovfugle så jeg intet til, de lokale bekræfter at der ingen rovfugle er.

Jagten er blevet genindført på Ravnen, fordi den angiveligt kan finde på at tage nyfødte lam. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, men fåreavlen er i dag en så dårlig forretning, at mange afbrænder ulden, fordi den ikke kan sælges. Hist og her oppe i fjeldene kan man se og høre en enkelt Ravn, men "masser af ravne" som de lokale hævder, er der ihvertfald ikke.

Jagten på Ravnen virker helt formålsløs, det virker som om økonomien har førsteprioritet, hvilket man måske kunne forstå hvis vi talte om en nation på fallittens rand, men det gør vi jo ikke. Velstanden er helt åbenbar, der køres i flotte biler og leves i store huse.

Hvem har ansvaret for den førte naturforvaltning på Færøerne - er det hjemmestyret?

I så fald trænger de til en opsang!

Med venlig hilsen

Kurt Starlit
Hyldeager 26
2605 Brøndby

======================================================

On 2001.July.26, Knud N. Flensted wrote:

Kære Bergur Olsen, Dorete Bloch og Jens-Kjeld Jensen

Jeg har modtaget nedenstående email om jagtlov m.m. på Færøerne.

Da jeg ikke har særlig indsigt i disse forhold, har jeg lavet en lille "email-gruppe" med de DOF-medlemmer på Færøerne, som jeg har emailadresserne på. Det er indtil videre jer tre.

Måske kan I hjælpe med et svar til Kurt Starlit.

Jeg håber, det er i orden, hvis jeg fremover en gang imellem sender en email videre til jer. Hvis I ikke ønsker dette, så giv mig venligst besked. Og hvis I kan henvise til andre, som har særlig indsigt i de færøske forhold for fuglelivet, så giv mig også besked.

DOF har i de sidste par år haft stor glæde af at have en lignende "DOF-gruppe" i Grønland.

Til jeres orientering kan oplyses, at DOF p.t. har 12 medlemmer på Færøerne.

På forhånd mange tak.

Mange hilsner

Knud Flensted

____________________________________________

> Knud N. Flensted, biolog, M.Sc.
> Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark
> Vesterbrogade 140, DK-1620 København V, Danmark
> Tel (central): (+45) 3331 4404
> Tel (direct): (+45) 3331 0512 (tone) 33,
> Telefax: (+45) 3331 2435
> Mobil: (+45) 2124 2275
> E-mail: knud.flensted@dof.dk

======================================================

To: "Knud N. Flensted"
Sent: 2001.July.26
Subject: Re: Vs: Færøerne

Kære Knud Flensted og Kurt Starlit

Nu er jeg desværre ikke klar over nogen af jeres roller hverken inden for DOF eller i det hele taget i DK, men Knuds navn kender jeg da!

Knud, du er altid velkommen til at skrive direkte til én af os tre eller nogen af de andre medlemmer, hvis du har spørgsmål, vi kan hjælpe dig med.

Jeg skal prøve på at svare på Kurts brev.

Kurt, hvis du har været på Færøerne i én uge og holdt dig til Suðuroy, der er en herlig ø, så har du vel teoretisk lidt svært ved at udtale dig så kategorisk. Samtidig undrer det mig med hvilken ret, du vil "give landsstyret en opsang". Er det din opgave her i livet at give opsange til andre landes interne administration?

Men jeg kan oplyse dig om, at jeg har været medlem af en gruppe, nedsat af landsstyret, der har siddet i 3/4 år og gennemgået hele miljølovkomplekset med en revision for øje.

Samtidig er du ikke korrekt oplyst eller du har ikke læst nok om Færøerne, før du udtaler dig. Ravnen har altid måttet jages, så det er der ikke noget nyt i, og havde du undersøgt den på landsbasis, havde du mødt mange.

Den eneste rovfugl, der yngler på Færøerne er dværgfalken, og der plejer at være 1 par ovenfor Fámjin og ca. 15 par på landsbasis. Men det kommer an på, hvornår på året, man er ude, og efter 1 uge kan det være svært at møde den, især tidligt på sommeren. Du må have været meget uheldig, hvis du stort ikke har mødt andre fugle end mallemuk, strandskade og sildemågen. Har du anskaffet dig den færøske fuglebog og checkliste (begge findes på dansk)? For deri kan du se, at listen er lang.

