Musikhuset Aage Jensen

& 4SOUND

 

En gennemgang af firmaets udvikling

 

Tilbage til Musikhuse, del 1

Tilbage til Musikhuse, del 2

 

Seneste opdatering: 2020.Sept.21

 

--------------------------------------------------

 

Musikhuset Aage Jensen
Åbenrå 3 / Landemærket 29
København K


Billedet, som er fra sept. 2010, viser Aage's butik set fra hjørnet af Landemærket (tv.) og Åbenrå (th.).
Længst borte ad Åbenrå, uden for billedet, ligger værkstederne.
Tilbage i 1960'erne lå indgang og udstillingsvinduer ud til Åbenrå-siden.
Foto: CykelKurt

Stort billede

 

Musikhuset Aage Jensen var det centrale sted i byen, når der skulle kigges på, afprøves eller anskaffes pigtrådsudstyr. Det var her man gik hen, når tankerne kredsede omkring el-guitarer, forstærkere & pedaler m.m., fordi forretningen altid havde det nyeste og bedste grej, som kunne købes for penge.

Det var desuden Aage, der som den første lancerer idéen "Lej med forkøbsret" og "Danmarks Musikskole", som begge blev store successer.

Det ville være nyttigt hvis vi havde haft Aage hos os i dag, så vi kunne spørge ham omkring forretningens udvikling, men han har forlængst trukket stikket, så vi forsøger i stedet at strikke et billede sammen ved hjælp af de spredte informationer der findes rundt omkring.

Det har Aage og alle hans trofaste kunder fortjent!

 

Af Kurt Starlit

 

1918
Annemette Jensen, Aage's ældste datter (født 1950), fortæller i 2020:

Min far er født 1918 i Odense.
Han tager studentereksamen fra Kathedralskolen og bliver siden udlært i en parfumeforretning!


Den unge Jensen på vej fremad og opad.
Fotograf og årstal usikkert.

Så går turen til København, hvor han bor på et klubværelse i Nørre Søgade.
Her møder han min mor, de bliver gift i 1944 og flytter derefter til Kapelvej 11, hvor de bor til august 1950 - samme sted som forretningen.

 

1944
Ved søgning i KRAK's Vejviser 1944 (gade og husregister side 302) kan det konstateres, at Aage Jensen endnu ikke er tilmeldt på adressen Kapelvej 11.

 

1945
I KRAK's Vejviser 1945 (gade og husregister side 306) mangler lige præcis den side, hvor vi kan kontrollere, hvorvidt Aage Jensen er tilmeldt Kapelvej 11. Men et (forholdsvist) kvalificeret gæt er, at han i løbet af kalenderåret 1945 åbner forretningen på Kapelvej 11.

For at åbne en forretning, skal man have tilladelse fra myndighederne - et såkaldt Næringsbrev. Det sker den 8. august 1945. Næringsbrevet er udstedt af Magistraten i København med følgende tekst:

 


MAGISTRATEN I KØBENHAVN
meddeler herved Aage Jensen,
der er født den 31. marts 1918 i Odense,
NÆRINGSBREV
som
FORFÆRDIGER AF MUSIKINSTRUMENTER
(for så vidt de ikke er særskilt opført)
i Københavns Kommune med de ifølge Næringsloven af 28. april 1931 hermed forbundne Rettigheder.

Bortfalder de til Næringsbrevet som følge af Indehaverens Død eller nogen anden ved Lovgivningen hjemlet Bestemmelse, skal Næringsbrevet (tilligemed eventuelle Duplikateksemplarer) inden 1 Måned tibageleveres Magistraten.

Under vedkommende Borgmesters Hånd og Stadens Segl.

København, den 8. august 1945.

(underskrevet)
Alfred Bindslev

 

Næringsbrevet

 

Man kan måske undre sig over udtrykket forfærdiger,
som er et gammelt ord, der sjældent bruges.
Alligevel indgår det stadig som en del af sproget,
og blandt flere muligheder f.eks. kan betyde

- en der gør noget færdigt (af tysk vorverdigen, at gøre færdig),
- en reparatør (som færdiggør - forfærdiger - en vare),
- en skaber (Napoleon blev f.eks. regnet som Italiens forfærdiger),
- en producent (som færdiggør - forfærdiger - musikinstrumenter) og
- en klargører (som klargører - forfærdiger - en vare til salg).

 

1946
I KRAK's Vejviser 1946 (gade og husregister side 315) er det angivet, at Aage Jensen har forretning på Kapelvej 11, København N. Her er han angivet som grosserer Aage Jensen.
På samme adresse ligger Dansk Harmonika Fabrik (Tlf. NO 5884......NO = NORA telefoncentral).

 

1947
I KRAK's Vejviser 1947 (gade og husregister side 322) er det angivet på samme måde som 1946, at Aage Jensen har forretning på Kapelvej 11, København N. Her er han angivet som grosserer Aage Jensen.
På samme adresse ligger Dansk Harmonika Fabrik (Tlf. NO 5884......NO = NORA telefoncentral).
Da vi fra forskellige kilder ved, at Aage i de første år fortrinsvis sælger harmonikaer, er det nærliggende at antage, at der er tale om et samarbejde mellem Aage Jensen og Dansk Harmonika Fabrik - eller at han måske endda ejer begge firmaer.

 

1948
KRAK's Vejviser 1948 (gade og husregister side 325) angiver på samme måde som 1946-47, at Aage Jensen har en forretning på Kapelvej 11, København N. Her er han angivet som grosserer Aage Jensen.
På samme adresse ligger Dansk Harmonika Fabrik.

 

1952
Af KRAK's Vejviser 1952 (gade- og husregister) kan vi på side 369 se, at A/S Dansk Harmonika Fabrik & grosserer Aage Jensen står opført som eet og samme firma. Det kunne tolkes derhen, at Aage er gået i samarbejde med harmonikassen, ELLER måske ligefrem har opkøbt virksomheden. Adressen er fortsat Kapelvej 11, Kbh. N.

Annemette Jensen fortæller i 2020:

Mysteriet med Dansk Harmonika Fabrik kan måske forklares i Aalborg i slutningen af 1940'erne. Jeg mener at begge firmaer er min fars fra start af.

Han har åbnet en forretning i Aalborg på samme tidspunkt, men lukker den kort tid efter igen, fordi manden der står for den daglige drift er løbet med kassen.

