ARKIV 2005-1 ......Januar-Juni

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.05
Piben ind og garen ud
Den gamle tobaksforretning lukker og slukker til februar, fordi det er for dyrt at ligge på Strøget, hvis man også vil bruge tid på hver enkelt kunde, siger ejer Niels W. Ø. Larsen, der er tipoldebarn af grundlæggeren.

Ja det er synd, gu' er det så - og Tobaksmuseet, hvad med det?
WØ er for alle med den mindste interesse for vin, kvinder og/eller sang.
Derfor kan et besøg anbefales - mens tid er.

Berømt cigarbutik må lukke
W.Ø. Larsen online
Tobaksmuseet
Profil
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.06
Hellig Tre Konger
Julen varer som bekendt ikke til påske - heldigvis, vil nogle måske tilføje. Men den varer til Hellig 3 Konger, som er d. 6. januar. Julen er dermed i virkeligheden den korteste af kirkeårets store højtider med sine knap 2 uger. Påsken varer i adskillige uger frem til pinsen, som også varer et stykke tid, før Trinitatis-tiden tager over. I forhold til julen er selv den periode i kirkeåret, der benævnes ved Hellig 3 Konger meget længere, helt frem til fasten begynder med fastelavn.

Som skrevet står, julen er slut i dag, og vi kan gå videre i programmet...

Hellig Tre Konger
Dejlig er den himmel blå
Højtider og traditioner
De Hellige 3 Konger
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.07
Som da Kurt var dreng
Søværnet undersøger interessen for en eventuel bevaring af den tidligere statsisbryder ELBJØRN.
Søværnets Materielkommando efterlyser personer eller foreninger der kan være interesseret i at anvende den gamle statsisbryder til et nyt formål, eventuelt af kulturel karakter.

Og minsandten, det var der nogen der kunne.
Et godt initiativ som nu kan beses der, hvor en rigtig isbryder bør ligge: i Ålborg havn, ved siden af Limfjordsbroen.
Som da Kurt var dreng.

Kan du bruge en gammel isbryder?
Elbjørn ankommer til Ålborg
Isbryder klar med akvavit og skippermad
Snaps på isbryderen
Efterretninger for søfarende
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.08
Onkel Sam's Leksikon
The World Factbook staff thanks you for your comments, suggestions, updates, kudos, and corrections over the past years. The willingness of readers from around the world to share their observations and specialized knowledge is very helpful as we try to produce the best possible publications. Please feel free to continue to write and e-mail us.

Onkel Sam udgiver hvert år et lille værk om alverdens lande. Danmark for eksempel.

The World Factbook
Denmark

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.09
Ledøje dobbeltkirke
Ledøje kirke er et af vore mærkeligste middelalderlige arkitekturminder. Den er rejst som privatkapel for en stormand og bygget op i to næsten ens etager, der hver for sig udgør en komplet kirke med særlige alterrum. Dette er helt enestående i Danmark og sjældent uden for landets grænser.

Når man kommer forbi ude på vejen, bemærkes de dobbelte etager.
Det er dog indvendig at løjerne tager fart...

Ledøje Kirke
Middelalderen i Ledøje-Smørum
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.10
De frie skoler
Jeg glædede mig, da vi fik en liberal regering. Jeg troede dengang på, at nu ville de liberale tanker blive fremmet.
Nu er jeg alvorlig bekymret. For næsten over alt hvor jeg vender mig, er håndfast styring, planøkonomi, effektmålinger, del- og slutmål blevet nøgleord. Med det forelagte lovforslag vil Anders Fogh stå som formand for den regering, der fjernede et af de ypperste elementer i begrebet folkelighed: de frie skoler!

Tapio Juhl

Forhåbentlig får friskolerne og deres venner held til at bremse lovforslaget, som absolut intet gavner - heller ikke integrationen af de fremmede (hvis der ellers var nogen som troede det).

Pressemeddelelse
Åbent brev
Reaktioner
Dansk Friskoleforening
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.11
Duk hovedet!
Alle skal tale med én mund og lire de samme indholdsløse begreber af sig. Man finaliserer, optimerer, positionerer og koordinerer. Orwell ville have haft et kosteligt materiale. Maier citerer Goebbels' om, at ledelsen taler ikke for at sige noget, men for at opnå en bestemt effekt.

Der er så mange herlige citater fra bogen, at det næsten er umuligt at vælge. Men under alle omstændigheder er det forfriskende med en opsang til en konfliktsky privat - og privatiseret - sektor: eftersnakkeri betaler sig, stillingtagen koster.
Er der forresten noget nyt i det?

Kunsten at dovne
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.12
Nummer tre!
Madsen & Piil kørte sig frem til en tredieplads i Rotterdam, hvilket må siges at være flot.
Blot må man håbe, at de to ryttere husker at holde krudtet tørt til Ballerup.
Her får de VIRKELIG brug for det.

UIV
Tredieplads til Piil/Madsen
Piil/Madsen på andenpladsen
Piil/Madsen går efter podiet
Jakob Piil
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.13
Når croon er kunst

Når det handler om at fortolke den store amerikanske sangbog i et jazzrelateret sprog, altså den hårdtprøvede og ædle crooner-kunst, er der ingen, der overgår Tony Bennett. Her betyder alder ikke retræte, og det nyeste udspil med den ganske betegnende titel »The Art of Romance« bekræfter hans status. Det er endnu et mesterværk fra den elegante, vitale og charmerende sanger.

Enten har man det, eller også har man det ikke.
Når det gælder Tony Bennett, er svaret enkelt.

I balance med universet
Mr. Croon King
Tony Bennett

Bemærk, når man går ind på Bennett's hjemmeside, at man kan høre korte uddrag af numrene fra "The Art of Romance":
klik på knapperne i øverste venstre hjørne (under TONY BENNETT navnet).

- Close Enough For Love
- All In Fun
- Where Do You Start
- Little Did I Dream
- I Remember You
- Time To Smile
- All For You
- The Best Man
- Don't Like Goodbyes
- Being Alive
- Gone With The Wind
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.14
Ravnstrup Sø - en oase
Som indfødt naturmenneske var det bedste, der kunne ske for mig, at fonden købte søen. I dag bliver naturen ved Ravnstrup Sø plejet, så det størst mulige antal arter kan trives. Vandstanden er blevet hævet, hvilket har givet en stabil bestand af frøer. Og rørsangeren har taget et spring fremad i antal, mens grågåsen er begyndt at yngle.
Henrik Wejdling, medl. af DOF's hovedbestyrelse

En grå decemberdag kørte vi ned til Ravnstrup for at kigge på sagerne.
Det blev en fin oplevelse, som helt sikkert skal gentages i år.

Ravnstrup Sø
NetFauna, 1
NetFauna, 2
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.15
Avnø
Avnø var fra 1930 til 1993 militær flyveskole, men da flyveskolen blev flyttet til Jylland, stod forsvaret tilbage med bygningerne og et stort naturskønt område. Der er siden givet mange forslag til anvendelse af området, især bygningerne, men med stor interesse fra naturinteresserede i Sydsjælland blev fredningssagen påbegyndt og fredningen blev en kendsgerning i 1996.

At det er en tidligere flyveplads behøver man ikke være i tvivl om: det store navigationstårn er stadig i fin stand, tilmed er der en flot udsigt oppe fra øverste dæk. På samme måde ligner landingsbanerne stadig det de engang var med det kortklippede græs (heldigvis ikke asfalteret), nul ukrudt, ingen træer og ganske få buske.

Når området derudover holdes tørt gennem dræning, siger det sig selv, at der er grænser for hvor meget natur og fugleliv man kan forvente. Retfærdigvis skal det nævnes, at vi faktisk så en række ande- og vadefugle på området, som af og til trak ind fra den tilstødende fjord.

Ejeren har ladet en varmestue stå åben (med tilhørende fine toiletforhold), hvor man kan spise sine medbragte klemmer og få varmet fusserne. Det gjorde vi. Bagefter gik vi en runde på de store åbne baner med udsigt over fjorden, hvor vi bl.a. så den spættede sæl og et stort antal sangsvaner (med gult næb).

Håbet for naturvennerne er, at området med tiden bliver ført tilbage til noget, der er mere egnet for dyr og fugle, og som kan give de besøgende mennesker en autentisk naturoplevelse. Der arbejdes tilsyneladende på sagen, for Skov- og Naturstyrelsen har besat alle kontorer i hovedbygningen, ligesom der i flyvehangaren tydeligvis er projekter under opsejling (udført at tvangsaktiverede, tror jeg), der har til formål at omdanne området.

Jo, Avnø er et besøg værd, men kan indrettes bedre.
Meget bedre.

Avnø
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.16
Svinø Kirke og krigergravene
Hvis man i stedet for at dreje til venstre ved den gamle købmand fortsætter med at følge landevejen kommer man op til Svinø By og Svinø Kirke. Kirken er blevet kendt for de hvide kors fra faldne engelske og amerikanske piloter fra anden verdenskrig. Krigergravene er blandt andet blevet besøgt af Danmarks kommende konge, kronprins Frederik.
Udklip fra turistbrochure

Man kan ikke tage til Avnø uden også at besøge krigergravene på Svinø. Her ligger bl.a. allierede soldater begravet - grave der minder om, at den frihed de fleste i dag tager for givet, af disse unge mennesker er betalt med livet som indsats.
Inskriptionen på den store mindesten:

DANMARK UNDER DE TO VERDENSKRIGE

1914-18
Den danske neutralitet under 1. verdenskrig blev som bekendt respekteret, og på 20 kirkegårde her i landet hviler ialt 65 mand fra det britiske statssamfund, sømænd hvis lig drev i land og krigsfanger.
Sømændene stammer mest fra Jyllandsslaget, hvor den britiske Grand Fleet og den tyske Højsøflåde den 31. maj 1916 udkæmpede det største søslag i 1. verdenskrig. Slaget fandt sted vest for indsejlingen til Skagerak, og sømændene ligger næsten alle begravet på kirkegårde ved Danmarks vestkyst.
De døde krigsfanger stammer fra lejre i egne, som blev taget fra Danmark efter den dansk-tyske krig i 1864, og som blev genforenet med Danmark i juni 1920.

1939-45
Tyskland havde været i krig med det britiske statssamfund, Frankrig og Polen siden september 1939 og besatte den 9. april 1940 Danmark med overvældende styrker, samtidig med at Norge blev invaderet. Tyskerne fik derved deres egen kystrute til Norge, og fra de besatte fremskudte flyvepladser kunne de støtte operationerne over Skagerak. For at komme ethvert tysk forsøg på også at besætte Færøerne - da en fjern del af kongeriget Danmark - i forkøbet, landede en britisk styrke den 13. april på øerne, som derefter forblev frie under hele anden verdenskrig. Den 5. maj 1945 gik den britiske 7. panserdivision over grænsen fra Tyskland, og dele af den 6. luftbårne division landede ved København. Danmark var atter frit efter fem års besættelse.

Den danske modstandsbevægelse opstod tidligt i 1940, fik våben og forsyninger nedkastet af Royal Air Force og blev forstærket med danske faldskærmsfolk, som var blevet uddannet i England. Modstandsbevægelsen udførte sabotage mod besættelsesmagten og holdt en flugtrute åben til det neutrale Sverige for flybesætninger og undvegne krigsfanger. Fly fra det britiske statssamfund gik tabt både under flyvninger til støtte for modstandsbevægelsen og under angreb på tyske tropper og installationer i Danmark samt under overflyvninger til og fra angreb på mål i Norge, under flyvninger langs med nordkysten af Tyskland og under antiubådspatruljer. Med undtagelse af nogle få krigsfanger og sømænd, hvis lig drev i land, blev der under 2. verdenskrig i hovedsagen begravet flybesætninger fra det britiske statssamfund her i landet - ialt 1946 mand på 107 kirkegårde.

SVINØ KIRKEGÅRD
I det britiske statssamfunds gravsted her hviler 62 flyvere eller besætningsmedlemmer - 42 britiske, 8 canadiske, 4 australske og 8 New Zealandske.

Dette gravsted er anlagt og vedligeholdes af
THE COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Svinø Kirke
Flyvergravene på Svinø betyder alt for Kurt
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.17
Annonce!

Send en e-mail med navn og adresse til
jazzspecial@jazzspecial.dk
Så får du helt gratis (portoen er også betalt) tilsendt de næste 3 numre af Jazz Special.

Det er da et tilbud.

Jazz Special
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.18
Og hva' mæ' Operaen?
Sådan spørger Hubert, men faktisk er sagen behandlet gentagne gange her i rubrikken, bl.a. 2004.Okt.06 og især 2002.Nov.11:

Bølgerne går højt i forargelsen over at bygherren for det nye operahus rent skattemæssigt har visse fordele i forbindelse med byggeriet. Men herregud, havde Mærsk ikke bygget hytten, var den sgu aldrig blevet til noget. Københavns Kommune har haft utallige muligheder for at få huset op at stå, men hver gang kludret så gevaldigt i det, at huset stadigvæk i dag rent politisk er et luftkastel.

Diverse skatteregler er ikke opfundet af Mærsk. At han ikke er interesseret i at overdrage mere end højst nødvendig arveafgift til staten, burde de fleste danskere kunne forstå. Man (danskerne) vrider og vender sig for at undgå afgiften, som man mener er både forkert og det der er værre, så hvorfor det skulle være mere kritisabelt at Mærsk også gør det, kan være svært at se.

Det siges, at en del af de ny-rige (herunder politikere), som har købt ejerlejlighed på Holmen med udsigt over havnen, er knotne over at operahuset stjæler deres dyrt erhvervede udsigt, og derfor gør indsigelser. Frem for alt er man bekymret over den trafik som et musikhus med plads til flere tusinde uundgåeligt vil medføre.

Det første punkt vil jeg undlade at kommentere, det taler vel for sig selv, men til punkt to kunne man svare, at så kunne Københavns politikere passende bygge en tunnel til biler, cykler og gående under havnen fra Kgs. Nytorv over til operahuset - så ville det problem være løst. Men selv et begrænset projekt som adgangsvej til operaen kan man ikke blive enige om - det drukner i snak.

Det gør mig ondt at skulle rose en top-kapitalist i uforblommede vendinger, men på det kulturelle område har jeg ingen betænkeligheder ved Mærsk, tværtimod var der mange områder i vores samfund som ville være væsentlig fattigere uden hans hjælp og store tanker (med eller uden skattefordel) - tanker som i den grad mangler på den politiske front.
Tak for hjælpen, Mærsk!