At ulden er en dårlig forretning, er generelt gældende på vedensbasis, hvor prisen er ca. 3-6 kr/kg, og det er det vel svært at gøre noget ved.

Kendte du mere til Færøerne og det økonomiske grundlag og det at leve heroppe, så havde du måske også haft et mere nuanceret syn på sagen. Ud fra dit brev, virker du desværre som en af de danskere, der stort set kun kender til Færøerne fra sladderspalterne, og som ikke har gjort sig nogen umage med at sætte sig ind i forholdene.

Jeg kan kun anbefale dig at holde dig fra Færøerne i fremtiden, for det er svært at se, hvad du havde forventet!

Med venlig hilsen

Dorete Bloch, PhD
Museumsdirektør

======================================================

From: "Knud N. Flensted"
To: "Kurt Starlit"
Sent: 2001.July.26
Subject: Vs: Vs: Færøerne

Kære Kurt

Jeg beklager det meget skarpe svar, du har modtaget direkte fra et af vores medlemmer på Færøerne, og som jeg havde spurgt til råds om dine synspunkter. Det er ikke dækkende for DOF's syn på sagen. Jeg følger og undersøger sagen yderligere, og du skal under alle omstændigheder have mange tak for din henvendelse.

mvh.

Knud Flensted

____________________________________________

Knud N. Flensted, biolog, M.Sc.
Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark
Vesterbrogade 140, DK-1620 København V, Danmark
Tel (central): (+45) 3331 4404
Tel (direct): (+45) 3331 0512 (tone) 33,
Telefax: (+45) 3331 2435
Mobil: (+45) 2124 2275
E-mail: knud.flensted@dof.dk

======================================================

From: Kurt Starlit
To: Knud Flensted
Sent: 2001.July.26
Subject: Førøerne

Kære Knud

Tak for din mail, og tak fordi der i det hele taget bliver svaret. Det er altid rart at vide at der er nogen i den anden ende som bemærker at der blev sendt noget.

Dorete Bloch har ret i, at det ikke tilkommer mig at give landsstyret en opsang, ihvertfald ikke hvis naturforvaltningen er et indre færøsk anliggende. Men det var jo derfor jeg sendte min harmfulde mail til DOF: et håb om at de ville undersøge sagen og i givet fald gøre sin indflydelse gældende. For hvad skal jagten på Ravnen gøre godt for, det vil jeg stadig meget gerne have en forklaring på!

Mit brev var muligvis for kategorisk, men det var ikke ondsindet ment og jeg undskylder hvis jeg (utilsigtet) har såret følelser.

Min beskrivelse af fuglelivet var meget kortfattet og er selvfølgelig heller ikke den fulde og skinbarlige sandhed. Efter en uge på Suderø er der - som DB ganske rigtigt skriver - grænser for, hvor meget man kan vide. Men det var mit INDTRYK at forholdene er som jeg har beskrevet.

Hovedparten af min meget begrænsede viden har jeg fået ved at tale med de lokale og ved at traske rundt i fjeldene, jeg har kun læst ganske lidt om øerne, men husker dog at man engang havde en variant af den sorte Ravn deroppe: Den hvide Ravn. Den formåede de lokale at udrydde og tilbage har vi kun ca. 100 skind på Zoologisk Museum. En skændsel!!!

Nå, der var jeg vist lige ved at blive ophidset, tilbage til sagen: jeg foretrak at tage fordomsfri derop (det mener DB godt nok ikke at jeg har været) og så starte derfra......det billede, som færingerne selv ynder at tegne af et liv i harmoni med naturen og et fugleliv i overflod fandt jeg langtfra: fårene har tilsyneladende førsteret på fjeldene (også i gaderne vader de ofte rundt), uanset at det er en meget dårlig forretning at holde får (men muligvis udmærket naturpleje, det tør jeg ikke udelukke).

For en ordens skyld vedlægger jeg min observationsliste deroppefra, så jeg er nogenlunde sikker på at få det hele med.