I København samarbejder min far i starten med en der hedder Egholm, som selv er harmonikaspiller. Jeg har hørt mange historier om hvordan de tager harmonikaen på nakken og cykler ud til kunderne og springer op ad trapperne til 5. sal. Jeg ved ikke, hvorfor kunderne altid bor på 5. sal - og gerne i en baggård, men sådan var det...

Under alle omstændigheder importerer min far flere mærker harmonikaer direkte fra Italien. Han tager i flere år en tur derned og besøger fabrikkerne.

To firmaer - een ejer
Vi er ude i det spekulative her, MEN ALTSÅ....
Kunne det tænkes, at grosserer Aage Jensen - udover de harmonikaer han leverede til detailkunder - også solgte harmonikaer til forskellige (konkurrerende) musikforhandlere i Danmark?
Hvis det er tilfældet, kan det i så fald forklare oprettelsen af en harmonikafabrik ved siden af grossistvirksomheden.

Kunder på femte sal
Annemette Jensen's kommentar omkring kunder der bor på 5. sal i en mørk baggård, kan muligvis forklares ved, at det dengang var sådan, at huslejen oppe på toppen var betydelig lavere end længere nede. Det skyldtes bl.a. at det var besværligt at traske op til 5. sal - elevator var kun noget man mødte i Daells Varehus og lignende steder. Desuden var tagisolationen ofte sparsom, hvorfor lejlighederne under taget var iskolde om vinteren og glohede om sommeren.
Til gengæld blev der råd til en harmonika, som var sin tids elektriske guitar. Kan man spille harmonika, kommer man med til alle festerne!

Som et kuriosum kan vi nyde vi to annoncer fra musikhuset Jac. Jørgensen omkring 1960:

jac-jorgensen-01.jpg

jac-jorgensen-02.jpg

Musiker kontra Musikant
Man skal huske på, at der slet ikke blev undervist i harmonika på konservatorierne i 1950'erne. Harmonikaen blev regnet for et proletarinstrument, beregnet for værtshusenes selvlærte musikanter, der stod som en underlødig kontrast til de "rigtige" musikere, som blev udvalgt, trænet og uddannet på konservatoriet. Vi skal helt op omkring 1980, før der bliver undervist i harmonika på konservatorierne.

 

1953-59
I denne periode ser det ud til, at forretningen kører stabilt, KRAK's Vejviser (gade- og husregister) fortæller uændret fra år til år, at såvel Aage som harmonika fabrikken eksisterer side om side på matriklen Kapelvej 11.

 

1961
Som det fremgår af Gert Michelsen's indlæg herunder, bliver der i 1961 solgt Höfner guitarer fra Aage Jensen's forretning på Kapelvej:

I sommeren 1961 var jeg med mine forældre på ferie i Tyskland. Jeg var jo stor Shadows-fan og plagede mine forældre om en ny guitar (havde en gammel spansk). Det endte med at jeg fik en Framus "Sorella" jazzguitar, sort, med påmonteret 1 mikrofon og tre indstillingsknapper.

Vi kom hjem, og i efteråret dukkede de første Höfner brætguitarer op med DEN RIGTIGE FORM (som Shadows!).

Damn, her stod jeg med en helt ny guitar og pludselig kunne man få en smartere! Det skal blive løgn sagde jeg, alt mit i barndommen omhyggeligt samlede legetøj blev sat til salg via en annonce i Berlingske i starten af december og det gik som varmt brød!

Jeg fik pengene skrabet sammen og tillige med mine spanske guitarer fik jeg min drømmeguitar 17. december 1961 hos Musikhuset Aage Jensen, Kapelvej 11 på Nørrebro. Som jeg husker det, skulle man op ad nogle få trapper og så ind i butikken. Men om den så forblev der indtil 1964 ved jeg ikke...

Aage Jensen's skift fra salg af harmonikaer til elektrisk guitar kan måske se temmelig mærkværdigt ud, men når man ved, at efterspørgslen i disse år flytter sig fra harmonika til elektrisk guitar, forekommer skiftet mere forståeligt.

 

1962-63
Aage Jensen flytter i perioden 1962-63 til Stengade (Kbh. N), jfr. mail fra Jørgen Gammelgaard.

Det fremgår desuden af KRAK's Vejviser 1962 (gade- og husregister side 956) og KRAK's Vejviser 1963 (gade- og husregister side 988), at en detailhandel ved navn "Musikhuset" ligger på adressen Stengade 11 (= Baggesensgade 36, 38). Eftersom der ikke er andre musikhandlere i Stengade på dette tidspunkt, og eftersom der ikke findes noget "Musikhuset" i Stengade i 1961 eller 1964, er det rimeligt at antage, at det må dreje sig om Aage Jensen.

Senest har hans datter Annemette (født 1950) bekræftet, at forretningen i 1962-63 lå i Stengade.

 

1964

Visitkort fra Aage Jensen, 1964

Et tidligt visitkort - og som det fremgår, er det stadig de klassiske dyder som anprises. I praksis er det dog et helt andet varesortiment som bliver langet over disken på Aabenraa 3. Aage's vinduesdekorationer taler sit eget sprog: Det er den elektriske guitar og forstærkeren som er sagen.

Aage Jensen flytter i 1964 til Åbenrå 3 i indre by, Kbh. K. og kalder fra nu af forretningen for Musikhuset Aage Jensen. Butikken bliver hurtigt sin tids hotte sted (dengang var et "hot" sted forøvrigt "cool") med alle de fine mærker Vox, Fender og Gibson blandt meget andet. Også de skønne mikrofoner fra Shure bliver forhandlet her.

Annemette Jensen (Aage's ældste datter) fortæller:

Min fars motto som musiksælger var:

"Det gælder ikke om selv at kunne spille virtuost, næ nej, fidusen består i v.h.a. nogle få anslag at få instrumentet over i kundens hænder, så kunden selv får oplevelsen."

Og det gjaldt allerede fra harmonikaens tid.

Det er mit indtryk, at han kommunikerede udmærket med de mange pigtrådsmusikere der kom såvel i Stengade nr. 11 som i Åbenrå forretningen. Min far blev f.eks. gode venner med Rudolph fra Defenders, som kom på besøg i vores sommerhus på Femø i 80'erne. Samme Rudolph havde ansvaret for min lillesøster og mig til Beatleskoncerten i KB-Hallen 1964.

Preben "Ulrik" Ulrichsen er en effektiv sælgertype, der besætter stillingen som Butikschef (Store Manager) i årene 1964-68. Han er indforstået med, at kunden gerne vil prøve sig frem med de forskellige mærker og modeller. En låneordning er altid mulig.