EkstraBladet
Stor i slawet

Summa summarum:
Operahuset er det store spring fremad, som vil placere København på det kulturelle verdenskort.
(det var også på tide)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.18
Til gavn?
Jeg er overbevist om, at privatiseringen vil resultere i et effektivt og stærkt synsmarked til gavn for forbrugerne.
Trafikminister Flemming Hansen

Privatiseringsforløbet af Statens Bilinspektion ligner i alt for høj grad et tilsvarende forløb for en anden dansk kontrolvirksomhed: DEMKO.
Jeg ved ikke om nogen i dag overhovedet mindes Danmarks Elektriske Materiel Kontrol (DEMKO), som i 1996 blev solgt til en amerikansk mastodont på området for elektrisk prøvning. Men til oplysning var eksempelvis forbrugerne repræsenteret i DEMKO's bestyrelse. Efter privatiseringen har ingen hørt så meget som et bjæf fra den kant. Slet ikke forbrugerne. Det er derfor rimeligt at antage, at forbrugernes indflydelse på bilsynet vil gå samme vej.
Og sikkerheden taler vi ikke om.
Habiliteten ej heller.

Statens Bilinspektion bliver spansk
Salget er til gavn for forbrugerne
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.19
Tolerancetest
»Hvordan har du det med at rode i skraldespande?«
Spørgsmålet trænger sig på, mens vi iklæder os genbrugstøj og gnider kaffegrums under neglene. Vi skal på gaden som hjemløse. Idéen er at teste tolerancen. Hvordan reagerer folk, og hvordan mon vi selv klarer os?

Et par gode spørgsmål.

Hjemløs for en dag
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.20
Tegnefilm
Det ultimative website om dansk tegnefilm/animationsfilm.
Historie og udvikling - Filmskabere årti for årti - Instruktør-portrætter.
Spillefilm - Serier - TV-serier - Kortfilm. Og det, der omgiver filmformen.

Fuld fart ind i eventyrland.

Vidunderlige danske tegnefilm
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.21
Superhunden
På denne hjemmeside kan man læse alt om dette fantastiske dyr.
Skrevet af folk der brænder for sagen.
wolfdog.org (World of the Czechoslovakian Wolfdogs)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.22
Den store statsmand

Der kom imidlertid en ny vinkel ind i debatten med den nykonservative historiker John Charmleys bog fra 1993, »Churchill. The End of Glory«. Den angreb Churchill fra et højrenationalt synspunkt og hævdede, at det ud fra britiske nationale interesser ville have været klogest for landet at slutte særfred med Hitler i 1940.

Det er Winston Churchill, den store engelske statsmand, som er under behandling.
Skulle han, dengang han havde noget at skulle have sagt, hellere have gjort noget helt andet...tredie...?
En del kritikpunkter har samlet sig sammen, men forekommer ikke at ændre grundlæggende ved vurderingen af Churchill som den største engelske statsmand i nyere tid - måske nogensinde.
Set fra en dansk vinkel er der ihvertfald ikke noget at komme efter.

Slaget om Churchill
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.23
Berlin - København
I dag starter premiere-stævnet på den nyrenoverede Ballerup Super Arena: bykamp mellem Berlin og København. Det er en gammel tradition, som forhåbentlig kan få tilført ny kraft fra en ny generation og en ny bane.
Det sker i arenaen kl. 15-18.
Bykamp Berlin - København
Program

Interview med Elmgreen: Banemanden i Ballerup.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.24
Walking the dog
Intet vejr er for vådt eller surt for Nini Karpatoff. »Hundene skal jo ud,« siger den tidligere tjener, der nu er professionel hundelufter. Hver formiddag og eftermiddag kører hun sine kunder ud til frisk luft og motion.

Et godt initiv.

Profession: hundelufter
Din hund er min bedste ven!
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.25
Parfumesælgere
»Vi kom desværre ikke igennem med en stor skattereform. Jeg prøvede to gange, og det kiksede, fordi Socialdemokratiet ikke ville være med,« siger den tidligere statsminister og konservative partileder.

Betragtninger om borgerlige strategier fra en tidligere statsminister.

For egen regning vil Kurt tilføje, at betalingen af den famøse skattereform (nedsættelse af marginalskatten) naturligvis skulle hentes et sted - gæt selv hvor. Det vidste sosserne kun alt for godt, og kunne derfor heller ikke støtte forslaget.

Det strategiske hovedproblem for den nuværende socialdemokratiske opposition er, at den ikke formår at sætte sin egen dagsorden. Det er stort set det borgerlige tankegods der diskuteres. Når sosserne i dag går på banen, er det derfor som oftest for at overbyde de borgerlige slagtilbud: højere fartgrænser, lavere afgifter, færre indvandrere, større rabatter etc. etc. I for sjælden grad er der KVALITATIV forskel på de to udbydere.
Det har sin pris.

Reformatoren
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.26
The Krook, Krøniken & Krag

Midt i valgkampen vil jeg godt fortælle en lille beretning.
Jeg var her i januar så heldig at kunne leje Jens Otto Krag's hus i Skiveren en uge gennem Dansk Musiker Forbund.
Da der er mange om buddet, sker dette ved lodtrækning.
Mærkeligt at sidde i huset og se Krøniken på TV.
Om tirsdagen blev der mindsanten udskrevet valg, så vi fik hurtig en hidsig debat.
Jens Otto forsøgte sig som kunstmaler, da han gik af i 1972, men han var jo ingen Skagen maler.
Hans billeder hænger overalt i huset, og på staffeliet i atelieet står et ufærdigt maleri.
Der var plads til mange i det store hus, så vi havde inviteret nogle venner med.
Der var 3 soveværelser og med badeværelser og sauna og i køkkenet var der et spisebord med 12 stole omkring.
Der har nok været megen leben i det hus, og nu er det så musikere og skuespillerre, der lejer det.
Her kan man øve med et helt orkester eller indøve et nyt skuespil.
Der er også et klaver i TV stuen.
Naturen omkring er helt overvældende med Råbjerg Mile i nærheden.
Da Krag var statsminister 1962-1972 var huset ofte besøgt af mange politikere bl.a. Kosygin.
Meget spændende oplevelse.
Venlig hilsen
Per Krogen

 

Jeg tror, at Søs og Jens indleder et forhold i »Krøniken« – for sådan var Jens.
Når man kender ham så godt som jeg gjorde, og ved hvordan han var, virker det ikke umuligt, at han og Søs indleder et forhold til hinanden i »Krøniken«. Jeg tror, det vil ske. For Jens var charmerende, meget charmerende, når han gad.
Helle Virkner

Helle Virkner, 79, er nok den person der har kendt Jens Otto Krag bedst. I 14 år var hun gift med manden, der var udenrigsminister i det afsnit af »Krøniken«, der blev vist i søndags. Senere blev han statsminister. Jens og Helle fik to børn sammen, Søsser og Jens Christian, men i 1973 blev de skilt.

 

The Krook og Virkner med hver sin vinkel på Krag.

Som supplement vil jeg fremhæve, at Krag var en af de mest fremragende politikere vi har haft. En plads på Danmarks Politiker Top-3 må være på sin plads. Da han gik af efter EF-afstemningen i 1972 (i samme øjeblik faktisk), skiftede han fra at være stiv og selvhøjtidelig til at være morsom og lattermild - så stor var lettelsen. Desuden var han fantastisk velorienteret og delte gerne ud af sin viden (fremgår bl.a. af flere radioudsendelser). Det var et stort tab for Danmark da han i en alt for tidlig alder gik bort.

Jens Otto Krag

Jens Otto Krag, I

Jens Otto Krag, II
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.27
Elmgreen's liste
Bemærk at det traditionelle 6-dagespressemøde, hvor det samlede 6-dagesfelt offentliggøres, afholdes onsdag 26. januar 2005 kl. 15,00 i Ballerup Super Arena.
HE Cycling ApS

Dermed er listen over deltagende ryttere og parsammensætningen for 2005 seksdagesløbet offentliggjort. Som antydet i Månedens Billede får par nr. 7 ikke sejren forærende - hvis de overhovedet kommer i nærheden. Alligevel er der lagt op til en spændende dyst mellem en række topryttere fra verdenseliten.

6-dages.dk (se under Nyheder).
Feltet præsenteret (bemærk det lille billede: Kay Werner og Jimmi Madsen).
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.28
Røde biler og blå slanger
Da foreningen blev startet i 1995, var det på initiativ af aktive og forhændværende brandmænd. Fra at være ca. 25 medlemmer ved foreningens start, er den i dag vokset til over 150 medlemmer, hvoraf ca. 1/4 aktivt deltager i arbejdet med at renovere og vedligeholde biler og materiel.

Er du bidt af røde biler og blå slanger, så er denne forening sagen.

Dragsholm Brandværnsforening
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.29
Danmarks fugle
På disse sider kan du læse en kort beskrivelse af nogle af de mest almindelige fugle i Danmark.
Ud over de almindelige danske ynglefugle kan du også læse om de arter, der som trækgæster optræder med internationalt vigtige forekomster i Danmark. Det er målet, at man her vil kunne læse om alle de fugle, der ses i Danmark og flere arter vil derfor løbende blive tilføjet listen.

Så er det bare at vælge ud...

Danmarks Fugle
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.30
Den engelske Kirke
Den engelske kirke indbyder medlemmer af andre kirker til fællesskab. I er velkomne til at besøge os i St. Alban's kirke og få et førstehåndsindtryk af en anglikansk gudstjeneste.

Det er da en invitation som er til at forstå.
Tilmed er St. Alban's Kirke smuk og indbydende, så...

St. Alban's Kirke (beskrevet ca. midt i dok.)
St. Alban's (på engelsk)
Den engelske kirke i Danmark (på dansk)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Jan.31
Et flot valg
Ved at deltage i frie valg har det irakiske folk klart afvist terroristernes anti-demokratiske ideologi. De har nægtet at lade sig skræmme af bøller og mordere.
Præsident Bush i en tv-transmitteret erklæring fra Det Hvide Hus efter valglokalernes lukning.

Desuden var valgdeltagelsen høj - en mildt sagt bekymret presse havde på forhånd tegnet et dystert billede - så alt i alt er der grund til at glæde sig over et flot valg.
Tillykke Irak!

Irak-valg en tordnende succes
Irakiske vælgere trodser terrorangreb
Millioner af irakere trodsede terror
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.01
Gamle og nye stjerner
Så er spændingen udløst om, hvem der på torsdag den 3. februar kl. 20,30 skal skyde startskuddet til det 43. københavnske 6-dagesløb i Ballerup Super Arena.

Spændende bliver gensynet med de gamle 6-dagesstjerner nu også.
Især ser jeg frem til at gense Palle Lykke, som vi har hørt alt for mange sørgelige historier (falske rygter?) om. Han blev i sin tid gift med van Steenbergen's datter, men de levede vist langt fra lykkeligt til deres dages ende.
Nu bliver det ihvertfald spændende at se ham i levende live.

Mikkelsen og Dalsgaard åbner 6-dagesløbet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.02
Det to-delte arbejdsmarked
Industriarbejdere og kontorarbejdere er en truet art i Danmark. Størstedelen af den produktion og administration, som kan standardiseres, vil blive flyttet til udlandet. Udflytningen af Tulip-slagteriet i Ringsted er blot en ultralight-udgave af den globalisering, der vil ændre dansk erhvervsstruktur og arbejdsmarked radikalt de næste årtier. Konsekvenserne af globaliseringen bliver et todelt arbejdsmarked, hvor der groft sagt vil være vidensarbejdere og servicearbejdere.
Anders Hoffmann, forsker og kreativ direktør i Økonomi- og Erhvervsministeriet

Et tankevækkende indlæg i den diskussion vi ikke kommer udenom.

De bedste af alle uddannelser
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.03
Så kører vi!
Så er det i dag det 46. københavnske 6-dagesløbet fyres af!
Alt tyder på at det bliver en stor sportslig begivenhed, ligesom økonomien også ser ud til at være i orden.
Kom og vær med!

6-dages.dk
Ballerup Arena klar til 6-dagesfest
Foto
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.04
W.Ø.
I morgen er sidste chance for at opleve Danmarks suverænt bedste tobaksforretning i levende live.
Bagefter er der gravøl.

Berømt cigarbutik må lukke
W.Ø. Larsen online
Tobaksmuseet
Profil
W.Ø. Larsen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.05
Tag hjernen med
Hvis man kigger rundt i gadebilledet, er der stort set ikke én eneste cyklist, som har sit liv kært nok til at passe på den øverste etage. Faktisk er Danmark det land i Norden, hvor cykelhjelmen bliver brugt mindst.

Åh, jeg ved nu ikke...når jeg kører tidligt om morgenen møder jeg da adskillige som bruger hjelm (incl. jeg selv naturligvis).
Det er sgu da helt ærligt for dumt at køre uden.

Cykelhjelmen bliver derhjemme
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.06
Ubalance
Hvorfor skulle man dog stemme på et dødsdømt parti? Som Berlingske Tidendes orakel-kommentator Thomas Larsen formulerede det i DR's Profilen: »Der findes ingen medlidenhedseffekt i dansk politik«.
Næ. Men findes der journalistisk balance?

Det er ellers hårdt tiltrængt.

Historien om et bebudet mord
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.07
Et mærkeligt boligmarked
Et forældrepar besluttede sig til at købe en lejlighed til deres to sønner på afdragsfrie lån. Den månedlige renteudgift på ejerboligen er den samme som brødrene tidligere betalte for at bo til leje.

Boligmarkedet er mærkeligt og urimeligt.
Her er endnu et eksempel.

Som brødre vi dele
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.08
Det andet Irak
I reportagerne fra Irak glemmer journalisterne desværre ofte at fortælle om alle de fremskridt, der allerede har givet Irak et kæmpe løft og gjort landet til et langt mere sikkert sted at bo. I det unuancerede billede af Irak - og mediernes iver efter let fortalte og følelsesladede historier - glemmer medierne ofte at fortælle om alt det, der samlet set ruster mig med en ubøjelig optimisme og tro på et velfungerende, sikkert og frit Irak.
John Dalby, Oberst, chef for den danske bataljon i Irak

Ja virkeligheden er heldigvis mere nuanceret, som det fremgår af beretningen dernedefra.

Iraks syvmileskridt i den rigtige retning
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.09
Sejren
Par nr. 7 vandt i nat 6-dagesløbet i Ballerup med en omgang i sidste øjeblik.
Det er en overmåde flot præstation af de to ryttere, som bestemt ikke er kommet sovende til placeringen.
Allerede på løbets andendag kunne de fleste se, hvilken vej det bar: Slippens/Stam 1 omgang bagud, Alpeekspressen 2 omgange efter. Men i 6-dagesløb kan alt ske, f.eks. de mange uheld som har sat store stjerner udenfor i lange perioder (eksempelvis Gilmore). Og de øvrige favoritter fik efterhånden kørt sig op igen. Derfor var der til det sidste frygt for, at gamle Madsen skulle køre træt, blive ramt af uheld og/eller det øvrige felt rotte sig sammen mod par nr. 7 (hvad de faktisk forsøgte). Men med et taktisk overblik og styrken til at slå til på det rigtige tidspunkt (få minutter før afslutningen) gjorde, at par nr. 7 endte som sejrherrer.
Med sejren kan Madsen lægge an til afslutningen på en lang og broget karriere, og Piil kan fortrøstningsfuld vende tilbage til landevejen som er hans egentlige metier.
Et stort tillykke til dem begge - og til dansk banecykling!