En befolknings indstilling til naturen ses ofte på, hvordan de såkaldte skadedyr behandles; her er Ravnen en godt eksempel, vil jeg påstå. Der anvendes eksempelvis tamme ravne til indfangning af vilde ravne: hvad f..... er det for en mentalitet???

Det er sørgeligt at skulle sige det (selv om jeg også er lidt stolt over det), men fuglelivet i Storkøbenhavn er bedre og mere varieret end på Færøerne (og korriger mig gerne, hvis jeg tager fejl): er færingerne virkelig tilfredse med det?

Med venlig hilsen

Kurt Starlit
Hyldeager 26
2605 Brøndby

======================================================

From: Kurt Starlit
To: Knud Flensted
Sent: 2001.July.27
Subject: Suderoy

Kære Knud
Hermed følger et par supplerende bemærkninger og rettelser til min tidligere mail.

Jeg fik i min obsliste oversat det færøske ord Smiril med Lærkefalk; det burde have heddet Dværgfalk. Men under alle omstændigheder så vi ingen rovfugle, uanset hvad de så hed.

Når Dorete Bloch angiver Dværgfalken til 15 par på landsbasis, så skal det nok være rigtigt (hun må jo vide det), men stadigvæk synes jeg det forekommer usandsynligt, at der kun skulle være plads til disse få og små fugle på toppen af fødekæden.

Der er Havørn i alle de tilstødende lande (Norge, Grønland, Island m.fl.), men ikke på Færøerne - er det ikke påfaldende?

Såvidt jeg husker, havde man for år tilbage lignende problemer med Havørnebestanden på Grønland, fordi fåreholderne skød dem: fuglen tog de nyfødte får, sagde man. Kan noget lignende udelukkes på Førøerne?

En lokalkendt forklarede, at helt ude på sydspidsen af Suderø kan man på det-og-det tidspunkt se den-og-den sjældne fugl (5-6 arter blev nævnt), og det er da også udmærket, men det kan vel ikke ligefrem være på den måde man gør et områdes bestand op? Hvis det var tilfældet, så kunne vi hurtigt finde mange spændende arter frem og udnævne dem til danske fugle.

Med andre ord mener jeg, at alt for mange af de fugle som betegnes som stamfugle, reelt ikke observeres, enten fordi der er så få, eller fordi de ofte kun findes på en enkelt lokalitet - Sulen f.eks.

Hvor mange Mallemukker har vi oppe ved Bulbjerg/Skarreklit? Never mind, vi udnævner den til stamfugl og sætter den på turistrådets brochurer, så kan de dumme tyskere se hvor varieret vores fugleliv er.....keine Hekserei....

Hvis der skulle være konsekvens i færingernes promovering af deres natur, skulle man vise nationalfuglen Strandskade på forsiden af brochurerne deroppefra. Det gør man ikke, det er Søpapegøjen som er afbildet her og der og allevegne (den er selvfølgelig også mere spektakulær), til trods for at den kun findes ganske få steder. Det nærmer sig bluff.

Når jeg skriver at jagten igen er gået ind på Ravnen, er det fordi det var den forklaring jeg fik af flere lokale. Man forklarede at den havde været fredet, men fordi at, og på grund af o.s.v. så var jagten genindført. Og så fik jeg ellers den ene muntre forklaring om jagt v.h.a. de hersens tamme ravne - det syntes de gæve færinger vist var mægtig morsomt, naturelskere som de er.

Anyway, Ravnens sky og lydløse adfærd er et sikkert tegn på, at der drives jagt på den. Tager man f.eks. til Sønderjylland, er det anderledes let at komme den på nært hold. Men der jages den jo heller ikke....mere.

For år tilbage havde man på Færøerne den såkaldte næbtold, hvor alle voksne mænd mellem 15 og 50 år hvert år skulle aflevere eet Ravne- eller andet rovfuglenæb, eller i mangel heraf to næb af Krage, Svartbag eller Storkjove. Jeg ved ikke hvornår næbtolden blev afskaffet, men det kan måske forklare den lave rovfuglebestand?

Med venlig hilsen

Kurt Starlit

======================================================

(slut)

 

 

Fubleobs på Suderø, juli 2001

Fugle Index

Til forsiden