Aage himself bliver stadig mindre synlig i forretningen, fordi han fra 1964 og fremefter fortrinsvis beskæftiger sig med den administrative del af forretningen. Det er Ulrik som tager sig af det daglige rykind.

 

1965

Stort billede

Aage Jensen åbner en ny afdeling i slutningen af 1965, Hovedvejen ("Roskildevej") 12, 2600 Glostrup.

 

1966
I efteråret 1966 kommer en af Aage's mange idéer til verden: Danmarks Musikskole!.

Aage's tanke med Musikskolen er, at kunden skal have mulighed for at lære at spille på det instrument han/hun har anskaffet, så vedkommende på den måde får mest muligt ud af købet.

Skolen starter i Købmagergade og flytter senere til Aabenraa 3, på 1. sal.

Daglig leder af skolen er Kurt Randløv, som også står for det administrative. I en periode er Aage's datter Annemette med i det administrative arbejde, bl.a. annoncer til aviserne og breve til eleverne.

Den musikalske leder er Sven Djurup og blandt lærerkræfterne finder vi navne som folkesangeren Stig Møller (Steppeulvene), trommeslageren Bent Helvang (popgruppen Bacon) og forlagsmanden Peter Aschenfeldt.

Aage får lavet en grøn mappe med logo til eleverne, som indeholder alt undervisningsmateriale.

En af de første melodier som eleverne lærer at spille er "Little Brown Jug".

Musikskolen arrangerer flere større events og opvisninger, hvor også Musikhusets eget orkester (medarbejdere) deltager. Desuden er der en børneteaterskole, sat i gang af Claus Pagh, ligesom der også arrangeres jazzballet.

Skolens slogan er: "Lær at spille på 20 minutter" - et slogan Aage har fundet på.

I bogen "Ungdomsoprøret i Danmark" skriver forfatteren Niels Martinov mange år senere om Danmarks Musikskole:

Det var på denne musikskole at Eik Skaløe uden varsel dukkede op en kold novemberdag i 1966.

Han var blevet sendt videre til Stig Møller af Olaf Bennike fra pladeselskabet Metronome, da de tekster Eik havde placeret på hans skrivebord, umiskendeligt lignede de sange som Stig Møller kæmpede med at få skrevet til sine melodier.

Nu stod han pludselig dér i klasselokalet med bare tæer i plasticsandaler og en beskidt afghanerpels uden ærmer over den plettede T-shirt.

Iført blå blazer, hvid skjorte og slips som de øvrige ansatte ved musikskolen, var Stig Møller ved at lære eleverne at spille folkesangen "Anji" og Eik kastede sig øjeblikkeligt ud i en indianerdans foran de forundrede elever, mens det lange røde hår stod som en fejende bue omkring ham.

Stig fik spillet nummeret færdigt, selv om han naturligvis var distraheret af den mystiske fremmede. Men skolens bestyrer havde observeret den højst usædvanlige scene gennem glasruden i døren, og Stig blev fyret på stedet.

Det var hans første møde med Eik Skaløe...

Og så til noget helt andet:
En af mine venner køber i et anfald af begejstring en forgyldt Shure SM57 hos Aage i 1966. Da vi senere får prøvet den i praksis på scenen, lyder (og fungerer) den dog ikke meget bedre end vores gamle veltjente S-545. Men den psykologiske virkning - den er helt ude af kontrol!

 

1967
Aage optræder for første gang i KRAK's Vejviser (gade- og husregister side 1369) på adressen Aabenraa 1 / Landemærket 29. Fra forskellige kilder er det dog fastslået, at butikken opstarter mindst to år tidligere på adressen.

At det ikke kun er indfødte som handler hos Aage i Glostrup, det kan man overbevise sig om, ved at studere denne kommentar fra Kevin Parrott i England. Nyd også den vedlagte 1967-kvittering.

For mit eget vedkommende er det i særlig grad den 29. juli 1967 (en lørdag), som er værd at huske. Her køber jeg nemlig en splinterny Schaller forvrænger (Verzerrer, som der står på tysk) til 140 (relativt) stabile danske kroner. Med denne Schaller-dims kan jeg nu få den eftertragtede "Satisfaction" lyd - købt, betalt, behændigt indpakket og venligst udleveret fra butikken på Åbenrå 3.


Schaller Verzerrer på mors fine gulvtæppe

 

1968
Aage Jensen udlejer også udstyr (gear), bl.a. husker jeg en episode fra 1968, hvor forretningen står for alt udstyret til en koncert med engelske The Move i Tivoli's Koncertsal (se nærmere beskrivelse af episoden under Rockscenen, del 2). Her spiller bestyrer Preben "Ulrik" Ulrichsen en central rolle.

Aage's kontor, vinteren 1968.

Avisnotits ved Aage's 50 års fødselsdag i 1968.

Aage med kone & datter Kirsten på kontoret i 1968.

 

1969
Ulrik forfremmes til Direktør for Import & Detail. Han besætter stillingen som Director, Import & Wholesale i perioden 1969-82.

Vi skal også lige hilse på AAGE JENSEN SEKSTET, som udelukkende består af ansatte fra Musikhuset Aage Jensen.


Stort billede

Billedet er fra et arrangement på Danmarks Musikskole, afholdt i Borgernes Hus, Rosenborggade,1968/69.

Fra venstre:

Karl Erik Larsen - elbas,
Jan Halfdan Hansen - guitar,
Ole Baltz - mikrofon, timbales & konferencier,
Bent Helvang - trommer,
Kurt Randløv - fløjte,
René Thomsen - orgel og
Preben Ulrichsen - guitar.

 

1971
Fra den private afdeling fortæller Annemette Jensen:

Da min far og mor (Karen Margrethe, kaldet "Plys") bliver skilt i 1971, flytter han til Nørre Søgade i København, hvor han snart finder sammen med Adi Slass. De flytter senere til Trørød, derefter til Snekkersten i en fantastisk villa lige ned til stranden - og endelig til et mindre hus i Humlebæk.

 

1973
Selskabet MUSIC RETAIL DENMARK A/S stiftes. Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") udpeges som direktør og bestyrelsesmedlem (han fratræder begge stillinger i 2002).
Virksomhedsoplysninger:

Music Retail Denmark A/S
Landemærket 29, 1.
1119 København K
CVR 47806518
Etableret 29. juni 1973

MUSIC RETAIL DENMARK A/S

Man kan måske undre sig over, hvad Aage Jensen vil opnå med endnu et aktieselskab på et tidspunkt, hvor han i forvejen står som ejer af Musikhuset Aage Jensen A/S?