Piil/Madsen sejrede i Ballerup
Billeder
2005
6-dages.dk
U.I.V.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.10
Frem og tilbage
De 283 mio. kr., det har kostet samfundet at genslynge Skjern Å, har haft stort betydning for naturen og ikke mindst fuglelivet, som stortrives i området.

Først blev åen rettet ud (af Hedeselskabet), derefter blev dele af åen krøllet sammen igen (atter af Hedeselskabet, som på denne måde havde snabelen nede i statskassen to gange) - altsammen med det resultat, at dyre- og fugleliv er på vej tilbage til fordums storhed.

Så selvom man kan forarges over landbrugets behandling af naturen, er der trods alt lyspunkter.
Genopretningen af Skjern Å er et af dem.

Fuglene stortrives ved den genslyngede Skjern Å
Skjern Å - Danmarks største naturgenopretningsprojekt
Skjern Å Naturprojektet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.11
Kurt's kandidat

Det kræver stor forankring i folketingsgruppen, og jeg kommer som helt nyt medlem. Jeg mener ikke, at det er så vigtigt at finde den ene person lige nu. I stedet handler det om at finde et ledelsesteam ligesom på en moderne virksomhed. Et team, der kan tegne strømningerne i partiet.
Christine Antorini (S), nyvalgt medlem af folketingsgruppen

Right said Fred.
Et ledelsesteam må være løsningen mens vi venter.

Christine Antorini (S)
Partifæller kalder Antorini-sejr for fusk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.12
Flydende jazz
Med den nye attraktion i Københavns Havn "Saga Queen" er der måske mulighed for en jazzbåd i København ligesom på Moldaufloden i Prag. Det må vi som musikere arbejde for.
Per Krogen, jazzmusiker

Hørt!

Saga Queen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.13
Den rigtige vinder
Selvom snakken allerede gik om ham som vinder i fredags, går der lidt tid før årets vinder, Jakob Sveistrup, helt har forstået, at det er ham, der skal repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i Ukraine om to måneder.

Sikke et talent!

Endnu en aften som stjerne
Jeg tænker på Iben, når jeg synger
Jakob blev aftenens MGP-stjerne
Et ikke særlig dansk grandprix
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.14
Med bunden nedad

Skattelettelser vil uundgåeligt have negative konsekvenser for bunden af samfundet, fordi de udgør et indtægtstab for staten. Det vil forringe servicen for folk, der er afhængige af offentlige ydelser. Penge gror jo som bekendt ikke på træerne, så enten må man droppe ydelserne eller kræve de tabte penge ind i form af højere brugerbetaling, som vi har set det med taksterne for børnepasning og i den kollektive trafik.
Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet)

Skattelettelse er et elegant ord for nedskæring.
Det har vores regering forlængst forstået.
Minimalstat i skiver.

Den tunge ende nedad
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.15
I strid sne

Vers:
No'en kan li' en forårsdag, det bli'r deres egen sag,
andre elsker sommerskov'n, når de'r fuglesang forov'n.
Eller gyldent efterår med de farver alting får,
gi' mig hel're vinteren, jeg vil synge en sang om den.

Og refrænet:
Der er sne, sne, sne, sne, hvor man kigger hen,
hele verden er ren og fin igen.
Når de små ting danser, danser vi med dem,
og synger en snevals, der kalder humøret frem.

Børnene jubler, mens de voksne bander sneen langt væk.
Har vi glemt noget...?

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.16
Permalys
Anledningen til, at styrelsen nu helt vil af med det gule lys, er et forsøg i Odense, hvor 2.000 cyklister siden efteråret har kørt med en ny type diodelygte, der er fastmonteret i navet på for- og baghjul. På hjulets eger sidder en magnet, der skaber hvidt lys i lygterne, når hjulet drejer rundt. Der er ingen friktion, så lygten belaster ikke benmusklerne som en almindelig dynamo.

Hvis de nye lygter virkelig er så problemfrie som der lægges op til, er der ikke meget at betænke sig på.

Væk med de gule forlygter
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.17
Kyoto helt privat
Onsdag den 16. februar trådte Kyotoaftalen i kraft. Den binder lande, der har tiltrådt aftalen til samlet set at nedsætte deres udledning af seks forskellige drivhusgasser med 5,2%. Det lyder alt sammen meget storpolitisk, men du og jeg har faktisk mulighed for selv at lave vores egen private Kyotoaftale.

Det var måske ikke nogen dum idé.

Sådan laver du din egen private Kyotoaftale
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.18
Av min arm!

Uanset om man kan forklare virkningen eller ej, kan man som gigtpatient trygt benytte sig af en behandling som denne. Den er jo uskadelig, og hvis man virkelig føler sig hjulpet, er det jo ret ligegyldigt for patienten, om det kan dokumenteres eller ej.
Jerk W. Langer, læge og videnskabsjournalist

Nemlig.

Armbånd lindrer gigtsmerter
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.19
Yeah, yeah, yeah!
Og de kommer i titusindvis hvert eneste år fra hele verden for at kigge på gadedøre, rundkørsler, genopbyggede frugtlagre eller barer hvor en af de fire har brugt pissoiret. Og alle Liverpudlians har deres egen historie om deres ungdom med beatlerne, løjerligt nok også folk i fyrrerne, som med lidt god vilje har været seks-syv år på det tidspunkt, kan fortælle om, hvordan Paul blinkede til lige netop dem fra scenen i The Cavern. Men på en eller anden måde er det ok.

Der kan man se, hvad drømme er lavet af.

Gensyn med Liverpool
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.20
Ribe & Janteloven
Ribe Domkirke er en af de danske kirker med det bedste ry. Personlig har jeg aldrig forstået hvorfor. Mærkværdig ser den ud, bygget af tre forskellige bygherrer i tre forskellige perioder af tre forskellige sten. Revet ned og bygget om utallige gange, det kan aldrig blive godt.

På musikfronten har organist og komponist Rued Langgaard arbejdet i Ribe Domkirke i en årrække. Han blev på et sent stadie af sit liv bortvist fra hovedstaden til en af rigets fjerne afkroge, hvor magthaverne håbede han ville gå i glemmebogen. Det skete ikke, så om ikke andet har Ribe Domkirke fostret vores største komponist inden for orgelmusik - og måske indenfor musik i det hele taget. En musikalsk gigant, der var for stor en mundfuld for den danske jantelov.
Tak og lov for Langgaard!

Ribe Domkirke
Ribe Domkirke
Orglet

Rued Langgaard (præsenteret i tekst, billeder, musik og tale)
Artikler og litteratur
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.21
Nærkontakt
Den findes. Den kærlighed og tillid, som gør blind. Som fortrænger det ubehagelige. Som skygger for sandheden og lader livet forblive en succes, indtil Faldet er lige så uundgåeligt, som det er uforklarligt for rationelt tænkende mennesker.

Nu er det åbenbart for enhver, at også en minister kan rammes.

Faldet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.22
De Organizer
Man har i over et halvt århundrede kendt til eksistensen af en eenakts opera, "De Organizer", som James P. Johnson komponerede og Langston Hughes skrev librettoen til.
Stykket blev opført én enkelt gang i 1940, hvorefter partituret forsvandt sporløst.
Stykket er nu omsider, efter at forskellige brudstykker er dukket op, blevet rekonstrueret af pianisten James Dapogney, og har haft repremiere i december 2004.
Historien kan læses på linket De Organizer Restored.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.23
Højt at flyve...
Ifølge en lang række vidner i en omfattende retssag, der slutter på torsdag i Paris' byret, oprettede Mitterrand en hemmelig celle i Elysée-palæet til aflytning af mindst 150 mennesker, heriblandt en journalist og forfatter, der var kommet på sporet af hans udenomsægteskabelige affærer og den hemmelige datter Mazarine.
Det bragte således en del morskab, da anklagemyndigheden afspillede et interview fra marts 1993, hvor Mitterrand hårdnakket benægtede alt: »Elysée lytter ikke til noget, jeg tror ikke, man ville falde til så dybt et niveau.«

Men falde gjorde han - præsident Francois Mitterand - for uanset sympati med hans person og politik må embedet kunne tåle det eftersyn, der er lakmusprøven for demokratisk sindelag.
Noget tyder på, at det kommer til at knibe.

Mens et fransk helgenbillede krakelerer
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.24
De kom flyvende om natten
Det begyndte en lørdag nat i september sidste år, da den libyske yngling kom i klammeri med den franske ordensmagt efter i sin Porsche at have kørt ræs op af Champs-Élysées. En af hans livvagter tog sin opgave så alvorligt, at han sendte en af de franske betjente på sygeorlov. Gaddafi junior hev sit blå diplomatplads op af lommen og slap for yderligere tiltale, mens hans to livvagter måtte overnatte bag tremmer.

Åh de pæne unge mennesker, gid de længe leve må...

Gaddafi Jr. - en omstridt student
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.25
Det gamle træ

I begyndelsen var Ordet.
Og Ordet var hos Gud.
Og Ordet var Gud.

Det gamle træ, der truede med at falde ud på Gyldenløvesgade ved Skt. Jørgens Sø, har på sine gamle dage fået en ansigtsløftning og konverteret til et levende budskab. Dels er de viste figurer hugget ud, og dels er den citerede tekst hugget ind.
Jeg har prøvet at finde kunstværket i kommunens oversigt over monumenter, men det mislykkedes.
Giv mig et praj, hvis du finder det.

Monumenter

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.26
En af de store
Min hyldest til Martinello er endelig færdig.
Det var også på tide.

Martinello
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.27
Den indvendige styrke
A new low cost system of individualized psychological training ensures the development of a winning edge.
This individualized approach magnifies the effectiveness of the training process tenfold.
Every athlete who uses this four part basic mental training system is guaranteed to learn how to enter the ideal psychological state sometimes referred to as "The Zone”, establish and maintain powerful success expectations and form and sustain an unshakable, positive attitude.

Ja, det lyder jo godt nok noget hokus-pokus med alle de superlativer, men på den anden side opremses en række sportsfolk, som alle er begejstrede for produktet.
Sku' vi prøve?

You've trained your body - now train your mind!
Unlock the hidden powers...
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Febr.28
Stormagtsdrømme
Hvad nu hvis... Ja, hvad nu hvis Danmark havde erobret Skåne, Halland og Blekinge tilbage, eller hvis Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige ikke var gået i opløsning? Mange danskere med en vis historieinteresse har sikkert gjort sig tanker som disse. Hvad de færreste imidlertid ved er, at Danmark i 1730erne og 1740erne havde en udenrigsminister, der ikke lod det være ved tankerne, men som i høj grad gjorde noget ved det.

Der var gang i stormagtsdrømmene i de gode gamle dage...

Da Danmark ville købe Sverige
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.01
En gammel nyhed
Danmarks formentlig ældste sildemåge er fundet død på Anholt. Den blev 31 år og 1 måned, oplyser Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum.

Ja, og det stod i Politiken den 23. december sidste år.
En gammel nyhed.

Danmarks ældste sildemåge død på Anholt
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.02
Big Time
If you like jazz and you like to take a cruise, there is nothing better than taking the Jazz Party at Sea on Norwegian Cruise Line. My wife and I agreed, so we signed on the fourth annual party on the Norwegian Sun, which left Miami this October for a week's cruise of the Western Caribbean.
This fall's cruise honored the 100th birthday of tenor sax great Coleman Hawkins with a stellar lineup of saxophonists to pay tribute, including Benny Golson, Jimmy Heath, Lou Donaldson, David "Fathead" Newman and Hank Crawford. Among other veteran jazz greats appearing were trombonist Curtis Fuller, pianist Junior Mance, guitarist Larry Coryell and drummer Jack De Johnette.

Larry Taylor

Wow, lyder det ikke lækkert: et krydstogt med førsteklasses jazzmusik!!
Hvad holder os tilbage.....nå ja, pengene...imens du finder dem frem, kan jeg fortælle at Larry Taylor er manden der spillede el-bas hos Canned Heat i 1960'erne, også på en del af Harvey Mandel's solo projekter, og senest på Tom Wait's live album, "Big Time".
Big Time, si'r jeg bare.

Taking a jazz cruise on the Caribbean
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.03
SULFO
Er du Amagerkaner?
Og i særdeleshed Sundbyfanatiker?
Så kig på SULFO og få afløb for tendenserne.

SULFO (Sundby Lokalhistoriske Forening)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.04
Hvilken vej?
Snittet er forskelligt, men metervaren er den samme. Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt er klædt i jakkesæt af samme nålestribede stof, da vi beder de to socialdemokratiske formandskandidater om at forklare deres politiske forskelle.

Partiet med føling for jævne lønmodtagere og socialt udsatte har kastet sig ud i en hårdt tiltrængt debat om den fremtidige retning.
Foretager man sig intet, er vejen til glemsel sikker.
Foretager man sig det forkerte, er vejen ud i det politiske mørke også sikret.
Det nagende - og til stadighed ubesvarede - spørgsmål er derfor: hvilken vej skal vi gå?

Det handler om politik

Tilbage til fremtiden
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.05
Stå aldrig til søs...
I følge grundloven er man med sin person forpligtet til at bidrage til landets forsvar. I 19-årsalderen skal man møde til session, hvor man efter en lægeundersøgelse udtages til værnepligt i en af forsvarets grene.

Sådan skriver en mand der virkelig har været til søs.
Nyd historien.

Fra fred til krigslignende forhold
Orlogsgast igen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.06
The Dog
Bryggeriet Newcastle, ligger som navnet siger i nord England, og brygger nok den mest populære engelske ale, der har øgenavnet "the dog", det kommer fra at når mændene i Newcastle ville på Pub, så fortalte de deres koner at de gik tur med hunden.

Og hunden hedder Newcastle Brown Ale, som en dag stod på bordet og så ensom ud. Så var der vel ikke andet at gøre end at lufte den...og jo, den har charme, køteren, fungerer fint som sparringspartner, når man skal kæmpe sig gennem ½ tons opvask og Garner banker løs på hakkebrædtet.
Men jeg foretrækker altså de mørke belgiere, som ganske vist kræver koncentration og nærvær, men som til gengæld giver en smagsmæssig og æstetisk oplevelse ud over det sædvanlige.
Sådan er det bare.
Sorry.

Newcastle Brown Ale
Newcastle Brewery
The Dog
Øltyper
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.07
Frie varer
Det må betyde noget i retning af gratis programmer.
Og det er lige hvad det er: gratis programmer.
Freeware
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.08
Vor mand i Cairo
Ib Rehne forsvandt ud i mørket en dag i 1982, hvilket dog langtfra betød at han var død.
Det er han til gengæld nu, hvor hans navn i mellemtiden har udødeliggjort sig selv.
Ib Rehné, Cairo
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.09
Forvirret?
Reklamer for en sten pryder for tiden bybilledet. Det har nu pirret din og mange andres nysgerrighed. Desværre må vi skuffe med meddelelsen om, at "den er ikke længere end det". Nysgerrighed og reaktion var alt, vi var ude efter. Blot for at teste og derefter gøre opmærksom på, hvor stor gennemslagskraft trafikreklamemediet har. For tænk - kan vi skabe opmærksomhed om en sten, kan vi med stor sandsynlighed gøre det samme for et hvilket som helst rigtigt produkt.
Læs mere på www.afajcdecaux.dk

Ja, det lykkedes i høj grad at pirre nysgerrigheden.
Hvad årsagen så kan være...

Stenen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.10
Tillykke!
Rico er om nogen bidt af en gal cykelrytter, og er uden tvivl den person i Danmark der ved mest om cykelløb. Det har TV2's seere nydt godt af i de mange år Rico blev brugt som ekspert i studiet under Tour de France.
Et stort og velfortjent tillykke med fødselsdagen fra Danmarks Cykle Union og CyclingWorld.
Dagen markeres med en reception i Ballerup Super Arena kl. 14-16.30.

Cykelsportens grand old man fylder 60.
Et stort tillykke også fra Cykelkurt!

Henrik ”Rico” Elmgreen fylder 60 år
Cykelprofessoren runder 60
Banemanden fra Ballerup
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.23
Kongekaffe
Verdens bedste kaffe kommer fra Jamaica, Blue Mountain kaffe. I filmen "Live and let die" udbryder James Bond ved morgenbordet efter en slurk af sin kop: "Blue Mountain Coffee, the most delicious in the world ..."

Jamaica Blue Mountain regnes for verdens bedste - og dyreste - kaffe. For år tilbage, da jeg arbejdede på DEMKO, havde vi en eksklusiv kaffeklub som indkøbte eksotiske bønner rundt omkring. Hver dag efter frokost malede vi dagens ration af luksuskaffe, som blev nydt, bedømt og diskuteret.
I sammenligning med disse kaffer kan andenrangsmærker som Merrild, Karat, Gevalia og alle de andre godt gå hjem og lægge sig. Der er smag og kvalitet til forskel. Vi skal op omkring 20-70 kroner pr. færdiglavet kop før vi har med rigtig kaffe at gøre. Derfor gi'r jeg heller ikke meget for diverse annoncekampagner, hvor man forsøger at bilde forbrugeren ind at 500 gram surrogat kan købes for tyve-tredive kroner. Det er selvfølgelig det rene gas.
Når man først har smagt den ægte vare ved man, hvordan rigtig kaffe smager.
Prøv selv.

Blue Mountain kaffe fra Jamaica
James Bond og verdens dyreste kaffe
Specialkaffer, high quality
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.24
Paging
Vi var inde og spise et sted. Mens vi venter på maden, bliver vi udstyret med en dims som langsomt blinker rødt. Efter et par minutter brummer og skaber den sig, samtidig med at 117 røde lys blinker i takt. Det betyder altsammen, at maden er klar, og så er det ellers om at komme afsted...
Med et fint ord kaldes den form for advisering for paging. Der er tilsyneladende et umætteligt marked for den slags udstyr, som kan bruges alle steder hvor der ventes eller er behov for separate opkald.
Et amerikansk firma har specialiseret sig i paging: LRS.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.25
A long time comin'
Menneskelivet kan måske forlænges til 1.000 år, mener aldersforskere. Men hvad sker der så?
Hvis du vil vide, hvordan evigheden føles, så se filmen »En ny dag truer« med den amerikanske komiker Bill Murray i hovedrollen. Her spiller han meteorologen Phil Connors, som af uforklarlige grunde pludseligt vågner op på den samme dato - hver dag! Og ikke nok med at datoen er den samme. Alt er det samme: Hver dag hilser de samme mennesker på ham på nøjagtig den samme måde (Phil er den eneste, der oplever fænomenet). Skyerne har den samme form, og radionyhederne samme indhold. Alt er uforanderligt, blot ikke ham selv og hans handlinger.

Er lykken det evige liv?
Et godt spørgsmål.
Uden garanti for et godt svar.

Herfra til evigheden...
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.26
Den anklagede har ordet

Det er et gammelt interview med Chet Baker fra midten af 1960'erne. Tilsyneladende føler han sig misforstået af de forskellige landes politi og presse - et fænomén som også fandtes dengang. Baker var jo en slags jazzmusikkens svar på James Dean, så der var altid publicity omkring hans gøren og laden. Men ret skal være ret, sådan som Baker fremlægger sagen, kunne det godt se ud som om pressens og politiets behandling af ham har været ude af proportion....på den anden side har Chet Baker alle dage været kendt som - udover selvfølgelig at være en førsteklasses musiker (det er derfor jeg gider skrive om ham) - selvvalgt narkoman af den uforbedrelige skuffe. Jeg ved ikke hvordan det hele hænger sammen, men sandheden ligger måske et sted midt imellem?
Det er ihvertfald interessant at høre hans egen version af diverse skandalesager.

Chet Baker's tale of woe
Chet Baker
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.27
Pengetanker
Verden ville blive et bedre sted, hvis man skabte en global valuta, mener den amerikanske økonom og »gudfar« til euroen Robert Mundell. Den ville bremse destruktive udsving i valutakurser med store kriser til følge og gøre verdensøkonomien mere effektiv og gennemsigtig. USA og eurolandene bør gå forrest i samarbejdet om valutaen, mener Robert Mundell.

Helt enig - en fælles valuta er et vigtigt skridt hen imod en mere stabil verden.
Men at europæerne skulle være nødt til at trimme deres sociale systemer, som Mundell anbefaler, er der da ingen grund til. Vi kunne modsvarende bede amerikanerne om at behandle deres egne befolkninger lidt bedre. Det ville uden tvivl virke stabiliserende både politisk og økonomisk.

Samme mønt i Køge og Kuala Lumpur
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.28
Verdensmesteren
Danske Alex Rasmussen blev søndag morgen dansk verdensmester i scratch Los Angeles. Rasmussen vandt foran den forsvarende verdensmester, Greg Henderson fra New Zealand og den kendte 6-dagesrytter Matthew Gilmore, der har belgisk pas.

Ja flot er det, men for os som har fulgt Alex Rasmussens vej mod toppen, kommer VM-titlen ikke som den helt store overraskelse - dog ikke mindre velkommen af den grund. Det er dansk banecykling, når den er bedst.

Alex Rasmussen verdensmester
Alex Rasmussen
Debat
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.29
På svensk militær facon
Hos os er en cykel en cykel og intet andet. Vores model går 40 år tilbage i tiden og blev designet af militæret efter deres behov dengang. Samme filosofi gælder for os i dag; at skabe en enkelt, robust og prisværdig cykel.

Man ser den efterhånden allevegne, Kronan cyklen. Om den er bedre end så meget andet er vel et spørgsmål, men virksomheden har ihvertfald fået banket et image op. Det kan man køre langt på.

Kronan Cykel
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.30
Portal sammensmeltning
Portalerne antikvariat.net og bibliotek.dk har samlet deres søgefunktioner, så man nu får tilbudt enten at låne eller købe en bog antikvarisk på samme tid.

Fin idé.

Søg bøger til køb og lån på samme tid
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Marts.31
Fin lille cykeltur
Fra en debatside:

Hej alle i cykeltosser...
Jeg har altid haft en "drøm" om at deltage i Årh.-Kbh. og kan se at nu er det sidste chance. Hvordan ser det ud rent praktisk med selve cykelturen. Hvor lang tid har man til turen, hvad hvis man bliver nødt til at opgive undervejs.
Ikke mindst, hvordan ser jeres træning ud op til sådan en tur, hvordan har jeres tider været op til tidligere ture ?
Min form er ok, men ikke imponerende, så det kommer til at koste blod sved og tårer for mig, men kunne godt tænke mig at høre lidt om jer andre's erfaringer og gode råd op til sådan en tur. Jeg går ud fra at bagefter smider man cyklen ud og nægter pure, for altid, at cykle igen...
Mvh.
Manse

--

Jeg ved ikke præcis hvor lang tid man har, men det er over 18 timer. Hvis du må opgive, kan du blive transporteret til mål, ikke til Århus.
Her kan du se tiderne på løbet:
http://www.aarhus-koebenhavn.dk/result2004.htm
Hvis din form er ok, får du ingen problemer. Sidste år kørte jeg turen uden at have trænet så meget som 1 km, kun daglig transport på gennemsnitlig 15km. Jeg havde ingen problemer med turen, men var nu også 16 timer om det.
Men jo bedre form, jo sjovere er turen. Jeg har endnu ikke haft lyst til at smide cyklen ud efter turen, faktisk lige modsat, har jeg haft lyst til mere.
Mvh
Kenneth

--

Ja, løbets retning er fra Århus mod København. Ens bagage bliver kørt med lastvogne i den retning. Der kører et "fejeblad" bag rytterne, som samler dem op, der er for langsomme. Da jeg styrtede i Fredericia i 2003, kom jeg tilbage til ruten, da fejebladet kom forbi. De ville samle en mand op, men han bad, om han ikke lige måtte få lov at cykle over Lillebæltsbroen først. Han havde lovet konen og sig selv, at så langt ville han nå. Jeg vil tro, man også kan give op på depoterne og blive samlet op der af en bus. Der er officials på alle depoter, som kan tilkalde hjælp over mobiltelefon. Så længe man holder sig til ruten, bliver man altså ikke efterladt. Og styrter man og udgår, bliver ens cykel kørt til København.
Venlig hilsen
Henrik Münster
Esbjerg

Med andre ord:
Århus-København er en fin lille cykeltur, som kan klares af de fleste.

Aarhus-København
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.01
Et nationalt reservat
Danmark har ikke øde bjerge og vidtstrakte savanner. Men i det nordjyske ligger et 80 km2 stort område, der rummer ikke mindre end to rene naturperler med urgammel løvskov, store bestande og krondyr og vildsvin, ynglende kongeørn og med den sidste store højmoseflade, der er tilbage i det europæiske lavland.

Som det foreløbigt eneste sted, hvor der yngler Kongeørn, kan Lille Vildmose stærkt anbefales til alle der længes efter at opleve uregerlig dansk natur. Vi var deroppe en dag i sidste måned og faldt med et brag for det unikke mennesketomme område, der på mange måder minder om Skåne, hvor bevidstheden omkring naturbeskyttelse er betydelig længere fremme end i Danmark. Heldigvis har Åge V. Jensen's fonde opkøbt store dele af den jydske vildmose, som på denne måde er reddet fra fremtidig erhvervsudvikling og bebyggelse - og forhåbentlig en dag ender som dansk nationalpark.

Udsigt til kongeørne, krondyr og skarver (indvielse af observationsskjul 7. nov. 2004).
Lille Vildmose
WWF Danmarks vision for Lille Vildmose
Kort over Lille Vildmose
Fugletårne
Dyre- og fugleliv
Lille Vildmose

Seneste nyt:
Nådada, det kan nok være at stemningen blandt de lokale åbenbart går i en ganske anden retning end den officielle: Nationalpark i stærk modvind.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.02
Gl. Vraa Slot
Er du alligevel på samme kant som Lille Vildmose, er der ikke langt til Gl. Vraa Slot, hvor en weekendoplevelse sammen med din ven/veninde og/eller famile er en oplagt mulighed. Hovedbygningen stammer tilbage fra 1300-tallet, så det er en gedigen oplevelse at spise middag i slottets kælder, hvor hverken kulde eller varme trænger igennem de metertykke mure.
Et besøg værd.

Gl. Vraa Slot
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.03
Fortidens fejltagelser - og nutidens
Set i bakspejlet er det let at pege fingre ad fortidens fejltagelser, men man må forstå fortiden på dens egne betingelser. En eventuel "nytteværdi" af denne historie må være, at den giver os mulighed for bedre at forstå vor egen tid.
Claus Skov, forfatter af materiale til lokalhistorie Sydfyn

Jamen så lad os da se, om vi kan lære noget...

Humble fattiggård
Den trollenborgske arbejdsanstalt
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.04
På mærkerne
Et frimærke med et portræt af svigermor.
Så bliver brevet lettere at skille sig af med.
Kom på mærkerne
PhotoStamps
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.05
En hurtig hjemmeside
Og så til næsten ingen penge.
Lige til at overkomme.
web10
demo
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.06
Elektrisk & Lokal
Du kan:
      - Læse de seneste lokale nyheder
      - Check alle de aktuelle, lokale begivenheder
      - Se, hvad der kommer i TV
      - Få din egen e-mail adresse - gratis
      - Annoncére på ByNet.dk (for virksomheder)
      - Søge i ByNet.dk erhvervsdatabase
      - Finde de lokale virksomheders tilbud
      - Søge i foreningsdatabasen
      - Sende et postkort
...og meget mere

Den lokale sprøjte skaber sjældent sensationer.
Til gengæld er den overskuelig.
Og gratis.

Bynet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.07
Lige her!
Standardløsninger kan være udmærkede, men...
     - de passer sjældent helt perfekt,
     - de kræver undertiden en vis smidighed,
     - og måske skal du kun bruge halvdelen?
Hvorfor ikke få en hjemmeside, der passer til DIG og lige netop det, DU skal bruge den til?

Det gjorde bl.a. tidligere minister Henrik Dam Kristensen, postbudet fra Vorbasse.
Rapport fra Henrik Dam
www.ligeher.dk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.08
Mejerigtigt

"Mælk, det er dejligt" af Scherfig

Kom tilfældigt forbi, og vågnede med et spjæt ved synet af det herlige billede.
Det fine gavlmaleri finder man på Kapelvej, lige ved Hellig Kors Kirke (som også er et besøg værd).

Hans Scherfig (1905-1979)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.09
Blågårds Plads
Det hele startede for 300 år siden, da kong Frederik 4.s bror prins Carl i 1706 overtog et barokt statholder-landsted straks uden for hovedstaden.

Og så får vi ellers historien fortalt spændende og medlevende.
Masser af fine detaljer og billeder.

Stenbroens granit-oase
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.10
Helvedet i nord
Why above all other classics is "La Pascale" venerated?
At only around 260 kilometres it is not the longest of the classics (that distinction was held by the paced Bordeaux - Paris); Paris - Tours is generally faster, the Tour of Lombardy has far and away a more beautiful setting; Milan - San Remo, coming at the beginning of the year, has a more eagerly anticipated build up, whilst some would have it that the Belgian Classics, and particularly Liège - Bastogne - Liège are physically the hardest. Yet Paris - Roubaix remains the classic above all others, exerting an almost talismanic grip on its devotees.

Som skrevet står, der er noget specielt ved dette løb - noget som ikke kan forklares.
Det er heller ikke nødvendigt, hvis man har set Jørgen Leth's film, En forårsdag i helvede.
TV-2 sender direkte derfra i eftermiddag.