Et svar kunne være, at Danmark og hele den vestlige verden i 1973 er midt i en oliekrise, kunderne har ingen penge, forretningen går trægt og Aage har brug for risikovillig kapital. På den baggrund virker det ikke så tosset, at tilføre virksomheden ny energi gennem et udvidet aktieselskab. Operationen er sikkert også udtryk for strategisk planlægning - altså at der er nogle skattemæssige (og andre) fordele ved at oprette et nyt aktieselskab.

Da jeg kontakter en fagmand indenfor revision omkring ovenstående problematik, er svaret, at han ikke må udtale sig om specifikke selskaber, men at det i de fleste tilfælde er vanskeligt at gennemskue de reelle hensigter bag et selskab - specielt når udlandet er med inde i billedet. Spørg bare Bagmandspolitiet eller folkene bag Scandinavian Star katastrofen, forklarer han. Der kan også være tale om garantiforpligtelser, som man vil unddrage sig, eller et generations-skifte som spøger i kulissen. Han sammenfatter problematikken i tre punkter:

1. De fleste selskaber bliver oprettet for at lave skattekrumspring eller skattesvindel.
2. De næstfleste bliver oprettet for at snyde nogle andre, normalt familie eller forretningsforbindelser.
3. De færreste selskaber bliver oprettet med ærlige og reelle hensigter.

Aktieselskab

En aktør i musikbranchen mener:

Music Retail Denmark blev oprettet for at adskille detail og engros salg. Aage havde på det tidspunkt en lang række agenturer, blandt andet Marshall og Dynacord samt diverse guitar, orgel og harmonika brands m.fl.

Disse import agenturer blev lagt ind under Music Retail Denmark, for at have en afdeling som fortrinsvis leverede til andre musik butikker.

Det gamle selskab, Musikhuset Aage Jensen, skulle herefter udelukkende beskæftige sig med detailhandel gennem butikken på Landemærket.

Annemette Jensen (Aage's ældste datter) har efterfølgende kommenteret ovenstående:

Det giver fuldstændig mening, at RETAIL blev oprettet med henblik på at adskille detail og engros. Og altså ikke noget med kapitaltilførsel eller snyd eller andet. Som advokat Stenbjerre udtrykte det, så var min far ene-ejer af Musikhuset Aage Jensen, indtil Peter Busk og Preben "Ulrik" Ulrichsen overtog det i 1992.

MUSIC RETAIL DENMARK A/S
29. juni, 1973

Kirsten Duckert (tidl. Jensen) tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Annemette Jensen tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Aage Jensen tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Aage Jensen tiltræder som direktør for virksomheden.
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") tiltræder som direktør for virksomheden.
ERNST & YOUNG Danmark A/S tiltræder som revisor for virksomheden.
CJ Partnership I/S tiltræder som revisor for virksomheden.

Bemærk, at Aage's yngste datter, Kirsten Duckert, er indvalgt i bestyrelsen.
Ligeledes er Aage's ældste datter, Annemette Jensen, indvalgt i bestyrelsen.


Aage med sin yngste datter Kirsten ved en
selskabelig sammenkomst. Året er 1973.

 

1974
Lars Green, som senere starter Lars Green Musik i Tåstrup, arbejder som sælger hos Aage 1974-77.

 

1977


Aage på kontoret. På væggen bagved hænger en violin,
som har tilhørt hans far, der var koncertmester i Odense Byorkester.

stort billede

 

1978
Aage køber Frederiksborggade 1 & 7. Annemette Jensen fortæller:

Min far køber Frederiksborggade 1 & 7 - formodentlig efter Jac Jørgensen. Han indretter pladeforretning i nr 7, men det blev ingen større succes. Ind i nr 1 flytter harmonikaer, orgler og svenske Kurt Persson (tidl. ansat hos Hagström). Han er startet i Aabenraa 1, samtidig med at orglerne rykker ind der.

En sjov historie er, at Ole Baltz også er ansat i Frederiksborggade 1. Baltz var firmaets festarrangør blandt meget andet. Han får ordnet det sådan, at Aage's 30 års jubilæum bliver fejret, og i den anledning har han overtalt Livgarden, - som dagligt defilerer forbi - til at standse ud for nr. 1. Det gør de, vender front mod forretningen og spiller "Congratulations", så ikke et øje er tørt. Min far var mildt sagt rørt!

 

1983
Ulrik udpeges som President for Musikhuset Aage Jensen. Han besætter denne stilling i årene 1983-1988.

Lasse Thernøe ansættes hos Aage i juni 1983 som elev.


1983, I sommerhuset på Femø slapper Aage af
med sin & Adi's hund "Copper" - en Irsk Setter.

 

1985
Gorm Johnsen ansættes som elev og derefter som sælger hos Aage i årene 1985-90. Fra Gorm's arkiv har vi fået lov at kigge med:

Arne Christiansen, Aage & Ole Baltz
i indkørslen til sommerhuset på Femø.
Arne Christiansen bestyrede afdelingen i Helsingør, senere Rock Sound.
Ole Baltz var vores lagermand.
"MY HOME" i baggrunden er nabohuset.

Peter Busk & Preben Ulrichsen (desværre uskarpt)

Peter Busk, Aage, Lasse Thernøe & Ole Baltz.
Den unge mand i døren er Anders Gudnasson.

Lasse Thernøe & Basse Seidelin
Basse var guitarbygger og reparatør.
Så vidt jeg husker, havde han værksted et sted på Midtsjælland.
Check evt. hans Facebook side, hvor det afsløres at han også er jazzmusiker.

En hilsen fra Aage, da jeg blev udlært.

Visitkort

Gorm Johnsen har efterfølgende uddybet sin forbindelse til Aage Jensen:

"Gorm Johnsen hos Musikhuset Aage Jensen".

 


Byens Bedste Udsalg, forside

stort billede

side 2-3

side 4-5

side 6-7

side 8

 

1986
Lasse Thernøe ansættes som (forfremmes til) Afd.leder for Guitar & PA udstyr.


Femø Kro 1986 (tidl. Femø Gæstgivergård).
Aage (nr. 2 fra venstre) med personale.
Yderst th. er det elev Gorm Johnsen med Aage's kone, fru Adi Slass.

 

1987
Aage sætter endnu et af sine projekter i søen, nemlig musikavisen - musik i Centrum.


Den nye avis med Gorm Johnsen som fotomodel.

stort billede

I avisen møder man blandt meget andet af en programerklæring:

Igennem nogle år har Musikhuset Aage Jensen produceret et blad, hvis primære formål har været at give information til aktive musikere. Det er en voksende erkendelse af, at musikinstrumenter og orkesterudstyr er en kompliceret sag, som fortjener et fagblad.

Aage Jensen udtaler i den forbindelse:

"Vi har et ønske om at skabe et seriøst medie, som både kunder og branche kan have glæde af. Desuden kræver musikinstrumenter og orkesterudstyr en indsigt, som - musik i Centrum kan give via saglig information."

- musik i Centrum udkommer 20. maj, august og november 1987.

- Den nye tabloidavis distribueres som gratis Direct Mail (via P&T) til musikere, studier, spillesteder, diskoteker etc. - i alt ca. 20.000 eksemplarer.

- Administration: Ida Nielsen & Ole Baltz, Guldbergsgade 29, Bygn. 1, 1. sal, 2200 København N

- Sats & Tryk: Helsingør Dagblad A/S.

 

1988
Så er der udsalg hos Aage:


stort billede

 

1992
Direktørerne Preben "Ulrik" Ulrichsen og Peter Busk - som på dette tidspunkt begge har arbejdet en årrække hos Aage - køber i fællesskab Aage ud af hans forretning på Landemærket.

Lasse Thernøe udpeges (forfremmes) til Butikschef.

Lasse Thernøe indtræder i bestyrelsen.

Aage's datter Annemette Jensen fortæller:

De sidste år af min fars tid i forretningen kunne han nogle gange have svært ved at overskue det hele.

Han havde ellers gennem sin tid som musikhandler været meget skarp og god til at lægge strategier. Et kæmpe hit var f.eks. "Lej med forkøbsret", "Danmarks Musikskole" m.fl. som alle var hans idéer.

Han gik ret hurtigt i stå, da han holdt op. Han havde aldrig lagt strategier for sin egen pensionisttilværelse, da forretningen altid havde været det meste af hans liv. Det var trist at være vidne til.


 

1996
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 1995/1996 (1. juli 1995 - 30. juni 1996) (23. regnskabsår) viser et overskud på godt 1 million kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 25. nov. 1996 af

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik")
Peter Busk
K.H. Nikolajsen (regnskabschef)
Anette Dam (regnskabsassistent)
Lasse Thernøe (butikschef)

Direktion:
Peter Busk, direktør
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik"), direktør

og revisionsselskabet Ernst & Young.

 

1997
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 1996/1997 (1. juli 1996 - 30. juni 1997) (24. regnskabsår) viser et overskud på 684.000 kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 27. nov. 1997 af

Direktion:
Peter Busk,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik")

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik"),
Peter Busk,
Anette Dam,
Lasse Thernøe

og revisionsselskabet Ernst & Young.

Årsrapporten viser desuden, at virksomheden i runde tal har udbudt (og solgt) aktier, fordelt som

300 stk. A-aktier á 250 kr. (= 75.000 kr.) og
1600 stk. B-aktier á 250 kr. (= 400.000 kr.)
- i alt en halv million kroner.

 

1998
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 1997/1998 (25. regnskabsår) viser et underskud på 435.000 kroner efter skat. Rapporten er underskrevet 25. nov. 1998 af

Direktion:
Peter Busk,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik")

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj,
Peter Busk,
Lasse Thernøe,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik"),
Anette Dam

og revisionsselskabet Ernst & Young.

 Åbenrå er en gade i det indre København, som forløber parallelt med Gothersgade og går fra Landemærket til Rosenborggade.

Navnet formodes at komme af "åbne vråer", nogle handelsboder, som i senmiddelalderen lå her.

ref.: Wikipedia

 

2000
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Beretning & Regnskab 1999/2000 (27. regnskabsår) viser et underskud på 471.000 kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 30. nov. 2000 af

Direktion:
Peter Busk,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik")

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj,
Peter Busk,
Lasse Thernøe,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik"),
Anette Dam

og revisionsselskabet Ernst & Young.

Preben "Ulrik" Ulrichsen udpeges som direktør for den nye afdeling af Musikhuset Aage Jensen i Vestergade, Århus.

Musikhus ribbet for varer

 

2001
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2000/2001 (28. regnskabsår) viser et overskud på 20.000 kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 28. dec. 2001 af

Direktion:
Peter Busk,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") (underskrift mangler!)

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj, formand,
Peter Busk,
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") (underskrift mangler!),
Lasse Thernøe (underskrift mangler!)
Anette Dam,

og revisionsselskabet Ernst & Young.

 

2002
MUSIC RETAIL DENMARK A/S
18. december, 2002

Carl Johan von Christierson tiltræder som direktør for virksomheden.
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") fratræder som direktør for virksomheden.
Preben Wohlers Ulrichsen ("Ulrik") fratræder som medlem af bestyrelsen.
Peter Busk fratræder som medlem af bestyrelsen (p.g.a. dødsfald).
Peter Busk fratræder som direktør for virksomheden (p.g.a. dødsfald).

ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2001/2002 (29. regnskabsår) viser et underskud på 362.000 (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 18. dec. 2002 af

Direktion:
Carl-Johan von Christierson

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj, formand,
Anette Dam,
Lasse Thernøe

og revisionsselskabet Ernst & Young.

 


Landemærket

Landemærket er en gade i Indre By i København beliggende mellem Købmagergade (ved Rundetårn) og Gothersgade (ved Kongens Have).

Gaden har sit navn efter, at den i middelalderen markerede afslutningen af den bebyggede del af byen inden for voldene.

Ordet "Landemærke" betyder egentlig grænseskel.

ref.: Wikipedia

 

2003
Gamle Aage siger farvel og tak til denne verden og begraves på Femø, hvor han tillige har et sommerhus.

MUSIC RETAIL DENMARK A/S
01. oktober, 2003

Lasse Thernøe tiltræder som (forfremmes til) direktør for virksomheden.

ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2002/2003 (30. regnskabsår) (regnskabsåret 1. juli 2002 - 30. juni 2003)
viser et overskud på 760.000 (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 2. oktober 2003 af

Direktion:
Carl-Johan von Christierson

Bestyrelse:
Jacob Hjortshøj, formand,
Anette Dam,
Lasse Thernøe,
Maria Benedikte Ørskov Busk

og revisionsselskabet Ernst & Young.