Paris-Roubaix
54,7 km på brosten i Paris-Roubaix
Optakt Paris-Roubaix
History
Resultater 1896-2004
Løbets favoritter (med oversigt over de 26 pavéer)
En forårsdag i helvede
Videofilm fra Paris-Roubaix
Debat
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.11
Fra pianofronten
Vi har aftalt et pianoarrangement med Juhl Sørensen, Brofogedvej 10, Kbh. NV.
Det bliver fredag den 15. april kl. 16-18.
Her vil vi bese virksomheden og prøve de forskellige Steinway modeller.
Derefter en pause, hvor Juhl Sørensen vil byde på et glas vin.
Efter introduktionen samles vi i den lille koncertsal ovenpå, hvor der står et Steinway koncertflygel model D.
Her vil Niels Balle og jeg lave en lille Jazz Clinic, hvor vi vil fortælle og spille et par numre.
Vi vil opfordre andre pianister i klubben til at komme med et bidrag på et eller to numre.
Der er maximum mulighed for 40 deltagere.
Derfor er tilmelding nødvendig på musikkrogen@webspeed.dk
Arrangementet er gratis.

Venlig hilsen
Per Krogen
Jazzpianoklubben

Jazzpianoklubben
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.12
Bananen
Bananisports vartegn er den høje kvalitet og de håndbyggede stel. Hvis du er træt af 'køb-og-smid-væk' cykler og er villig til at ofre fra 2500,- så kom ind i Banani og få en maksimal cykeloplevelse. Vi reparerer og klargører også din cykel hvis der kommer problemer.
Butikken blev åbnet i 1953 af den tidligere cykelrytter Bendt A. Nielsen, der var kendt som 'Bananen'. Hans søn, Sverre, er siden blevet stelbygger for butikken og har lavet kvalitetsstel i en årrække.

Bananen er efterhånden en gammel dreng på over 80, men står ofte selv bag skranken. Butikken er en af dem man kan stole på - ikke noget med forkromet salgsgas og fordækte tilbud, her er det ærlig snak for pengene. Det sjove er, at flere af varerne (f.eks. Dutch Perfect dæk) er væsentlig billigere end andre steder i samme brance (vi undlader hensynsfuldt at nævne navne). De håndbyggede stel er virksomhedens flagskib. Afdelingen kører så godt, at tidsbestilling er nødvendig for at komme i betragtning. En forretning der kun kan anbefales.

Banani
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.13
Den cyklende præsident
En af de mere interessante ting er, at præsidenten tilsyneladende godt kan lide kunstnere, der ikke kan lide ham.
Joe Levy, redaktør af Rolling Stone

En anden interessant ting er, at præsidenten tager sig nogle raske cykelture på sin mountainbike.
Det skal han ikke høre et ondt ord for.

Det hører Bush på sin iPod
Bush hører protestsange på sin iPod
Se George W. Bush' playliste
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.14
Arven efter firebanden
Derfor, Helle, tredje hovedpunkt i pagten: lad de radikale forblive ridderne af den moderigtige kaffetår uden reel indflydelse i Folketinget. Og søg makkerskab med det parti, der har de vælgere, som Socialdemokratiet havde, før det blev et djøf-parti, Dansk Folkeparti. Hvis der skulle være socialdemokratiske parlamentarikere, der ikke kan lide lugten af Pia Kjærsgård, kan de jo bare gå over i caffe latte-partiet, hvor der lugter så dejligt af selvglæde, og hvor man kan spejle sig i glasvæggene.

Det er klar besked fra en af partiets venner: skal Socialdemokratiet overleve som andet end en parantes i historiebøgerne, er det nødvendigt med en kursændring. Jeg er bestemt ikke enig med Hyltoft i alt, men som oplæg til nye tanker er det fremragende.

Og hvad så nu?
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.15
Fordømmelse eller forståelse?
Da vi blev samlet med de andre grupper, begyndte marchen tilbage til kasernen. Der blev ikke mælet et eneste ord i vores gruppe, knuget som vi var af sorg, skam, ydmygelse over det skete. Historiens vingesus føltes også i sådan et øjeblik. Ingen af os kunne være i tvivl om, at vi var aktive deltagere i begivenheder, der ville blive nedfældet i vort lands historie. Kunne vores indsats få andet end skammens eftermæle? Vi havde deltaget i danmarkshistoriens korteste krig. Nogle af os fattede det først, da det hele var forbi. Glemt var det heller ikke, hvad vi havde hørt og læst om Finlands tapre kamp mod en overmægtig fjende. Vi skulle bare give op, før det var begyndt.
Oscar Madsen, værnepligtig 9. april 1940

Og det spørgsmål præger fortsat debatten herhjemme: skulle vi have fortsat?
Skulle vi??

Havde vi ikke overgivet os, var vi blevet slagtet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.16
Hejremanden
Hejremanden har taget et IT-kursus.
Og oprettet sin egen hjemmeside.
Nu kan hele verden kigge med.

Hejremanden himself
Hejremanden, 1
Hejremanden, 2
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.17
Radiomanden
Det er nu snart 30 år siden, at Jesper Andersen slog døren op til sin nye forretning JA Radio tilbage i 1975. JA Radio har derfor en kendt butiksfacade på Frederiksberg...

For lydfolket er JA Radio sagen, alt fra PA-anlæg til transistorradioer haves.
Forleden dag stod f.eks. den fabelagtige transistorradio LL, model Piccolo i vinduet, nytrimmet og renoveret til salg for 1895 kr. I sine velmagtsdage i 1960'erne var radioen cirka det bedste man kunne få, hvis man ville have stor lyd og prima kortbølge.
En fin radio og en fin forretning.

JA-Radio
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.18
NetBorger
Det er slet ikke så tosset at søge sine oplysninger her.
For eksempel er der forklaring på, hvordan man får udbetalt ATP-pension, efterløn og folkepension.

Netborger.dk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.19
Det ufrie valg
Arla mig her og Arla mig der....nede i supermarkedet skal man ligefrem lede for at finde noget der ikke står Arla på.
Er det ikke bare skønt med disse mastodonter der systematisk kvæler enhver konkurrence, så man efterhånden ikke kan se, om biksen er kommunistisk eller kapitalistisk - forskellen er ens.
Heldigvis er der stadig nogle der stritter imod - Thise f.eks.
Længe leve dem!

Thise Mejeri
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.20
Det svære net
Internettet rummer ufattelige mængder information, men man skal ikke tro på alt i cyberspace. Det kan være svært for både folkeskoleelever og journalister at skelne mellem fakta og fiktion.

Ja, der er mange muligheder for at fare vild.
Artiklen opremser et par stykker.

Falske hjemmesider florerer fortsat
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.21
Peter Pan
Hvordan skal en hjemmeside se ud?
Det er der mange svar på.
Peter Pan er et af dem.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.22
Søg - og du skal finde
Det koster ikke noget at installere agenten, og det tager få sekunder at få det gjort.

En risiko der er værd at løbe...

Nyhedsagenten i forbedret udgave
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.23
Livet kan fortsætte
Beboernes talrige klager til kommunen gav pote, da et politisk flertal i Københavns bygge- og teknikudvalg erklærede, at man annullerer planerne om en beboelsesejendom midt på områdets grønne plet.

Man kan sikkert diskutere den kommunalpolitiske imødekommenhed i al almindelighed, men i det konkrete tilfælde blev beboernes ønsker da langt om længe hørt, så her er der kun grund til anerkendelse.
Børnene kan lege videre og de voksne ånde lettet op.

Grønt åndehul overlever
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.24
Med eller uden tro
Jeg har ikke altid vidst, at jeg ville konfirmeres. I starten var jeg bare med i undervisningen for sjov. Jeg tror ikke på Gud som sådan, men jeg synes, det er nogle gode budskaber og idealer, som kristendommen formidler. Men at der sidder en eller anden Gud oppe i himlen, det tror jeg ikke på.
Konfirmand anno 2005

En ny generation af konfirmander er på vej - med eller uden tro.

Kan tvivl flytte bjerge?
Gud og kristendom i centrum
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.25
Metroens mand
Når man bor her, skal man virkelig kunne mærke at her sker noget. Vi bliver aldrig den største metropol i Europa, men vi kan blive den bedste. Inden for miljø, boliger, kommunal service, kulturliv og uddannelse. Folk skal virkelig have lyst til at blive boende.
Lars Engberg, Overborgmester

Apropos lørdagens indslag (23. april), så kan man få en idé om de politiske vinde på Rådhuset ved at læse interviewet med den midlertidige overborgmester, Lars Engberg.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.26
Hvis krydsen kradser...
så er der kun eet at gøre: krads igen!
Krydsord
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.27
Den direkte kontakt
TalentBasen.dk er stedet for dig, der har talent eller har brug for det.
Så enkelt kan det siges.

Ja, og selv om alt stadig ikke er helt færdigpudset, forekommer ideen indlysende og rigtig. Det var under pianoarrangementet hos Juhl Sørensen den 15. april (hvor vi bl.a. fik demonstreret de fremragende Steinway klaverer), at Christian Muhs benyttede lejligheden til at lægge et ord ind for sin idé.
En uundgåelig succes.

TalentBasen.dk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.28
Kolbøttefabrikanten
Vi er konstant bange for at gå på røven. Det tænker vi på hele tiden. Jeg vågnede op kl. et i nat og tænkte: Nu går det ad helvede til. Det er det, der sker, når du blander hobby og passion sammen med et alt for stort ego. Men går det galt, så må jeg jo bare blive storskrydende pølsemand.
Peter Aalbæk Jensen, adm. direktør, Zentropa

Ålen fortæller om ledelsesstil, mens vi andre funderer over Zentropas indiskutable succes.

Direktør på kolbøttefabrikken
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.29
Bravo Europa!
Så skete det endelig: Airbus A380 gik i luften helt uden problemer.
Det lover godt for fremtidens europæiske luftfartsindustri.
Verdens største passagerfly
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.April.30
Det globale håb
Hvis vi vil være industrialiseret og fortsat udvikle vore samfund, har vi brug for udenlandske investeringer. I den proces skal det også være profitabelt for investorerne. Derfor betaler vi i øjeblikket globaliseringens pris. Jeg tror, at det endelige resultat vil blive en win-win situation, hvor alle parter drager fordel af udviklingen. Men på kort sigt må jeg være oprigtig og sige, at kinesiske arbejdere ofrer meget. De har job og løn, men arbejder meget, og nogle gør det med risiko for deres liv.
Su Liqing, næstformand, ACFTU (All China Federation of Trade Unions)
Globaliseringen skal gøre ondt før den gør godt

Der er mange arbejdsmiljøproblemer i Kina. Det rigtige for danske virksomheder er derfor at begynde helt forfra ved fra første dag i Kina at gå i dialog med leverandørerne og fortælle om de standarder, man forlanger. Hvis leverandørerne vedvarende har alvorlige arbejdsmiljøproblemer, kan næste skridt være stikprøver og repressalier, hvis reglerne ikke overholdes.
Marie Busck, rådgiver, Institut for Menneskerettigheder
Kinas arbejdsmiljø må sejle sin egen sø

Vi har tidligere diskuteret globalisering her i Kort Nyt (f.eks. 2004.Dec.15, 2004.Dec.20 og 2005.Febr.02), hvor bekymringen bl.a. har drejet sig om, hvorvidt det vil være muligt at påvirke især de kinesiske virksomheder i en civiliseret retning. Ovenstående citater viser, at selv om udviklingen langtfra altid er nogen fornøjelig affære, er der grund til på lidt længere sigt at tro på bedre tider - især hvis vi tør forlange det.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.01
I kamp for Danmark
Aaret 1863 den 6te December kom Lægdsmand og Gaardmand L. Jensen i Bidsinge ridende ud til mig med mit Pas, som lød paa, at jeg skulde melde mig ved Kommanddantskabet i København den 10. samme Måned, for til lige med mange andre af mine Kammerater, siden at afgaa til Armeen ved Dannevirke, for som danske Våbenbrødre at deltage i Kampen for vort kære danske Fædreland imod den meget overlegne Fjende, Preussen og Østerrig.

Sådan starter dagbogen for en mere eller mindre frivillig soldat.
Meget mere følger.

DAGBOG FRA 1864 - en mønsk veterans beretning.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.02
Krig eller samarbejde?
Det siger sig selv, at man ikke kan ændre velfærdsordninger afgørende med nogen partier, og så bagefter lave finanslovsaftale med andre. Det ville være helt absurd, hvis man forestiller sig et forlig mellem regeringen og Socialdemokraterne til september om ændringer i de afgørende velfærdsordninger, og så en måned efter laver en finanslovsaftale med Dansk Folkeparti. Det er tæt forbundne kar.
Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand, DF

Den seneste udvikling har givet mulighed for DF atter at placere sig i det politiske centrum. Det bliver f.eks. spændende at se, om partiet kan holde fast ved efterløn, og om de kan trække tæppet væk under Helle Thorning.
Eller måske ligefrem samarbejde?

Efterlønsreform hænger i tynd tråd
Thorning: S skal lede reformer af velfærden
Efterløn til tiden
Flere danskere går på efterløn
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.03
Grand Danois
Der er tale om improvisation i renkultur, idet Carsten Dahl ved sine solokoncerter aldrig har planlagt noget som helst. Musikken skabes ud af øjeblikkets stemninger, og det er klart sagt en disciplin, hvor kun de færreste formår at stå distancen.

En stor dansker - på vej til at blive endnu større.

Dansk pianist jagter det globale gennembrud
Carsten Dahl homepage
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.04
De sidste dage
Guardian: You recently saw Downfall, the Oscar-nominated film about the bunker and Hitler's final days. What did you think of it?
Flegel: It was good. They got a few small details wrong but generally it was right. I even recognised myself as a nurse.

Ret fantastisk.
Må se at få set filmen.

Hitlers sygeplejerske står frem
The Guardian interview
CIA's original interview with Erna Flegel
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.05
Revurdering
De fem forbandede år er igen i rampelyset.
Nye forskningsresultater stiller ting og sager i et noget andet lys end datidens beskrivelser.
Bekvemt eller ubekvemt, rigtigt eller forkert, er det under alle omstændigheder på sin plads med disse diskussioner - det må sagen kunne tåle.
Den store omskrivning (pdf)
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.06
Let´s powwow
Powwow er oprindeligt et indiansk udtryk, som oversat betyder at tage en pause fra det hele, sætte sig ned og nyde en stille stund i samvær med venner og/eller kollegaer. Samtidig er powwow et engelsk slangudtryk for kommunikation og dét at tale sammen. Let´s powwow, lad os tage en snak.

Ude i arbejdslivet står disse maskiner her og der og allevegne.
Og bare til en oplysning: en kop kølighed smager f...... godt.
Powwow!

Powwow
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.07
Besat af Beat
En væsentlig del af dokumentationen for musik fra dengang, er de lyd, film og foto-optagelser der blev lavet dengang. Foruden disse er der selvfølgelig avisernes skriverier og undergrundsbladenes omtaler, koncerter plakater, kontrakter, etc. Alle disse ting har jeg samlet i en del år. Lydoptagelser foretrækker jeg at kopiere direkte fra originalkilden til et digitalt bånd (DAT), men det har ikke altid været muligt at kopiere det på den måde, derfor er min samling en blanding af spolebånd og DAT bånd samt en hel masse kassettebånd. Både mængden af materiale fra grupperne og kvaliteten er stærkt svingende.

Jeg søgte efter optagelser med den amerikanske guitarist Harvey Mandel, og faldt over Claus Rasmussen's hjemmeside. Det medførte et længere besøg på hjemmesiden, som indeholder mange lækkerier fra 1960'erne. Det er en imponerende samling af optagelser med et utal af datidens store navne - især er samlingen af Jimi Hendrix indspilninger overvældende.
Godt at nogen vil have besværet med at dokumentere lyden af dengang.

Claus Rasmussen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.08
En tumpet afstemning
Hvis vi skulle købe nye opvaskemaskiner, computere og vinkelslibere efter samme princip - altså først forstå apparaterne og være i stand til at fortolke de tekniske specifikationer i enhver situation før køb - ville der ikke blive solgt mange apparater. Vi ville stadig vaske op i hånden, skrive med fyldepen og bo i telte. Og vi havde aldrig fået en grundlov eller en retsplejelov, hvis det forudsatte, at vi alle havde forstået dem korrekt og var i stand til at gentage dem i søvne.

Lederen i Politiken harcellerer over (endnu) en tumpet afstemning.

Plat på EU
EU-Oplysningen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.09
Sving videre!
Kunstnerkollektivet Selvsving udstiller for tiende gang. Denne gang er det tilbygningen til Den Frie Udstillingsbygning, der lægger lokaler til og kollektivet kalder denne udstilling KLUB Selvsving. Ud over værker af de 22 kunstnere og ni gæstekunstnere vil klubben rumme en bar, en lounge, en scene samt bog-workshops og et kulturkanon-projekt.

Vi kom tilfældigt forbi og måtte ind og se...
Er det skidt, godt, midt-i-mellem?
Ihvertfald friskt eksperimenterende.
Sving videre!

Kunstnerkollektivet Selvsving åbner klub
Selvsving - nu som klub!
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.10
Hvad nu hvis?
Ifølge Uffe Østergård ville meget i den efterfølgende historie stadig være opstået, uanset hvem der havde vundet Anden Verdenskrig. En historisk teori siger, at historien består af såvel korte som lange bølger. De korte bølger er påvirkede af politik og krig, mens de lange bølger handler om økonomi, tekniske opfindelser og hverdagskultur.

Det er altsammen gætteværk, som ikke bliver mere rigtigt af, at blive serveret af en historiker.
Alligevel er gætteriet besnærende, for hvad nu hvis?

Hvis Hitler havde vundet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.11
En stjerne fyldte 80
Efter mere end 20 års tavshed fejrede Jørgen Ingmann 80 års fødselsdag med udgivelsen af en firedobbelt cd-boks med de bedste numre fra sin karriere. Men han siger nej til at optræde.

Se & Hør var på pletten og fik et sjældent interview med den sky kunstner.

Jørgen Ingmann: Jeg er lykkelig

Eller læs hele interviewet i bunden af Kurt's dokument om Ingmann: Jørgen Ingmann - dansk guitarist i verdensklasse (JEG ER..... LYKKELIG.

Jørgen Ingmann - guitarist i verdensklasse

Og er der sang i dit hjerte...
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.12
Discount-guf
Ved udgangen af 2005 ventes hver tredje butik at være discount. Blandt rapportens overraskende hovedkonklusioner er, at to tredjedele af forbrugerne er tilfredse eller særdeles tilfredse med kvaliteten i discountbutikkerne.

Flere discountbutikker - lige hvad vi trænger til.
Eller gør vi?

Discount-butikkerne erobrer markedet
Opret dig som Sølv-VIP (det er gratis), og få adgang til artiklen.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.13
Langt ude
Der står ganske vist i præsteløftet, at han skal 'forkynde Guds ord rent og purt' og holde sig inden for trosbekendelsen. Dét skriver Thorkild gerne under på for anden gang - skønt han samtidig fastholder, at han ikke tror på Gud! Han har således opfundet den firkantede cirkel!

Avisens lederskribent (som må være Hans Engell) påpeger et forhold, der mildt sagt er mærkværdigt: Thorkilds genopstandelse.

Kirkens folk mener tilsyneladende det samme: Kirkeretseksperter efterlyser åbenhed.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.14
Kommunalplan 2005
Skal byen have højhuse?
Skal den være hektisk eller rolig?
Skal der være færre biler?
Giv din mening til kende om det ny København.

Den opfordring behøver københavnerne kun høre een gang...
(udenforboende må selvfølgelig også gerne blande sig)

Hvordan mener du København skal udvikle sig de næste femten år?
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.15
Det digitale moselig
Kriminalpolitiet i Silkeborg modtog en alarmerende meddelelse. Man havde fundet et lig i en mose ved Bjældskovdal, ca. ti km vest for Silkeborg...

Og så kan det ellers nok være at der kommer liv i kludene.
Liget viser sig at være det, der senere bliver kaldt Tollundmanden.
Han bliver efter sin død så berømt, at han får sit eget museum - på nettet.

Tollundmanden
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.16
Cykelpigen

Kunstner: Seppo Mattinen
Udførelsesår: 1993
Titel: Cykelpigen

Hvor kan værket beses?
På hjørnet af Ravnsborggade og Nørrebrogade.

Cykelpigen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.17
Play it again...
Et computerstyret flygel er ved at blive gjort klar til at spille koncerter i North Carolina i USA. Flyglet vil spille, så det lyder præcis, som da den højt berømmede (og i visse kredse udskældte) - pianist Glenn Gould spillede sine Bach-stykker i 1955. Glenn Gloud døde i 1982. Han regnes fortsat for en markant Bach-fortolker, som publikum enten hader eller elsker.

Det lyder spændende.

Døde pianister skal give koncert
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.18
En kold affære
Historien var kort fortalt, at et DC3-fly fra det svenske flyvevåben forsvandt den 13. juni 1952 under en flyvning, hvor man skulle indhente radio- og radarsignaler fra det sovjetiske luftforsvar og den sovjetiske østersøflåde. Det eneste man fandt, var en tom redningsflåde.

Episoden er også en historie om prisen for den svenske (såkaldte) neutralitet.

Svenskerne og de nedskudte fly over "Fredens Hav"
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.19
Piano Man

Det eneste, som hospitalspersonalet har fået ud af 'Piano Manden', er denne tegning.
Foto: AP

Jakkesættet var ulasteligt og skjorten kridhvid. Alligevel var der noget helt galt med den unge mand, der kom stavrende langs kystvejen i Sheerness...

Man får jo helt ondt af staklen.
På den anden side, hvad f..... laver han i Sheerness?

Den gådefulde pianist

Musikalsk mysterium om navnløs mand

Varmt spor om gådefuld pianist

Mystik omkring Englands tavse 'Piano Man'
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.20
Godt nyt
Straks efter afslutningen på 6-dagesløbet i februar indledte vi forhandlinger med Arenaen, og de er nu afsluttet med en aftale om afholdelse af 6-dagesløb i de næste to år.
Henrik Elmgreen, arrangør

Godt nyt her på kanten af sommeren.
Vi ses på vinterbanen!

6-dagesløbet fortsætter i Ballerup
UIV
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.21
De sære svenskere
En af de spøjse forskelle er, at danskerne har en udbredt madpakkekultur, hvor svenskerne er vant til at spise varm mad til frokost.

Det er jo det jeg altid har sagt: svenskerne er sære.

Der er forskel på svenskere og danskere
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.22
Midddelgrunden

Det over 100 år gamle Middelgrundsfort, bygget under Chr. IX, er verdens største menneskeskabte ø uden fast forbindelse til land. Beliggende lige udenfor København - midt i Øresund - og helt anderledes!

Med mulighed for lidt af hvert.

Middelgrundsfortet
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.23
Når proportionerne skrider
Ret meget længere nåede jeg ikke i mine funderinger, for mens solen gik ned over København, trippede et par nervøse vagtposter foran ambassaden. De snakkede skiftevis i mobiltelefon og med en mand i et bur, og de spejdede intenst over mod det piberygende mysterium i Skodaen. Efter et par minutters forløb kom én af dem over til mig og ville vide, hvorfor jeg holdt dér.
Flemming Chr. Nielsen, journalist og forfatter

Det er så anledningen til FCH's efterfølgende funderinger, som kan virke noget ude af proportion. Især synes FCH at glemme en vigtig detalje, nemlig at amerikanske ambassader over hele verden er skydeskive for terrorister og andre yderliggående grupper. Med død og ødelæggelse til følge. Jeg vil ikke opremse alle de ødelæggelser og tab (herunder besøgende og tilfældigt forbipasserende), som disse ambassader gennem årene har været udsat for, men det er ihvertfald slet ikke noget som giver anledning til at lade et piberygende Skoda-mysterium i fred. Langt fra.

Cæsars lakajer
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.24
Et nej med følger
Der findes meget nationalistiske franskmænd blandt nej-sigerne, men de fleste siger, at de ikke er imod Europa, de er imod, hvad Europa har udviklet sig til. Et Europa, hvor balancen mellem markedskræfterne og de sociale hensyn er tippet afgørende.

Og den reaktion er måske forståelig, men - uha uha - et nej vil få helt andre konsekvenser end de franske nej-sigere vist forestiller sig.

Den franske malaise
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.25
Franske specialiteter
Velo'en er for mange et minde om 1960'erne, hvor både unge og ældre brugte den som et billigt alternativ til bil, sporvogn og bus (samt evt. en måde at vise omverdenen, at man var progressiv, uborgerlig og revolutionær).
Problemfri var den dog langtfra. Kort fortalt kan man sige, at den hverken egnede sig til store danskere eller dansk klima. Selv købte jeg en splinterny Velo i 1966, men stillede den ud til storskrald efter to års forgæves kamp mod vind, vand, økonomi, knækkede eger, punkteringer, kaburatorstop, flænsede fordæk, forvoksede stempelringe, utætte pakninger, udbrændte pærer, knuste motorhuse, forstoppede udstødninger, irrede kontakter, flænsede sadelbetræk, knækkede kabler og adskillige andre franske specialiteter.
Incroyable mais Français.

VeloSoleX specialisterne
SoleX
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.26
Tja...
Når man tager en IQ-test, så fokuserer man lige netop på de områder, som jeg fremdrager i forbindelse med blandt andet computerspil og TV, nemlig problemløsning, mønstergenkendelse, abstrakt tænkning og så videre. Så selvom det er en hypotese, så tror jeg, at den stigende kompleksitet i medierne er en del af forklaringen på, hvorfor vi faktisk er blevet mere intelligente de seneste 30 år.
Steven Johnson

Man kan da ihvertfald håbe på, at han har ret.

Inden for rammen vokser intelligensen

SJ Weblog (Steven Johson's weblog, hvor man kan skrive kommentarer, og hvor han løbende skriver indlæg).
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.27
Cirkus Håbløs
Man kan ikke andet end holde af denne håbløse dummernikkel, hans slæbende Black & White stang og chokoladetrekanten, der atter en gang må springe badut til smægtende valsemusik. Østergaard åbenbarer sig igen som en stor klovn under pageparykken med ubetalelig komik i verdensklasse, hvor tragedien lurer lige under alt det sjove.

Håbløst morsomt.

Farvel, Bager Jørgen

Søren Østergaards Tivoli Varieté

Søren Østergaards Tivoli Varieté 2005
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.28
Rørholmsgade
I Rørholmsgade, som er nabo til både Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Botanisk Have og søerne, er der siden 1994 opstået et spændende kunstnermiljø, som er helt unikt for København. I starten var der blot 4 værksteder i gaden, som lavede et samarbejde om en weekendåbning. Det blev en succes, og i løbet af kort tid kom flere kunstnere til og lejede sig ind i et ledigt lokale. I dag er stort set alle de gamle nedlagte butikker i Rørholmsgade indrettet til værksteder/atelierer, hvor der arbejdes med og/eller udstilles bl.a. maleri, keramik, mammuttand, emalje, glas, tekstil, skulpturer, vævning og portrættegning. Ikke mindre end 21 værksteder/atelierer har nu til huse i gaden.

Rørholmsgade holder åbent hus den første søndag i hver måned.
En inspirerende gade.

Hanne Hermann

Lene Stevns Jensen

Hanne Eske Dyva

Steen Malberg

Vita Bente Pedersen

Birthe Claire Højberg

Niels Kongsbak

Jette Sigersted

Susanne Egfjord

Lene Pors

ArtShare

Rørholmsgade
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.29
Et vildspor
Der er to muligheder. Enten har han simpelthen knald i låget. Eller også har han forstået, at det, han vil sige, er så dunkelt, at han må gøre det konkret ved at sætte billeder på det.
Sune Auken

Knald i låget....jeg har spurgt et par kontakter indenfor psykologien, som samstemmende forklarer, at Grundtvig var manio-depressiv. Hverken mere eller mindre. Derfor er der heller ikke noget underligt i, at han den ene dag præsterer det geniale, og den næste dag noget der bedst forbigås i stilhed.
Problemet opstår, når eftertiden forsøger at finde en dybere samlet mening med Grundtvigs produktion. Den findes ikke. Krarup og Reich kan hver have ret i deres udlægning af (dele af) teksten, men den store altomfattende mening med galskaben, som Sune Auken tilsyneladende er talsmand for, er et vildspor.

Man bliver aldrig færdig med Grundtvig
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.30
Friske tanker
Man kan godt have kæft, trit og retning – på den fede måde. Forudsætningen for den gode og inspirerende undervisning, vi alle ønsker, er, at der er ro i klassen. Med klare mål får alle forældre bedre mulighed for at se det enorme arbejde, som bliver løftet på den enkelte skole. Det er i alles interesse og så afgjort også i middelklassens.
Christine Antorini (S), Uddannelsespolitisk ordfører

Friske tanker fra en frisk skyggeminister.

Send ikke flere penge
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Maj.31
Så lad dem dog!

Tegning: Jørn Villumsen

"Det er historieløst, at alle pludselig skal kunne tage adelige navne eller andre beskyttede navne. Det handler ikke om, at nogen er finere end andre, men det giver et fællesskab i en familie, hvis alle har samme navn, og man kender sin historie«, siger Henrik Wedell-Wedellsborg.
I stedet foreslår Dansk Adelsforening, at de navne, som allerede er beskyttet skal forblive det, mens nye navne kan frigives.

Vi er i afdelingen for småting - ingen tvivl om det - men herregud, hvis adelens foreslåede ændring betyder, at samme adel til en forandring ikke føler sig trådt over tæerne, så lad dem dog få ønsket opfyldt.