 

2004
MUSIC RETAIL DENMARK A/S
09. januar, 2004

Man beslutter fra ledelsens side, at sammensætte en ny moderne bestyrelse uden medlemmer fra den daglige drift. Derfor sker der en række ændringer af bestyrelsen.

Henrik Hildebrandt tiltræder som formand for bestyrelsen.
Bjørn Christie tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Anette Dam udtræder af bestyrelsen.
Lasse Thernøe udtræder af bestyrelsen.
Maria Benedikte Ørskov Busk udtræder af bestyrelsen.

ERNST & YOUNG Danmark A/S fratræder som revisor for virksomheden.
MJAKP2 I/S tiltræder som revisor for virksomheden.

 

2005
ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2004/2005 (regnskabsåret 1. juli 2004 - 30. juni 2005) viser et overskud på 5 millioner (danske) kroner efter skat.

Rapporten er underskrevet den 16. november 2005 af

Lasse Thernøe, direktør
Henrik Hildebrandt, best.medlem, formand,
Bjørn Christie, best.medlem,
Jacob Hjortshøj, best.medlem
og AP Revision.

På side 14 i årsrapporten kan man konstatere, at....

- Direktionen består af
          Lasse Thernøe, Tolstojs Allé 39, 2860 Søborg

- Bestyrelsen består af
          Henrik Hildebrandt, Granhegnet 16, 3140 Ålsgårde
          Bjørn Christie, Dambakken 55, 2.th., 3460 Birkerød
          Jacob Hjortshøj, Fagerhøjvænge 5, 2950 Vedbæk

- den bestemmende indflydelse tilhører
          Henrik Hildebrandt Holding A/S,
          Granhegnet 16, 3140 Ålsgårde

Som en ekstra finesse kan man i årsrapporten (side 15) læse:

- Selskabet lejer lokaler ejet af Henrik Hildebrandt Holding A/S.
- Lejen fastsættes på markedsmæssige vilkår.
- Selskabet har af et bestyrelsesmedlem købt økonomisk bistand på markedsmæssige vilkår.
- Selskabet har af et bestyrelsesmedlem købt en bil på markedsmæssige vilkår.

På den baggrund behøver man ikke være økonomisk vismand for at forstå, at det drejer sig om anseelige beløb som ad denne kanal lirkes ud af selskabet.

Årsrapporten godkendes af generalforsamling og bestyrelse i november 2005.

 


Fender Kashmir (Telecaster De Luxe)

Stort billede

Tekst fra salgsmaterialet:
Guitaren blev brugt af Kasper Eistrup fra Kashmir til koncerter i Store Vega den 3-4-5 november 2004.
Kasper Eistrup har dekoreret og signeret guitaren.
Såfremt køber ønsker det, sættes guitaren i en sådan stand, at det er muligt at spille lidt på den.
Helt som ny bliver den dog aldrig.

ref.: Kashmirs guitar samt middag med Kasper Eistrup, Musikhuset Aage Jensen og Fender

 

2006
4SOUND etablerer sig i Danmark.

Danske musikeres foretrukne legeplads får nyt navn.

ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2005/2006 viser et overskud på 3,2 millioner (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 23. november 2006 af

Direktion:
Lasse Thernøe

Bestyrelse:
Henrik Hildebrandt, formand,
Bjørn Christie,
Jacob Hjortshøj

og revisionsselskabet AP.

 

 

2007
MUSIC RETAIL DENMARK A/S
16. maj, 2007

ÅRETS RESULTAT:
Musikhuset Aage Jensen, Årsrapport 2006/2007 viser et overskud på 116.000 (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet 15. maj 2008 af

Direktion:
Henrik Hildebrandt
Lasse Thernøe

Bestyrelse:
Pål Wilhelm Asplin, formand
Bjørn Christie,
Halvor Andreas Skov

og revisionsselskabet BEIERHOLM.

 


2008.Oct.10
Meet & Greet at Aage Jensen.
Det er rockgruppen DAD som fejrer 25 års jubilæum.
En masse friske folk er mødt op for at gratulere
og få fingre i en række gode tilbud.
Foto: Malene Mortensen

stort billede

 

2008
4SOUND opkøber Musikhuset Aage Jensen.

DAD demonstrerer deres 25'th Guitar & iLL WiLL Pedal i Åbenrå-forretningen (i København).

 


Et udsnit af Gibson Acoustic afdelingen hos 4SOUND.

 

2009
MUSIC RETAIL HOLDING A/S stiftes.
Selskabet har angiveligt til formål, at konsolidere den nordiske musikbranche.

Holdingselskab

I regnskab for 2009 kan man konstatere, at der er sket en afvikling af to butikker (navne ikke oplyst). Afviklingen medfører et "ikke ubetydeligt" tab på salg af varelager, driftstab etc.

Pr. 1. januar 2009 er Knud Eskildsen Musik, som bl.a. ejer Super Sound, fusioneret ind i Music Retail Denmark A/S. De to firmaer, Aage og Eskildsen smelter dermed sammen til eet firma under navnet AAGE, som i sin tur kontrolleres af 4SOUND.

I febr. 2009 kan man i SuperSound's forretning i Skindergade se et opslag der bl.a. fortæller, at...

SuperSound flytter 28. febr. 2009 !!!!!

Som vore trofaste Eskildsen-kunder måske allerede ved, indgår Musikhuset Aage Jensen og Eskildsen nu i samme firma, nemlig 4SOUND. 4SOUND er en nordisk kæde af musikforretninger beliggende i både Norge, Sverige og Danmark.

For fortsat at kunne tilbyde den bedste service til alle vore kunder, flytter vi pr. 1. marts alle Super Sounds aktiviteter, og integrerer dem hos Musikhuset Aage Jensen på Landemærket i København. Det gælder både salg, support, kurser og undervisning. Det betyder, at vi får samlet "alt under et tag" i København.

Flytningen er i høj grad affødt af de fysiske rammer i forretningen i Skindergade. Den gamle bygning har i mange år sørget for, at SuperSound altid har haft en særlig atmosfære og stemning, men har i høj grad også indretningsmæssigt og logistisk været en begrænsning i det praktiske daglige arbejde.

Vi er kede af at det ikke har været muligt at finde en holdbar løsning, så vi kunne blive i bygningen.

Men - når det nu er sagt - vil vi gøre alt for at vore trofaste Super Sound/Eskildsen kunder mærker så lidt til ændringerne som overhovedet muligt (bortset fra nyt telefonnummer/mail, og en ny adresse).