Adelen er i oprør over den nye navnelov
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.01
Fodtusserne
Vandreklubben har til formål at "høvle kilometre af" på danske såvel som udenlandske bi- og skovveje og for at opleve naturens mangfoldighed på tæt hold.

Man skal se sit land med fødderne, siger de.

Vedtægter
Det Danske Vandreakademi
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.02
Det ansvarsfrie ord
CNN har lært os, at fjernsynet er et sted, man går hen og tjekker, hvad der sker, når det sker.
Poul Erik Skammelsen, studievært, TV 2

Ingen kan være uenige i, at det frie ord skal forblive frit.
Men ikke ansvarsfrit.
Den journalistiske begejstring over CNN er derfor til dels forståelig - men også kun til dels.
Eksempelvis er CNN gået langt over stregen i deres dækning af skruppelløse terroristers hærgen verden over. De fundamentalistiske synspunkter har fået en særbehandling, som er helt ude af proportion med den menneskeforagt de reelt udtrykker. CNN har gjort det alt for let for disse grupper, at skræmme og manipulere verdenssamfundet.
Det må de begejstrede journalister gerne tænke lidt over.
CNN ligeså.

25 år i nyhedernes døgnkiosk
CNN.com
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.03
Vi er på vej!
Den tyske toptræner Heiko Salzwedel er pr. 1. september ansat som banelandstræner i Danmarks Cykle Union. Han har i to år fungeret som rådgiver for den tidligere landstræner Tayeb Braikia, der efter eget ønske stoppede tidligere i år.

DCU mener det vist alvorligt, når de siger at dansk banecykling skal tilbage i verdenseliten.

Heiko Salzwedel ny banelandstræner
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.04
Den nødvendige racehygiejne

Foto: Lars Borup

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet slog i efteråret fast, at hvis de truede brune bier skal sikres i fremtiden, så kan der kun være brune bier på Læsø, som er et af de få steder i verden, hvor man endnu kan finde den oprindeligt ikke raceblandede brune bi. Danmark er derfor forpligtet af EUs habitatsdirektiv til at sikre den brune bi.

Og den sikring mangler stadig.
For selvfølgelig er det godt at de konkurrerende organisationer efterhånden er kommet på talefod, og selvfølgelig er det bedre end ingenting at de har indgået en aftale, men det sagligt rigtige må være, at Læsø reserveres den brune bi. Den nødvendige racehygiejne.

2005.Juni.01: Opdeling af Læsø skal redde truede brune bier

2005.Marts.29: Brun bi får egen renparringsstation

2005.Jan.29: Dødsdom over den brune bi

2004.Juli.14: Læsøsagen tages op på ny

2002.Okt.24: Beskyttelse af brun bi igen i fare

Brun Bi

Honningbien.dk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.05
PS
Og så er det i dag der er åbent hus i Rørholmsgade.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.05
Fedtmærkeriet
De kostråd, vi har fået stukket ud gennem de seneste årtier, passer simpelt hen ikke. Kostpyramiden, som er det mest kendte kostråd, er ikke opskriften på sundhed, men på noget andet: Lave omkostninger. Alligevel har vi fået det præsenteret som opskriften på sund kost.

Det er hårde ord på en stille søndag fra ham mærk-verden fidusen.

Kostråd duer ikke
Kommentar

Logik for børn og burhøns

Madpyramiden er stadig sund
Kommentar

Den omvendte kostpyramide
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.06
Naturen i Europa

Landsvaler
Foto: Frantisek Bednar

I sidste uge blev en tankevækkende fotoudstilling indviet i Bruxelles, mens Europas ledere diskuterede nedskæringer i miljørigtig landbrugsstøtte, som vil få katastrofale konsekvenser for naturen.

Den udstilling må vi ned og se, og samtidig kan vi måske knibe en lille EU-venlig bemærkning ind i debatten. For fællesskabet gør bestemt også noget godt for naturen. Hele fredningsindsatsen i Europa ville have det anderledes svært, hvis de enkelte landes naturvenner hver for sig skulle kæmpe mod de stærke industri-, landbrugs- og jægerorganisationer (eller ligefrem regeringer), der ikke er bange for at bruge deres økonomiske magt til at fremme egne særinteresser.

Derfor er det ufattelig vigtigt, at EU bruges som en demokratisk mulighed for at sikre natur- og fredningsarbejdet i Europa. Det bliver lidt ensformigt at remse alle de naturvenlige tiltag op som skyldes EU, men nogle få henvisninger kan forhåbentlig give en idé (se nedenfor).

Tine Stampe skriver videre i artiklen at...."billederne, som er taget af både professionelle og amatørfotografer, viser en variation i landskaber og dyreliv, som vil gå tabt, hvis EU fortsat fokuserer på støtte til intensivt landbrug."

Jamen, det er jo derfor vi skal ned i parlamentet og påvirke!
Et parlament der har noget at skulle have sagt!!
Et parlament der kan tage beslutninger!!!

Den småfornærmede holdning som først franskmændene, derefter hollænderne og nu tilsyneladende også danskerne lægger for dagen, fører ihvertfald ikke til noget. Og da slet ikke på naturområdet.

Stærke fotos af Europas agerlandsfugle

BirdLife International

Begyndelsen til enden for Maltas fuglefængere

EU's krav til naturbeskyttelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen (udpeget som EU-Habitatområde)

Værnengene (klage til EU-kommisionen)

Hasardspillet med Danmarks natur (forpligtelserne i EU’s fugle- og habitatbeskyttelsesdirektiver)

Tekniske foranstaltninger (i den fælles fiskeripolitik)

Fuglebeskyttelsesområder (Ramsar områder m.m.)

Rapporter til Europa-Kommissionen

Presseresumé nr. 602
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.07
Stephensen's sag
Jeg synes, vi skal have en stram udlændingepolitik i Danmark. Men ikke stram på denne her måde, ikke idiotisk. Det nytter ikke noget, at vi lukker den ene nørd ind efter den anden. Og alle de kloge hoveder - dem vi har glæde af - dem smider vi sgu ud. Vi må jo være blevet vanvittige.
Ole Stephensen, journalist

Stephensen har undtagelsesvis hidset sig op.
I en god sags tjeneste - helt bestemt.
Spørgsmålet er bare, om ikke det er prisen for en stram udlændingepolitik, at Stephensen med mellemrum bliver vidne til urimelige udvisninger. Stephensen's sag er nemlig langt fra enestående, og Stephensen kunne med lige så stor ret have hidset sig op 112 gange tidligere, hvor der er forekommet tilsvarende udvisninger. Nå, men lad os da glæde os over, at Stephensen endelig har fundet en sag, der er værd at støtte - Stephensen's sag.

Skammer mig som dansker
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.08
Interessekonflikt
Biologerne og fiskerne er som sædvanligt fuldstændig uenige om, hvor stort et fiskeri fiskebestandene kan klare det kommende år.

Det må være det man kalder en interessekonflikt.
Kan begge parter have ret?

Biologer foreslår totalt torskestop i Kattegat

Biologer til kamp for torsken

Torsken er truet som spisefisk
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.09
Habil markedsføring


Da vi i sin tid udgav LP'er havde vi en stor flade på coveret med plads til flotte fotos og omtale.

Med CD'en blev pladsen væsenligt mindre og sværere at udnytte.

Nu er vi så kommet til profilering på nettet for at sælge musik på nettet.
Musikdatabaserne Phonofile, musik.dk osv. gør ikke så meget ud af profileringen af musikerne.
Det må vi selv gøre enten på hjemmesider eller i forskellige netportaler.
Herfra kan man så linke sig sammen med musikbutikkerne.

Det har været sjovt at profilere sig på TalentBasen, hvor jeg også har fået en video indlagt.
Prøv at gå ind på MusikKrogen's Pianobar, klik derefter på Sydkyst Blues og se videoen som et eksempel på profilering på nettet.

Venlig hilsen
Per Krogen

En habil pianist, ham Krogen.
Habil markedsføring desuden.
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.10
Den Hvide Ravn
Mail fra Erik Christensen, Porkeri (Suderø, Færøerne):

Hej Kurt
Jeg har lige lavet en artikel om den færøske uddøde hvidbrogede ravn.
Jeg har tilladt mig at sætte et uddrag af din litteratur samling om den på nettet.
Hvis du vil have det kan jeg slette det igen.
Jeg sender et par af mine foto til dig af den færøske sorte ravn.
Hilsen
Erik Christensen

Hvidbroget ravn

Færøernes fugle

 

Egne og andres links:

Min datters rejseside

Min FO hjemmeside

Min foto hjemmeside om FO
Lej en ferielejlighed på FO til en rimelig pris - klik på slide show.
Rent a Car – Rent a house

Alle bygder på FO (en del af fotoerne er mine)

Færøerne (Wikipedias portal om FO. Den laver jeg. Se Suðuroy under regioner)

Faroese stamps 2002

Category:Faroe Islands
Wikipedias billedbank med mine FO fotos.
Til alle i hele verden, som vil lave Færøerne på Wikipedia:
Vi mangler nogen til at lave den færøske portal om FO;
Kontakt mig:

Godt at nogen vil gøre noget for at udbrede kendskabet til den smukke hvide ravn.
Tak til Erik Christensen.
------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.11
There's no other way
Og som en af de mest indsigtsfulde amerikanske Kina-eksperter, James Mann gør det klart, har der faktisk været en høj grad af kontinuitet i amerikansk Kina-politik lige siden Nixon ”åbnede” Kina for amerikanerne i 1972. I hvert fald når vi taler om centrum i det politiske liv i USA. Skiftende amerikanske præsidenter har, især i starten af deres periode(r) forsøgt sig som ”hardlinere” - men er, når det kommer til stykket, endt med at føre den ovenfor beskrevne pragmatiske politik. Altså en faktisk ført politik, der ligger langt fra, hvad The Blue Team har arbejdet for i og omkring Kongressen.

Diskussionen om Kina's hensigter er et hot emne på den anden side dammen.
Men også ude af proportion, for i dag er kineserne så infiltrerede i den globale økonomi, at de ikke har en jordisk chance for at frigøre sig.
Om romancen med Kina kan holde?
Ja for fanden - there's no other way.

Kan romancen mellem USA og Kina holde?
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.12
Hit med sangen!
Hvilken sang er Danmarks nationalsang?
Både "Kong Christian stod ved højen mast" og "Der er et yndigt land" anvendes ved officielle lejligheder, og de er begge klart en del af de europæiske nationalsanges univers. Vi kan ikke give det endelige svar på spørgsmålet, men vi kan præsentere sangene og den spændende historie, der knytter sig til hver af dem.

Jamen, den er da også værd at høre.

Nationalsang i Danmark
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.13
Behersket reaktion
Første gang kunne jeg se, at der sad en krage i et træ tæt på gravstedet. Pludselig letter den, og flyver tættere og tættere hen mod mig. Den når helt hen til mig, og pludselig angriber den mig bagfra og hakker mig hårdt i nakken, mens den skræpper og skriger. Jeg rejser mig for at komme væk, men den forfølger mig, og fire-fem gange mere går den til angreb og hakker mig i nakken.
Marianne Varnaa

Ikke ligefrem nogen solstrålehistorie, selv om krageangreb uden tvivl hører til sjældenhederne.
Heldigvis ser det ud til, at man fra kirkegårdens side vælger at reagere behersket.

Krage angriber besøgende på kirkegård

Vinger af død
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.14
Om igen, hr. Formand!
Man kan godt droppe ambitionen om at tage folk fra bænken og gøre dem til effektive og produktive skatteborgere. Hvis man vil betale for det, kan man derimod godt have som mål at give de socialt udsatte et bedre liv ved at lade dem deltage på arbejdsmarkedet. Det kan jeg kun bifalde. På den måde kan man sørge for, at de ikke drikker så meget, ikke tager så mange stoffer, og at de lever lidt længere. Men lad være med at tro, at det kommer samfundsøkonomien til gavn.
Preben Brandt, formand, Rådet for Socialt Udsatte

Sådan som formanden udlægger teksten, synes der ikke at være meget håb for hverken de udstødte eller samfundsøkonomien.

Det kommer dog an på, hvordan regnestykket gøres op. Hvis vi f.eks. antager, at 50% af de udstødte bringes til at arbejde 50% (eller for den sags skyld endnu mindre), må det under alle omstændigheder være at foretrække - også samfundsøkonomisk - frem for en udsigtsløs ledighed, hvor man på forhånd har opgivet ethvert fremskridt. Der skal givetvis ansættes nogle socialarbejdere til at bakke projektet op, men også dette har en gavnlig virkning på samfundsøkonomien: flere i arbejde = flere lønindkomster = mere forbrug = flere skatteindtægter.

Det mest overraskende er måske, at Rådet angiveligt er talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte. Er det i disse gruppers interesse fortsat at være socialt udsatte - måske endda udsat for (dele af) befolkningens foragt?
Selvfølgelig ikke, og derfor forekommer formandens udmelding også temmelig malplaceret og fortjener vel egentlig kun én kommentar med på vejen: Om igen, hr. Formand!

Drop ambitionerne

Rådet for Socialt Udsatte
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.15
Fingeren ud!
Vi er derovre, hvor vi siger, at nu er det arbejdsindsatsen det gælder. Vi er færdige med, »at det er hvid mands byrde«. Jeg tør næsten ikke sige det, men de skal altså til at arbejde lige så meget, som de gør i Vietnam. Det er simpelthen for mange afrikanske mænd, der ikke bestiller noget.
Poul Grosen, direktør for FNs udviklingsorganisation UNDP i Norden

Afrika er et stort komplekst kontinent, hvor forholdene skifter fra land til land.
Alligevel har Grosen fat i en generel pointe: I må også selv gøre noget!

FN-chef: Nu må afrikanerne stramme sig an
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.16
Tjernobyld
Tjernobyl, der dannede baggrund for verdens største atomkraftværkskatastrofe, er nu mål for turister. For 1.200 kroner kan man opleve en spøgelsesby og et enestående dyreliv.

Ak ja, intet er så galt at det ikke er godt for noget...

Atomrejser i Ukraine: Besøg Tjernobyl som turist

Netleksikon: Tjernobyl
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.17
En mester værdigt

Dansk kunst har sine kontroversielle skikkelser. Den største af disse er J.F. Willumsen (1853-1958). I 1890erne provokerede han med en billedverden, der blandede det dybt originale med den internationale symbolisme. Senere fulgte Willumsen mere og mere sit eget spor, og i 1943 tilbød han staten sin samling med henblik på et museum.

Desværre (og helt urimeligt) svarede staten nej, men Willumsen fik dog alligevel sit museum. Smukt beliggende i Frederikssund og så afgjort et besøg værd. Nu er det så ydermere blevet udvidet til det tredobbelte, hvilket langt om længe har gjort museet en mester værdigt.

Willumsen har fået mere albuerum

Willumsens Museum
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.18
Bornholmerpils
Svaneke Bryghus er det fjerde mini-(restaurant)bryggeri i Danmark og åbnede ved påsken år 2000 under stor bevågenhed. Det skyldes, at det er ca. 45 år siden det sidste bryggeri lukkede på Bornholm, og at åbning af nye bryggerier som bekendt ikke sker hver dag.

Så var det da godt, at de fik åbnet et i Svaneke.
To af bryggeriets modeller - Classic og Stout - blev prøvesmagt forleden dag et sted i den indre by.
Begge modeller blev serveret køleskabskolde, hvilket især passer godt til den mørke Stout.
Jeg vil ikke forsøge en længere beskrivelse af de to modeller, men Stout'en var bestemt favoritten (af de to forstås) - desuden passer bryggeriets egen beskrivelse så udmærket:

Classic
er en harmonisk pilsner med en afrundet, lys, gylden farve. Smagsindtrykket er en let bitterhed, blød og med en let sødme i smagen.

Stout
er en mørk og frisk luksusøl. Den er inspireret af de engelske kraftige stout´s, men har en mere let konsistens. Dette er vores seneste skud på stammen indenfor fast sortiment, men kombinationen af en mørk øl, som er blød og rund uden at være for sød, har gjort den meget populær og skabt en stor efterspørgsel. Dette er en stærkere øl på ca. 5,8 - 6,2 % vol. alkohol, som er dunkel som natten i Svaneke.

Bryghuset Svaneke

Ølleksikon

Danske Ølentusiaster
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.19
Bornholm, Bornholm, Bornholm
Apropos omtalen af bornholmer-øllet i går, så har en af rubrikkens læsere kommenteret de våde varer fra Østersøens Perle:

Som sædvanligt er jeg jeg under den daglige rundtur i "Kort Nyt" stødt på noget, jeg har en lille kommentar til. Det er omtalen af Svaneke Bryghus og dets ølsortiment.

Lillemor og jeg var med et par venner på Bornholm i sidste weekend, og var selvfølgelig en tur på nævnte bryggeri/restaurant. Det er et dejligt sted, som absolut kan anbefales. Maden er tiptop og ølsortimentet ligeledes.

Nu er smag og behag jo forskellig. Mange har den mening, at Carlsberg og Tuborg i deres forskellige afskygninger er det eneste rigtige. Personligt har jeg de seneste år fundet ud af, at den type øl, som Bornholmerbryggen repræsenterer, smager meget bedre (men desværre bare for dyr).

Vi fik smagt samtlige typer fra sortimentet i Svaneke Bryghus. Vi var stort set enige om, at den bedste var en af deres specialbryg, "Stærke Preben" (8%) som blev serveret i en 3,5 liters glasbeholder med hane. Den gik særdeles udmærket til maden, der (selvfølgelig) bestod af rødt oksekød med tilbehør.

Vi gav "Mørk Guld" andenpladsen, men var iøvrigt enige om, at samtlige typer var knaldgode (det kan jo så godt være, at stemningen m.v. var en medvirkende årsag).

For et par weekender siden var vi på Ledreborg Slot til en såkaldt "Livsstilsudstilling", hvor der var stande og boder med alskens former for "livsstil". Øl er åbenbart blevet en livsstil, idet der også var stande med de nye typer fra småbryggerier. En af de bedre var fra noget, der hedder "Herslev Bryghus".
Vi smagte deres pilsner-, lager- og guldtyper, de smagte udmærket, men prisen taget i betragtning (50,- pr. ½ liter flaske), virkede Svaneke som et noget bedre køb: ½ liter fra fad i bryggeriet/restauranten: 35,-.
Gaveæske med 4 stk. ½ liter ud af huset: 149,-.
Tilbud i Brugsen i Gudhjem: 4 stk. for 100,- (nogle enkelte typer, bl.a. Stout og Julebryg)
Det var iøvrigt en dejlig tur, selvom vejret ikke var det bedste.

Iøvrigt - Hvis din vej falder forbi Bornholm skal du tage indenfor i "Sørens Køkken" i Snogebæk. Det er en diminutiv restaurant, der, så vidt jeg kunne se, var lavet i et gammelt bådehus, og med plads til højst 20 gæster - og absolut ikke sværvægtere.
Maden blev lavet i et andet bådskur, der ligger ca. 30 m derfra og båret op ad en lille bakke til serveringsstedet. Meget aparte og sikert ikke helt efter sundhedsmyndighedernes forskrifter. Men maden - Pa ragtfuld, og tjeneren noget helt for sig selv (på den positive måde, som giver gode drikkepenge).
Stedet vil sikkert aldrig kunne få Michelinstjerner eller lignende, men er absolut et besøg værd.

Mange hilsener
Nojer

Tak for anmeldelsen af Svaneke Bryggeri, som er et af de mange tiltag på ølfronten herhjemme, der puster mastodonten De forenede Bryggerier i nakken.

Carlsberg og Tuborg kan nemlig med deres hovne attitude takke sig selv for, at kunder i disse år i stort tal går over til de små bryggerier. Eksempelvis standsede Tuborg i december 2002 produktionen af Rød Tuborg - firmaets ældste og oprindelige øl (som vist oprindelig hed Lagerøl). Begrundelsen var, at det ikke kunne betale sig at opretholde produktionen - og at der iøvrigt på det danske marked ikke var plads til mere end et par bryggerier.

Hvad KAN betale sig?........ja, man kunne jo f.eks. overveje at fortælle forbrugeren, at øllet eksisterer og er til salg. Hvis man som et tankeeksperiment indstillede markedsføringen af Grøn Tuborg, behøver man vist ikke være spåmand for at forudsige, hvilken vej salgskurven ville dreje. Men sådan har man behandlet den røde Tuborg.

Nede i Belgien er der flere hundrede bryggerier spredt ud over en befolkning, der ikke er meget større end den danske. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, hvis man skal følge De forenede Bryggeriers logik. Det ser det heldigvis heller ikke ud til, at belgierne gør. Tværtimod laver de vel sådan cirka verdens bedste øl og tjener endda penge på det. Det kan være (og har været, er jeg sikker på) en inspiration for de små danske bryggerier.

Snogebæk, siger du. I mine yngre dage har jeg spillet et par gange med Lars Green's Kapel på Snogebæk Kro - det var ret morsomt - men har sikkert ikke noget med Sørens Køkken at gøre.

Tak for indlægget.

Rød Tuborg

Årets bedste

Øl-entusiaster kræver Rød Tuborg tilbage
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.20
Da jazzen kom til byen
Historien om, hvordan jazzen og dens musikere blev modtaget i det lille danske bondesamfund i kølvandet på Verdenskrigen (som den optimistisk blev kaldt i mellemkrigstiden) er værd at fortælle igen, i en tid hvor »det fremmede« konstant banker på døren. I dag, tre generationer efter de første jazzorkestre satte det københavnske borgerskab på den anden ende, er jazzen »integreret«, som det hedder på nudansk, og optræder som et ligeberettiget segment på det kulturelle tag-selv-bord.

En historie der er værd at læse.

Da jazzen kom til byen
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.21
Helbredende musik
Musica Humana er en projektorganisation, som arbejder med skabelse af designet lyd- og musikmiljø på sygehuse. Til patienter i forskellige pleje- og behandlingsmæssige sammenhænge udvikles specielle lyd- og musikkompositioner mhp. at mindske patienternes angst- og stressniveau, øge det psykiske velbefindende og samtidig bedre deres evne til restitution.

Kan man blive rask ved at lytte til musik?
Noget tyder på det.

Musica Humana

Music Cure Pillow

Gefion Records
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.22
To redaktioner
Søren Espersen var som daværende bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti en af primus motorerne i opsplitningen. Han kritiserer udviklingen og »monopoliseringen«.
»Det er en skandale, at man får det sluset ind ad bagvejen,« siger han.

Søren Espersen har en pointe.
For selv om jeg ellers ikke er enig med SE ellers hans folkeparti i deres behandling af DR, så må det være rigtigt, at holde de to redaktioner adskilt.
Det er vel derfor man har to.

Nyheder tilbage i tæt samarbejde

Spillet om DR-nyhederne

Nyheder i DR og TV 2 skal kulegraves
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.23
Fransk landvin
Når du drikker Vin de Pays er det som at møde vinbonden og dele hans historie og lidenskab. Hver Vin de Pays har sin charme og personlighed, der vil give dig gode oplevelser, enkle og selskabelige. Lige meget hvilken Vin de Pays du vælger, er du sikker på det bliver godt møde.

En vinguide, der fortæller om - og reklamerer for - fransk landvin.

Vin de Pays de France
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.24
Fundet i live!
Jody Hawkins buckled and collapsed as she climbed into a sheriff's truck, convinced that authorities were about to tell her that her 11-year-old son had been found dead four days after getting lost in the Utah wilderness. Instead came the shocker: Her boy was found alive. And not only that, but he was unscathed.

Det er en solstrålehistorie, hver gang et barn reddes fra den sikre død i vildmarken.
Hele apparatet sættes i gang med en hær af frivillige eftersøgere.
Beundringsværdigt.

Scout's Survival "Like a Dream"

Slide Show
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.25
Bliv på posten!
En af Frank Jensens varmeste støtter i det socialdemokratiske formandsopgør, Sandy Brinck, forlader politik. Hun føler, at partiet på nogle områder bevæger sig i den forkerte retning.

Og det problem vil partiets velfærdsordfører så ordne ved at trække sig.
Det er mildt sagt ikke første gang i Socialdemokratiets (eller de øvrige partiers) historie, at en fløj eller enkeltpersoner må se sig nedstemt, men hvad løser det at forlade skuden?
Derfor må rådet også være: Bliv på posten og kæmp videre!

Sandy Brinck forlader politik

De sidste tre måneder har været hårde
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.26
Hvad design kan medføre

Annoncen har i et par dage kunnet ses i metroXpress, hvor den - om ikke andet - har skabt opmærksomhed.
Det var sikkert også meningen...

Professionsbachelor
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.27
En hyldest til Montmartre
Brev fra JazzPianoKlubben:

Musikeren Niels Lan Doky debuterer nu som filminstruktør, med filmen Between A Smile And A Tear (A Tribute to The Montmartre) som får biografpremiere den 1.juli.

Tid: Sommeren 2004
Sted: København
Byens gamle legendariske jazzhus genåbnes for første gang i over 30 år. Men kun for en ganske kort bemærkning (2 dage). I dagens anledning samles nogle af jazzhusets ældste veteraner og en håndfuld af deres yngre efterkommere, for sammen at gøre status over livet og verden. Det bliver til et enestående møde imellem 3 generationer, som kulminerer i et livsbekræftende musikalsk testamente under de afsluttende koncerter i det gamle jazzhus.

Filmen er en dokumentarfilm med spillefilmslængde og er en slags jazz-pendant til den berømte og populære Wim Wenders film “Buena Vista Social Club”. Niels Lan Doky’s film foregår i København og er optaget i og omkring de selvsamme lokaler i Store Regnegade hvor det oprindelige (det “gamle”) jazzhus Montmartre lå i årene 1959-1973. Lokalerne huser i dag en frisørskole, men blev til filmoptagelserne midlertidigt omdannet og genopbygget som jazzhus Montmartre. Begivenheden blev til et kæmpe tilløbsstykke og der kom folk til fra hele verden for at overvære genåbningen af det nu atter hedengangne verdensberømte Københavnske jazzhus.

I anledningen af den danske biografpremiere optræder hele filmens musikerhold med en LIVE KONCERT på Plænen i Tivoli, fredag den 1. juli klokken 22:00.

Between A Smile And A Tear (A Tribute to The Montmartre)

Johnny Griffin (tenor saxofon)
Albert “Tootie” Heath (trommer)
Toots Thielemans (mundharmonika)
Mads Vinding (kontrabas)
Lisa Nilsson (vokal)
Niels Lan Doky (piano)
Didier Lockwood (violin)

Musikken er skrevet af bl.a. Niels Lan Doky, Johnny Griffin m.fl. og filmen indeholder også nogle helt nye sange, som Niels Lan Doky og Lisa Nilsson har skrevet sammen, specielt til lejligheden og som vi også vil få at høre under koncerten.

Filmen vises i følgende biografer i København fra 1. juli 2005:

GRAND TEATRET, Mikkel Bryggers Gade 8 -1460 København K - 33 15 16 11.

DAGMAR TEATRET, Jernbanegade 2 - 1608 København V - 33 14 32 22.

Filmen distribueres af SF Film.
Producenter: Park Film Copenhagen, Storm Productions, m.fl.

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.28
Naboer i Kongens Have
To familier bor i samme hus.
Manden til venste har en hund og ryger pibe.
Damen til højre har en kat og spiller trompet.
Naboforholdet knaser, men det ender lykkeligt.

Marionetteatret er både morsomt og rørende.
Tag børnene med og mor jer.
Helt gratis.

Marionetteatret

Marionetteatret i Kongens Have

Tavst teater for tumlinger
--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.29
Jazzpianoday
Hermed præsenteres programmet for Jazzpianodagen 2005 sammensat af bestyrelsen.
Vi håber på mange tilhørere til det afvekslende program.
Vi har ikke entre, så man kan komme og gå hele dagen til dette sjove mødested.
Venlig hilsen
Per Krogen

JazzPianoKlubben
presents

Jazzpianoday
3'rd July 2005
Borups Højskole
Free admittance

11,00     Makiko Hirabayashi Trio
             Bas: Klavs Hovman, Trommer: Morten Lund

12,30     Frokostpause

13,30     Kaare Munkholm vibrafon & Nikolaj Hess piano

15,00     Nils Raae Trio
             Bas: Ole Rasmussen, Trommer: Mikkel Find

16,00     2. sæt

17,00     Kasper Villaume solo

Jazzpianodagen er støttet af Dansk Musiker Forbund, DJBFA og Borups Højskole.

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------
2005.Juni.30
Et bindemiddel
I øvrigt er det i dag en sproghistorisk realitet at de nordiske sprog i høj grad låner de samme fremmedord fra engelsk-amerikansk. Så uanset at globaliseringen kan være en trussel mod de nordiske sprogs status og funktionsvilkår, er den altså samtidig med til at holde sammen på det nordiske sprogfællesskab.

Ret tankevækkende, at den såkaldte trussel fra engelsk-amerikansk samtidig fungerer som et sprogligt bindemiddel mellem de nordiske lande.

50 år i sprogets tjeneste
--------------------------------------------------

 

Arkiv 2002

Arkiv 2003-1
Arkiv 2003-2

Arkiv 2004-1
Arkiv 2004-2

Arkiv 2005-2

Arkiv 2006-1
Arkiv 2006-2

Arkiv 2007-1
Arkiv 2007-2

Arkiv 2008-1
Arkiv 2008-2

Arkiv 2009-1
Arkiv 2009-2
 

Til forsiden