Man vil stadig kunne møde de samme velkendte ansigter under det nye tag, og en stor del af varesortiment og -filosofi flytter med.

Med lukningen af den fysiske butik i Skindergade er et historisk kapitel slut i det Københavnske musikliv, men det bliver også starten på et nyt!


Med SuperSound's lukning er livet samtidig taget af Aage's største konkurrent i hovedstadsområdet. SuperSound var op til overtagelsen ejet af Eskildsen, men sandsynligvis har de to parter (Aage og Eskildsen) slået kludene sammen på Landemærket, for at overleve en svær tid for alle i musikbranchen.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2009 viser et overskud på godt 600.000 (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet den 24. februar 2010 af

Direktion:
Jens Eskildsen
Lasse Thernøe

Bestyrelse:
Per-Olof Persson, formand
Thor Eivind Westheim
Halvor Andreas Skov

og revisionsselskabet BEIERHOLM.

 


Fra DSB magasinet UD-og-SE, oktober 2010

stort billede

 

2010
4SOUND åbner afdeling i Esbjerg, Strandbysvinget 1.

Musikbutik åbner med kanontilbud (Jydske Vestkysten)

Direktøren siden 2007 hedder Henrik Hildebrandt. Det forklares i mail fra Jan Evensen.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2010 viser et overskud på 1,9 millioner (danske) kroner efter skat. Rapporten er underskrevet 25. maj 2011 af

Direktion:
Jens Eskildsen

Bestyrelse:
Per-Olof Persson, formand
Thor Eivind Westheim
Halvor Andreas Skov

og revisionsselskabet BEIERHOLM.

4SOUND gør sig i disse år store anstrengelser for at skabe opmærksomhed omkring sine butikker & produkter. Her er det Morten Kærså, som i københavner-afdelingen på Landemærket giver opvisning af en gang KORG Jam.

2010 er også året, hvor Bjarne Krohn anskaffer sig en Burns Anniversary guitar, model Apache. Han fortæller i 2011:

Alle Anniversary guitarerne har et certifikat med nummer.
Min er nr. 269, underskrevet af Hank Marvin og Bruce Welch.
Prisen var 11.995 kr.

4SOUND havde i forbindelse med deres januar udsalg 2010, som startede d. 2 januar, køtilbud på 2 stk. Burns Apache guitarer til kr. 6.995 pr. stk.

Jeg købte den ene!

Guitaren er med krop af elletræ, ahornhals med ibenholt gribebrædt, tre Burns Res-o-Matic pickupper, Sperzel låsemekanikker, straplocks og Rez-o-Tube vibrato. Hele sædet med mikrofoner og vibrato området er belagt med 24 karat guld.

Burns Apache

kroppen
Bemærk "Apache" indgraveringen på 12. positionsbånd.

hovedet

Burns Apache på nettet (Google Pics)


Burns Anniversary, model Apache

 

Sidst på året finder man denne annonce i DSB magasinet UD-og-SE:


Fra DSB magasinet UD-og-SE, december 2010

stort billede

 

2011
De tre firmaer, Aage, Super Sound og Eskildsen smelter sammen til én forretning under det nye navn: 4SOUND.

4Sound fejrer navneskift
4SOUND opretter afdeling i Eskildsen's gamle lokaler i Aalborg: Vesterbro 58, 9000 Aalborg

Lasse Thernøe fratræder som direktør:

Efter vi solgte til kapital fonden Music Retail Holding / Norgesinvestor gik det ikke optimalt. Sammenblandingen af dansk/norsk/svensk detail & engros virksomhed var ikke nogen perfekt løsning.

En kilde indenfor musikbranchen udlægger teksten på denne måde:

Music Retail Holding købte Aage Jensens forretninger landet over og omdøbte dem til 4Sound, og i den forbindelse røg (direktør) Thernøe ud.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2011 viser et overskud efter skat på 1,5 millioner (danske) kroner. Årsrapporten er underskrevet den 11. febr. 2012 af

Direktion:
Jens Eskildsen, Adm. dir.

Bestyrelse:
Per-Olof Persson, formand
Halvor Andreas Skou
Thor Eivind Westheim

og Revision Beyerholm.

 


Fra et arrangement hos 4SOUND i 2011 med musikeren Tim Christensen.
Foto: Tariq Mikkel Khan

stort billede

 

2012
ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2012 viser et overskud efter skat på 3,2 millioner kroner. Årsrapporten er underskrevet 13. febr. 2013 af

Direktion:
Jens Eskildsen, CEO

Bestyrelse:
Per-Olof Persson, formand
Frederik Lindgren
Jens Eskildsen

og Revision Beyerholm.

 


4SOUND Marshall Disk.
Bemærkelsesværdigt er det, at Marshall har valgt den orange farve, men måske er det for at signalere,
at andre end ORANGE kan fremstille forstærkere som kan spille højt!

stort billede

 

2013
4SOUND opkøber Drum Clinic, der fortsætter som en underafdeling af 4SOUND med egen adresse (Landemærket 25) og selvstændigt regnskab.

4SOUND åbner fire DW (Drum Workshop) trommecentre i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

4Sound åbner fire nye DW-centre

4SOUND Shop Tour (2013)
Videoen viser 4SOUND Guitar/Bas/PA-afdelingen på Åbenrå 1.
Det er 4SOUND medarbejder Thomas Hansen, som har stået for indretningen.
Af seværdigheder kan f.eks. nævnes

Fender Custom Shop,
Gibson-udstillingen i spil-højt-rummet med forstærker-stacks,
den veltempererede "skovhytte" til akustiske guitarer,
basafdelingen med fabrikater som EBS, TC Electronic, Fender, Sandberg (ophængt på f.eks. gamle bildøre) og
PA-kælderen.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2013, viser et underskud efter skat på cirka 52.000 (danske) kroner. Årsrapporten er underskrevet 6. febr. 2014 af

Direktion:
Jens Eskildsen, CEO

Bestyrelse:
Per-Olof Persson, formand
Frederik Lindgren
Jens Eskildsen

og Revision Beyerholm.

 


En tjenstvillig ung mand hos 4SOUND: "At your service, va-sgu-dar-vær..."

 


VIRKSOMHEDSREGNSKAB

Afkastningsgrad er evnen til at skabe afkast.

Bogføring er systematisk registrering af økonomiske transaktioner, f.eks. køb og salg.

Egenkapitalsforrentning er evnen til at skabe overskud.

Gearing er evnen til at stå imod kriser.

Likviditetsgrad er evnen til at betale regninger og afdrage gæld.

Nettoomsætning er virksomhedens samlede salg, minus afgifter og skat.

Rentedækningsgrad er evnen til at betale renter (af gæld).

Soliditetsgrad er evnen til at bære tab.

Årsregnskab er oplysninger fra den bogføring, som virksomheden har pligt til at udarbejde.

 

2014
MUSIC RETAIL DENMARK A/S
18. november, 2014

Per-Olof Persson fratræder som formand for bestyrelsen.
Johan Henrik Olausson tiltræder som medlem af bestyrelsen.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2014 viser et underskud efter skat på 4,3 millioner (danske) kroner. Årsrapporten er underskrevet 1. juni 2015 af

Direktion:
Jens Eskildsen, CEO

Bestyrelse:
Henrik Olausson, formand
Frederik Lindgren
Jens Eskildsen

og Revision Beyerholm.

 

 

2015
ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2015, viser et underskud efter skat på 4,6 millioner (danske) kroner. Rapporten er underskrevet 29. april 2016 af

Direktion:
Jens Eskildsen, CEO

Bestyrelse:
Henrik Olausson, formand
Örjan Suen Ture Kylhammer
Jens Eskildsen

og revisionsselskabet RSM plus P/S.

 


Foto: Michael Bonnevie

stort billede

4SOUND afholder loppemarked for brugte musikinstrumenter på Åbenrå (August 2015).

 

2016
ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2016 viser et underskud efter skat på 10 millioner (danske) kroner. Rapporten er underskrevet 12. juni 2017 af

Direktion:
Jens Eskildsen, CEO

Bestyrelse:
Henrik Olausson, formand
Örjan Suen Ture Kylhammer
Jens Eskildsen

og revisionsselskabet RSM Beierholm.

 


Salgspersonalet hos 4SOUND i arbejde.

 

2017
MUSIC RETAIL DENMARK A/S
16. august, 2017

Anders Gunner Endertorp tiltræder som formand for bestyrelsen.
Jens Eskildsen fratræder som medlem af bestyrelsen.
Jens Eskildsen fratræder som adm. direktør for virksomheden.
Patrik Johansson tiltræder som adm. direktør for virksomheden.
Patrik Johansson tiltræder som medlem af bestyrelsen.
Mats Gunnar Hellzén tiltræder som medlem af bestyrelsen.

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2017 viser et underskud efter skat på 5,7 millioner (danske) kroner. Rapporten er underskrevet 2. juli 2018 af

Direktion:
Patrik Ricard Roger Johansson, CEO

Bestyrelse:
Anders Gunner Endertorp
Mats Gunnar Hellzén
Patrik Ricard Roger Johansson

og revisionsselskabet RSM Beierholm.

 

2018

4SOUND forhandler diverse musikinstrumenter i landets fem største byer og gennem en webshop.

Et chokregnskab viser, at 4SOUND på fire år har tabt 25 mio. kroner - samt at træerne kun sjældent vokser ind i himlen. Det kan man overbevise sig om ved at studere JyllandsPosten i juli 2018, hvor avisen skriver:

Danmarks største musikkæde i nyt milliontab

ÅRETS RESULTAT:
Music Retail Denmark A/S, Årsrapport 2018, viser et underskud efter skat på 15 millioner (danske) kroner. Rapporten er underskrevet 4. juli 2019 af

Direktion:
Patrik Ricard Roger Johansson, CEO

Bestyrelse:
Anders Gunner Endertorp
Mats Gunnar Hellzén
Patrik Ricard Roger Johansson

og revisionsselskabet RSM Beierholm.

 

2019
August, 4Sound lukker fire filialer i Ålborg, Århus, Odense og Esbjerg.

På Facebook skriver 4SOUND i oktober 2019 om sig selv og Aage:

En del af vores virksomhed stammer helt tilbage fra 1948, hvor det oprindelige Musikhuset Aage Jensen slog dørene op i København. En anden del stammer fra den jyske musikkæde Eskildsen Musik, som åbnede i Aalborg i 1966.

I 2011 skifter vi navn til vores fælles nordiske navn 4SOUND, så du fremover ikke kun vil kunne møde os i Danmark, men i hele Skandinavien.

I 2019 går 4SOUND i betalingsstandsning og erklæres konkurs - og Drum Clinic ryger med i faldet. I den norske avis "Dagens Næringsliv" kan man således den 9. okt. 2019 (i oversættelse) læse: 4SOUND går konkurs.

Den 14. oktober 2019 skriver Musikeren: 4SOUND erklæret konkurs.

I november 2019 finder man hovedafdelingen i København lukket med følgende meddelelse på døren:

Butikken er midlertidigt lukket,
men vil åbne igen inden for få dage.

Og på firmaets hjemmeside mødes man på samme tid af denne meddelelse:

 


 

--------------------------------------------------

 

 

KØBENHAVN
Keyboard / Studie / DJ
Landemærket 27-29
1119 København K

Slagtøj
Landemærket 25
1119 København K

Guitar / Bas / PA
Åbenrå 1-3
1124 København K

ODENSE
Aage Classic
Nørregade 29
5000 Odense C

Aage Odense
Ørbækvej 113
5220 Odense SØ

ÅRHUS
4SOUND City
Vestergade 35
8000 Århus C

4SOUND Vest
Viborgvej 155 A
8210 ÅRHUS V

ESBJERG
Strandbysvinget 1
6700 Esbjerg

AALBORG
Hobrovej 347
9200 Aalborg SV

SLAGELSE
Bredegade ??
4200 Slagelse

--------------------------------------------------

 

4SOUND

4SOUND på Facebook

4SOUND på YouTube

Aage Magasinet 25 (2008)

Aage Magasinet 26 (2008)

4SOUND Shop Tour (2013)

MUSIC RETAIL DENMARK A/S under konkurs

 

--------------------------------------------------

 

Kommentar fra Kurt Starlit (aka CykelKurt)

Kommentar fra Kevin Parrott

Musikhuse, del 1

Musikhuse, del 2

Musik Index

Forsiden

 

Hvis du sidder inde med oplysninger om Musikhuset Aage Jensen & 4SOUND - historier, billeder, dokumenter - som kan gøre beskrivelsen mere levende eller komplet, så skriv endelig til:

.

Mange tak!
Kurt Starlit
- aka CykelKurt